GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1333915281
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання://---------------------------------------------------------------------------

#pragma hdrstop
#include <iostream>
/*
AK p01 z02
Задано числовий масив A[m]. Знайти відрізок масиву максимальної довжини, в якому перше
число дорівнює останньому, друге передостанньому тощо. Надрукувати довжину цього
відрізку. Програму написати з використанням виразів над вказівниками.
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
// розміри масиву
//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused
using namespace std;
int GetMaxSymLength(int *A,int p,int n)
// повертає максимальну довжину симметрії.
// приймає вказівник на масив, індекс початку, кількість елементів послідовності.
// повертає 0 - якшо не симметрично
{
    for (int i = 0 ; i <= n/2 ; i++)
    {
        if ( *(A+p+i) != *(A+p+n-i) ) return 0;
    }
    return n+1;
}
int main(int argc, char* argv[])
{
    int M;
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter M = ";
     cin>>M;
     if (M<=0) cout<<"ERROR : M > 0 !\n";
   }while (M<=0); // не даємо вийти, поки не буде введено m>0

    int *A = new int [M];
    for (int i = 0 ; i < M ; i++ )
    {
        cout<<"a ["<<i<<"] = ";
        cin>>(*(A+i));
    }
    int p1 = -1, p2 = -1, length = 0; // позиція початку та кінця та довжина того, що шукаємо
    // врахуємо те, що послідовностей з однаковими довжинами може бути декілька
    int count_rep = 0;

    for ( int i = 0 ; i < M; i++ )
    { // пошук повторень
        for ( int j = 1 ; j < M - i ; j++ )
        {
//            cout<<(*(A+i+j) )<<" ";
            if (*(A+i) == *(A+i+j))
            {
                int maybemax = GetMaxSymLength(A,i,j);
                if (maybemax>length)
                {
                    length = maybemax;
                    p1 = i;
                    p2 = i + j+1;
                    count_rep++;
                }
                if (maybemax==length) count_rep++;
            }


        }
//        cout<<endl;
    }
    cout<<"LENGTH is "<<length<<endl;
// ЦІ СТРОКИ ЗАЙВІ, АЛЕ КРАСИВО ПРАЦЮЄ (виводить те, співпадіння в квадратних скобках)
    if (count_rep == 1)
    {
        for ( int i = 0 ; i < M ; i++ )
        { // вивід масиву
            if (length!=0 && i== p1) cout<<" [";
            cout<< (*(A+i)) <<" ";
            if (length!=0 && i== p2) cout<<"] ";            
        }
    }
    else
    {
        for ( int i = 0 ; i < M; i++ )
        {
            for ( int j = 1 ; j < M - i ; j++ )
            {
                if (*(A+i) == *(A+i+j))
                {
                    int maybemax = GetMaxSymLength(A,i,j);
                    if (maybemax==length)
                    {
                        p1 = i;
                        p2 = i + j;
                        for ( int z = 0 ; z < M ; z++ )
                        { // вивід масиву
                            if (length!=0 && z== p1) cout<<"[ ";
                            cout<< (*(A+z)) <<" ";
                            if (length!=0 && z== p2) cout<<"] ";
                        }
                        cout<<endl;

                    }
                }
            }
        }

    }
// END OF ЦІ СТРОКИ ЗАЙВІ, АЛЕ КРАСИВО ПРАЦЮЄ

    cout<<endl;

    cout<<endl;
    delete []A;

    system("PAUSE");
}
//---------------------------------------------------------------------------


====================================	
Ваша відповідь