6.Неінерційні системи відліку (НСВ)

Сили інерції. НСВ, що рухаються прямолінійно. Невагомість. Принцип еквівалентності. Червоне зміщення. НСВ, що обертаються. Коріолісове прискорення.

Рух тіл біля поверхні Землі.

Маятник Фуко.

6.1.Неінерціальною системою відліку (НСВ) називається система, що рухається з прискоренням відносно інерціальної.

6.2. Сили інерції беруться такими, щоб забезпечити в НСВ те прискорення, що вже фактично мається, але звичайними силами взаємодії пояснюється лише частково. Тому другий закон Ньютона в НСВ має вигляд: ma¢ =F+Fin, де a¢ – прискорення в НСВ, F – "нормальні" сили, Fin – сили інерції.

6.3. Сили інерції характеризують ту частину прискорення тіла, що обумовлюється прискореним рухом системи координат відносно інерціальної системи відліку.

6.4. Прискорення відносно інерціальної системи відліку a називається абсолютним; прискорення відносно НСВ a¢ називається відносним.

6.5. Сила інерції визначається переносним прискоренням a0 і напрямлена в сторону, протилежну до нього Fin=-m a0.

6.6. В НСВ, що вільно падає, сили інерції повністю компенсуються силами тяжіння, і рух відбувається так, ніби-то немає ні сил інерції, ні сил тяжіння.

6.7. Принцип еквівалентності сил інерції і сил гравітації полягає в тому, що в деякій системі відліку наявність її прискорення неможливо відрізнити від наявності сил гравітації.

6.8. Зміна частоти світла в полі тяжіння слідує з принципу еквівалентності. Ефект зменшення частоти світла при його поширенні проти сили має назву червоного зміщення.

6.9. Відмінність НСВ, що обертаються, від тих, що рухаються по прямій, обумовлюється тим, що переносна швидкість різних точок цієї системи різна.

Абсолютна швидкість є, як і раніше, сума переносної і відносної швидкостей, а абсолютне прискорення в такому простому вигляді не можна отримати.

 

Попередній розділ
Зміст
Наступний розділ