GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1413487741
Text:
	ФІО = KO 5

 Запитання:Практичне заняття 5 (2 год.)
Робота з класами.  
1.	Ознайомитись з прикладами проектів, які наводились у лекції
2.	Реалізувати ієрархію з чотирьох класів з перевантаженням методів. Серед методів повинні бути ініціалізація даних, модифікація та виведення на консоль окремих даних.
3.	Утворити базовий клас “обстеження”, який включає в себе атрибути пацієнта, атрибути лікаря, дату та час формування обстеження.
4.	Реалізувати похідний клас інтроскопічне обстеження  ¬–  обстеження з деякою  кількістю серій кадрів (як кадр розглядати деякий графічний файл) додати методи приєднання кадру до обстеження, візуалізацію кадру (у тестовому варіанті, без використання графічних функцій
5.	Реалізувати похідні класи УЗ обстеження та МРТ-обстеження з специфікацією власних атрибутів кожного з обстежень. Врахувати можливість поділу набору кадрів на серії.


====================================	
Ваша відповідь