GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308652602
Text:
	ФІО = Горбаченко | Для ИРЫ мурррр мурррр

 Запитання:/*
 Суму елементів j-го стовбця.
*/
#include <iostream>
#include <cstdlib> // тут rand (), srand ()
#include <stdio.h>
#include <conio.h> // 

using namespace std; // підключаємо все необхідне для роботи програми
void PrintMas(double *A,int n){// ДрукМатриці. Приймає вказівник на перший 
//елемент масиву і кількість елементів
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){
       cout<<*(A+i*n+j)<<"\t ";
     }
     cout<<endl;
   }
   cout<<endl;
   return ;
}
void EnterMas(double *A,int n){// Заповнення матриці з клави. Парам.аналог.якв^^
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){      
       cout<<"Enter Matrix ["<<j+1<<"]x["<<i+1<<"] = ";
       cin>>*(A+i*n+j);      
     }
   }
   return ;
}
double GetSumMas(double *A,int &n, int jj){
  
   double *b=new double [n];
   double sum=0;
   jj--;
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     *(b+i)=*(A+i*n+jj);
   }
   for ( int i = 0 ; i < n ; i++)
     sum+=*(b+i);
   return sum;
}
main ()
{
//==============================================================================
   int n; // розмірність матриці
   int i,j; 
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter N = ";
     cin>>n;
     if (n<=0) cout<<"ERROR : N > 0 !\n";
   }while (n<=0); // не даємо вийти, поки не буде введено n>0   double *A = new double [n*n]; // створюємо вказівники на масиви 

   EnterMas(A,n); // заповнюємо масив A розм. n*n з клави
   PrintMas(A,n); // друк масив A розм. n*n

//==============================================================================   
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter J = ";
     cin>>j;
     if ((j<1) || (j>n)) cout<<"ERROR!\n";
   }while ((j<1) || (j>n)); 
//==============================================================================

   cout<<" The sum is "<<GetSumMas(A, n,j)<<endl;    delete []A;   // звільняємо пам'ять
   system("pause");
   return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь