GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1333915268
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
AK p01 z01
Задано числовий масив A[m][n]. Певний елемент цього масиву назвемо сідловою точкою,
якщо він є одночасно найменшим у своєму рядку та найбільшим у своєму стовпчику.
Надрукувати номери рядка та стовпчика якої небуль сідлової точки або надрукувати 0,
якщо
така точка відсутня. Програму написати з використанням індексів елементів масиву.

*/
//---------------------------------------------------------------------------

#pragma hdrstop
#include <iostream>
#include <stdio.h>
// розміри масиву
#define M 3
#define N 4
//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused
using namespace std;
int main(int argc, char* argv[])
{
    int sidla_count = 0; // кількість виведених сідлових точок
    // створюємо та заповнюємо масив
// автоматическое заполнение
    int m[M][N]={
    {0,   0,   0,  4   },
    {5,   6,   7,   8},
    {1,   2,   0,   4},
    };
/* // расскоментируй, если надо вводить с клавиатуры
    // ручной ввод
    for (int i = 0 ; i < M ; i++)
    {
        for (int j = 0 ; j < M ; j++)
        {
            cout<<"Enter m [ "<<i<<" ] [ "<<j<<" ] = ";
            cin>>m[i][j];
        }
    }
*/
    // виводимо масив
    for ( int i = 0 ; i < M ; i++ )
    {
        for ( int j = 0 ; j < N ; j++ )
        {
            cout<<m[i][j]<<"\t";
        }
        cout<<endl;
    }
    // поиск седла (причем седло модет быть только 1 (?? по моему так))

    for ( int i = 0 ; i < M ; i++ )
    {// проходимось по рядкам
        int j_min = 0 ;  // індекс стовбня з мін значенням
        for ( int j = 1 ; j < N ; j++ )
        {// проходимось по стовбцям
            // шукаємо індекс мінімального значення елементу масиву
            // в i-тому рядку і записуємо в j_min
            if (m[i][j_min] >= m[i][j]) j_min = j;
        }
        int i_max = 0; // індекс рядка з макс значенням в j_min стовбці
        for ( int z = 1 ; z < M ; z++)
        {// проходимось по рядкам
            if (m[i_max][j_min] <= m[z][j_min])
            { // шукаэмо індекс максимального значення в
                i_max = z;
            }
        }
        if (i_max==i)
        {// сідло
            cout<<" SIDLO m[ "<<i<<" x "<<j_min<<" ] = "<<m[i][j_min]<<endl;
            sidla_count++;
        }
    }
    cout<<endl;
    if (sidla_count ==0) cout<<" SIDLA NE ZNAYDENO : 0"<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------


====================================	
Ваша відповідь