GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1412929084
Text:
	ФІО = Laba

 Запитання:Практичне заняття 4 (2 год.)
Передача даних у метод та їх повернення. 
1.	Ознайомитись з прикладами проектами, які наводились у лекції. 
2.	Реалізувати клас підтримки в цілих та дійсних числах матричних операцій (розмір матриць довільний!) з поверненням результату через список параметрів. 
2.1.	Транспонування матриці,
2.2.	Додавання матриць,
2.3.	Множення матриці на вектор,
2.4.	(*Додатково) Дискретна згортка. 
3.Виконати реалізацію п.2. як варіант поверненням результату через тип функції.

Підказка
      double[,,] DD=new double[10,8,5];
      int a = DD.GetUpperBound(2);
      a = DD.GetUpperBound(1);
      a = DD.GetUpperBound(0);


Практичне заняття 5 (2 год.)
Робота з класами. 
1.	Ознайомитись з прикладами проектів, які наводились у лекції
2.	Реалізувати ієрархію з чотирьох класів з перевантаженням методів. Серед методів повинні бути ініціалізація даних, модифікація та виведення на консоль окремих даних.
3.	Утворити базовий клас “обстеження”, який включає в себе атрибути пацієнта, атрибути лікаря, дату та час формування обстеження.
4.	Реалізувати похідний клас інтроскопічне обстеження ¬– обстеження з деякою кількістю серій кадрів (як кадр розглядати деякий графічний файл) додати методи приєднання кадру до обстеження, візуалізацію кадру (у тестовому варіанті, без використання графічних функцій
5.	Реалізувати похідні класи УЗ обстеження та МРТ-обстеження з специфікацією власних атрибутів кожного з обстежень. Врахувати можливість поділу набору кадрів на серії.


====================================


 ANSWER ====================================

Ваша відповідь...


 END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь