GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1333915302
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
AK p01 z04
Оператори циклічних обчислень у мові програмування Сі. Навести приклади.
*/
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused
using namespace std;
int main(int argc, char* argv[])
{
/*
    Наведемо приклади операторів циклічних обчислень в мові C++.
    Всього їх 3 типи:
        1) Цикл "for"
        2) Цикл "while"
        3) Цикл "do - while"
    Цикл for: for (вираз1; вираз2; виразЗ) <інструкція>;
    Цикл while (цикл з передумовою ): while (вираз)  <інструкція>;
    Цикл do-while (цикл з післяумовою): do <інструкція>; while (вираз);

    Напишемо три цикли, які обраховуватимуть факторіал числа
*/
    long n, s=1;

    cout<<" Enter N (0 <= N <=10 ) = ";
    cin>>n;
    if (n<0)
    {
        cout<<"NEVIRNA UMOVA! CHAO! "<<endl;
        system("PAUSE");
        return 0;
    }
    if (n == 0 ){
        cout<<"Nema 4ogo rahuvaty! FACTORIAL = 1; CHAO!!! "<<endl;
        system("PAUSE");
        return 0;

    }
//- FOR ------------------------------------------------------------------------
    s = 1;
    for (int i = 1 ; i <= n ; i++)
    // приймає: початкове значення ітераційної змінної; умова, при якій виконується цикл; крок
    {
        s *= i;         
    }
    cout<<" FACTORIAL BY FOR     = "<<s<<endl;
//- WHILE ----------------------------------------------------------------------
    s = 1;
    int i = 1;
    while (i<=n)
    // Спочатку перевіряємо, потім виконуємо тіло циклу
    {
        s *= i;
        i++; // крок задаєтся в тілі циклу
    }
    cout<<" FACTORIAL WHILE FOR   = "<<s<<endl;

//- DO - WHILE------------------------------------------------------------------
    s = 1;
    i=1;
    do// спочатку виконуємо (тобто цикл, виконається мінімум 1 раз)
    {
        s *= i;
        i++; // крок задається в тілі циклу
    }
    while (i<=n); // умова при якій повторюється цикл
    cout<<" FACTORIAL DO - WHILE FOR = "<<s<<endl;

//------------------------------------------------------------------------------
    system("pause");
    return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------


====================================	
Ваша відповідь