ВСТУПНІ ПОЯСНЕННЯ

Розділ “Механіка” — це перший лекційний курс з фізики, який надається студентам природничих факультетів. Слухаючи його, студенти повинні не тільки сприйняти новий матеріал, а також засвоїти університетський спосіб навчання. Під час лекції треба прослідкувати хід багатьох математичних розрахунків, законспектувати пояснення викладача, записати чіткі фізичні означення. Ця методична розробка допоможе студенту-початківцю у його важкій роботі у першому семестрі. Вона надає послідовність матеріалу, що повністю співпадає з програмою курсу. В кожному розділі наведені головні фізичні означення та співвідношення. Використання чітко сформульованих означень дає змогу уникати невизначеності, яка може виникнути при вивченні книжок різних авторів. Крім того відпадає потреба в напруженому конспектуванні, що дозволяє студенту більш повно сприймати матеріал безпосередньо під час лекції. Поряд з означеннями наведені малюнки, що ілюструють теоретичний матеріал. Важливою новацією цієї розробки є мультимедійні демонстрації фізичних ефектів. Малюнки і демонстрації можна викликати за допомогою іконок, що вмонтовані у відповідні частини тексту. Наведені матеріали впорядкують самостійну роботу студента та допоможуть йому під час позааудиторної роботи.

1.Вступ

Предмет фізики. Місце фізики серед інших природничих наук. Роль фізики в науково-технічному прогресі. Предмет і задачі механіки.

1.1. Механіка – наука про простіші форми руху одних тіл відносно інших та про взаємодію між тілами, що обумовлена цим рухом.

1.2. Задача механіки полягає в експериментальному дослідженні руху та теоретичному узагальненні результатів у вигляді законів. В механіці не розглядаються фізичні явища, що обумовлюють виникнення сил, за допомогою яких взаємодія відбувається.

1.3. Головні розділи механіки – це кінематика та динаміка.

 

Зміст
Наступний розділ