11. Рух зарядів в електричному та магнітному полях.

Сила Кулона. Сила Лоренца. Рух зарядів в стаціонарних електричному та магнітному полях.

Прискорювачі та аналізатори.

Дрейф заряджених частинок.

Магнітний момент. Адіабатична інваріантність магнітного моменту. Елементи електронної оптики.

Магнітні дзеркала та магнітні пастки. Магнітне фокусування.

11.1. Адіабатична інваріантність магнітного моменту означає збереження його значення в магнітних полях, які повільно змінюються в просторі та часі.

11.2. Критерій мализни просторової зміни магнітного поля є мализна його зміни на відстанях порядку радіусу обертання і переміщення за один оберт, а критерій мализни зміни в часі – мализна його зміни на протязі часу одного оберту.

11.3. Процес відбивання від магнітного дзеркала можна розглядати з точки зору збереження магнітного моменту. Оскільки M=const, то при русі в сторону сильнішого поля збільшується швидкість по круговій орбіті. Але, з іншого боку, квадрат повної швидкості має залишатися незмінним, оскільки кінетична енергія не змінюється. Отже, при русі в сторону сильнішого поля величина має зменшуватися, тобто частинка гальмується в своєму поступальному русі.

 

 

Попередній розділ
Зміст
Наступний розділ