GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1334698442
Text:
	ФІО = GVA

 Запитання:/*
Тема: Методи сортування
Завдання: Розробити програму методом шейкерного сортування 
Програма повинна забезпечувати введення чи генерацію вихідних даних і візуалізувати результати сортування.


*/
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#define N 10
using namespace std;

void autoentermas(int a[], size_t length) {
    randomize();
    for (int i = 0 ; i < length ; i++)
    {
        a[i] = rand() % 40;
    }
    return ;
}
void printmas(int a[], size_t length) {
    for (int i = 0 ; i < length ; i++)
    {
        cout<<a[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    return ;
}
void sort_sheker(int count,int *mass)
{
    int i,left,right,b;
    int t;
    for(right=count-1,left=0,b=-1;b!=0;)//устанавливаем правую и левую границу
    {
        b=0;
        for(i=left;i<right;i++)//двигаемся слева направо
        {
            if(mass[i]>mass[i+1])
            {
                t=mass[i];
                mass[i]=mass[i+1];
                mass[i+1]=t;
                b=i;
            }
        }
        right=b;
        for(i=right;i>left;i--)//двигаемся справа налево
        {
            if(mass[i-1]>mass[i])
            {
                t=mass[i];
                mass[i]=mass[i-1];
                mass[i-1]=t;
                b=i;
            }
        }
        left=b;
        printmas(mass,count);

    }
}
int main(){
    int mas[N];
    autoentermas(mas, N);
    cout<<"CURRENT -> "; printmas(mas,N);
    sort_sheker(N,&mas[0]);
    cout<<"RESULT -> "; printmas(mas,N);
    system("pause");
    return 0;
}

====================================	
Ваша відповідь