GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1363007651
Text:
	ФІО = 7

 Запитання:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace EXP
{
  partial class Form1
  //class user
  {
    static void UserStendInit()
    {
      //---------Students code----------------BEGIN
      C.SetStend3(); //підключаємо стенд №3 (хімічний реактор)
      //---------Students code----------------END
    }
    //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    static void UserCrateInit()
    {
      // C.SetDAC(3);	    			//example
      //---------Students code----------------BEGIN

      C.SetStep(1);//встановлюємо блок керування кроковими двигунами у позицію №1
      C.SetDAC(2); //встановлюємо ЦАП у позицію №2
      C.SetADC(3); //встановлюємо АЦП у позицію №3
      C.SetDAC(4); //встановлюємо ЦАП у позицію №4
      C.SetADC(5); //встановлюємо АЦП у позицію №5


      //---------Students code----------------END
    }
    //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    static void UserConnect()
    {
      // Connect.Set(3, 1, 0, 3);			//example
      //---------Students code----------------BEGIN

      Connect.Set(1, 1, 0, 10); //встановлюємо кроковий двигун на керування водою (х)
      Connect.Set(1, 2, 0, 11); //встановлюємо кроковий двигун на керування кислотою (у)
      //концентрація (верх)
      Connect.Set(2, 1, 0, 1); //встановлюємо ЦАП на верхній резисторний дільник 
      Connect.Set(3, 1, 0, 2); //встановлюємо АЦП на верхній резистивний дільник
      //рівень    (низ)
      Connect.Set(4, 1, 0, 3); //встановлюємо ЦАП на нижній резисторний дільник 
      Connect.Set(5, 1, 0, 4); //встановлюємо АЦП на нижній резисторний дільник 

      //---------Students code----------------END
    }
    //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    static void Experiment()
    {

      //---------Students code----------------BEGIN

      int v = 2047; //встановлюємо напругу 5 В
      int k0, w0; //координати крокового двигуна (цілі числа)
      double k = 0, w = 0; //різниця концентрацій,різниця рівнів у реакторі
      Do(1, 1, 16, 65); //починаємо запускати кислоту в реактор (у)

      Do(1, 0, 16, -35); //починаємо запускати воду в реактор (х)
      Time.Pause(3); //пауза 3 секунди

      Do(2, 0, 16, v); //пропускаємо напругу через верхній резистивний дільник
      int res_10 = Do(3, 0, 0, 0); //знімаємо напругу з верхнього резистивного дільника через АЦП і претворюємо її в код

      Do(4, 0, 16, v);       //подаємо напругу через нижній резистивний дільник через ЦАП
      int res_20 = Do(5, 0, 0, 0); //знімаємо напругу з нижнього резистивного дільника через АЦП і перетворюємо її в код

      double concen0 = (5000.0 * res_10) / ((v - res_10) * 1.0); //знімаємо початкову концентрацію з верхнього резистивного дільника
      double uroven0 = (1000.0 * res_20) / ((v - res_20) * 1.0); //знімаємо початковий рівень суміші з нижнього резистивного дільника
      
      k0 = 65; w0 = -35; //початкові координати крокового двигуна
      while (true) //поки "правда"
      {

        int res_1 = Do(3, 0, 0, 0); //знімаємо напругу з верхнього резистивного дільника (цілі числа бо код)
        int res_2 = Do(5, 0, 0, 0); //знімаємо напругу з нижнього резистивного дільника
        double concen = (5000.0 * res_1) / ((v - res_1) * 1.0); //знімаємо концентрацію з верхнього резистивного дільника
        double uroven = (1000.0 * res_2) / ((v - res_2) * 1.0); //знімаємо рівень суміші з нижнього резистивного дільника        if (concen >= concen0) //якщо кінцева концентрація більша за початкову концентрацію то:
        {
          if (k < Math.Abs(concen - concen0))//порівнюємо попередню і кінцеву різниці концентрацій
          { k0 += 5; } //збільшуємо у
          Do(1, 1, 16, k0); //закачуємо більше кислоти (у)
          //розглядаємо рівень суміші
          if (uroven >= uroven0) //якщо кінцевий рівень більший за початковий рівень:
          {
            if (w < Math.Abs(uroven0 - uroven)) //якщо попередня різниця рівнів менша за кінцеву різницю рівнів, то:
            { w0 += 5; } //збільшуємо х
            Do(1, 0, 16, w0); //закачуємо трохи більше води (х)
          }
          else //інакше
          {
            if (w < Math.Abs(uroven0 - uroven)) //якщо попередня різниця рівнів більша за кінцеву різницю рівнів, то:
            { w0 -= 5; } //зменшуємо х
            Do(1, 0, 16, w0); //закачуємо трохи менше води (х)
          }
        }


        else //інакше
        {
          if (k < Math.Abs(concen - concen0)) //порівнюємо попередню і кінцеву різниці концентрацій
          { k0 -= 5; } //зменшуємо у
          Do(1, 1, 16, k0); //закачуємо трохи менше кислоти
          //розглядаємо рівень суміші
          if (uroven >= uroven0) //якщо кінцевий рівень більший за початковий рівень:
          {
            if (w < Math.Abs(uroven0 - uroven)) //якщо попередня різниця рівнів більша за кінцеву різницю рівнів, то:
            { w0 += 5; } //збільшуємо х
            Do(1, 0, 16, w0); //збільшуємо подачу води
          }
          else //інакше
          {
            if (w < Math.Abs(uroven0 - uroven)) //якщо попередня різниця рівнів більша за кінцеву різницю рівнів, то:
            { w0 -= 5; } //зменшуємо х
            Do(1, 0, 16, w0); //зменшуємо подачу води
          }
        }


        //---------------------------
        w = Math.Abs(uroven0 - uroven); //різниця між початковим і кінцевим рівнем суміші
        k = Math.Abs(concen - concen0); //різниця між початковою і кінцевою концентраціями
      }
      //---------Students code----------------END
    }
    //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  }
}

====================================	
Ваша відповідь