10.Хвилі

Поздовжні та поперечні хвилі. Рівняння хвилі. Амплітуда, фаза, довжина, швидкість хвилі. Хвильове рівняння. Фазова та групова швидкість. Залежність швидкості поширення хвиль від пружних властивостей середовища. Поняття про інтерференцію та дифракцію хвиль. Стоячі хвилі.

10.1 Хвиля – це процес розповсюдження коливань середовища.

10.2 Поздовжні хвилі виникають в пружному середовищі при наявності сил стискання та розтягу.

10.3. Поперечні хвилі виникають в середовищі, в якому з’являються пружні сили при поперечному зсуві його складових.

10.4. Стояча хвиля виникає при накладанні прямої хвилі на відбиту при умові, що між джерелом та відбивачем вміщується ціле число півхвиль.

Природа звуку. Висота, гучність, тембр. Елементи акустики. Явище Допплера. Ультразвук.

 

Попередній розділ
Зміст
Наступний розділ