GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1334698043
Text:
	ФІО = GVA

 Запитання:/*
Тема: Методи сортування
Завдання: Розробити програму сортування методом "сортування злиттям". Програма повинна забезпечувати введення чи генерацію вихідних даних і візуалізувати результати сортування.


*/
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#define N 10
using namespace std;

void autoentermas(int a[], size_t length) {
    randomize();
    for (int i = 0 ; i < length ; i++)
    {
        a[i] = rand() % 40;
    }
    return ;
}
void printmas(int a[], size_t length) {
    for (int i = 0 ; i < length ; i++)
    {
        cout<<a[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    return ;
}
void Merge(int Mas[], int left, int right, int medium)
{
  int j = left;
  int k = medium + 1;
  int count = right - left + 1;
 
  if (count <= 1) return;
 
  int *TmpMas = new int[count];
 
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
    if (j <= medium && k <= right)
    {
      if (Mas[j] < Mas[k])
        TmpMas[i] = Mas[j++];
      else
        TmpMas[i] = Mas[k++];
    }
    else
    {
      if (j <= medium)
        TmpMas[i] = Mas[j++];
      else
        TmpMas[i] = Mas[k++];
    }
  }
 
  j = 0;
  for (int i = left; i <= right; i++)
  {
    Mas[i] = TmpMas[j++];
  }

  delete[] TmpMas;
}
template <typename Item>
void MergeSort(Item a[], int l, int r,int realcount)
{
  int m;
 
  // Условие выхода из рекурсии
  if(l >= r) return;
 
  m = (l + r) / 2;
 
  // Рекурсивная сортировка полученных массивов
  MergeSort(a, l, m,realcount);
  MergeSort(a, m + 1, r,realcount);
  Merge(a, l, r, m);
  printmas(a,realcount);
}
int main(){
    int mas[N];
    autoentermas(mas, N);
    cout<<"CURRENT -> "; printmas(mas,N);
    MergeSort(mas,0,N,N);
    cout<<"RESULT -> "; printmas(mas,N);
    system("pause");
    return 0;
}

====================================	
Ваша відповідь