GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1441271714
Text:
	ФІО = 123

 Запитання:Швидка МР-візуалізація хрящової тканини.

Спосіб магніто-резонансної візуалізації хрящової тканини методом збалансованої вільної прецесії, що забезпечує зменшення часу набору даних для досягнення заданого співвідношення сигнал-шум.
Технічний результат – зменшення часу обстеження.

Сучасні способи магніто резонансної візуалізації полягають у використанні послідовності спінового відлуння для отримання двовимірних зображень та послідовності градієнтного відлуння для отримання тривимірних зображень. Недоліком даних підходів є мала ефективністю набору співвідношення сигнал-шум, тобто для набору даних необхідно затратити значний час для отримання задовільного співвідношення сигнал-шум.
Новий спосіб МР-візуалізації базується на використанні явища стаціонарної вільної прецесії для набору даних. Даний метод забезпечує на 30% більшу швидкість набору даних.
Метод стаціонарної вільної прецесії застосовується в функціональній МРТ для дослідження з використанням методу контрастування по рівню кисню у крові (BOLD). 


====================================


 ANSWER ====================================

Begun, the great internet edouctian has.


 END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

Action requires <a href="http://huedcxizz.com">knoeewdgl,</a> and now I can act!


 END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

This is a really inlneligtet way to answer the question. http://blyccgi.com [url=http://fvlqpp.com]fvlqpp[/url] [link=http://gtheqvctgmr.com]gtheqvctgmr[/link]


 END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

Well done to think of <a href="http://ttghjzajfbd.com">sotmheing</a> like that


 END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь