GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308645180
Text:
	ФІО = Rudenko

 Запитання:із заданої квадратної матриці А видалити i-ий рядок та j-ий стовпчик(0<=i<=n,),=j<=n). рузультуючу матрицю повернути у томуж масиві

====================================


 ANSWER ====================================


/* ПОКА ВЫДАЕТ ОШИБКУ.... думаю над исправлением.... когда напишу, отпищусь сюда же
із заданої квадратної матриці А видалити i-ий рядок та j-ий 
стовпчик(0<=i<=n,),=j<=n). рузультуючу матрицю повернути у томуж масиві
*/
#include <iostream>
#include <cstdlib> // тут rand (), srand ()
#include <stdio.h>
#include <conio.h> // 

using namespace std; // підключаємо все необхідне для роботи програми
void PrintMas(double *A,int n){// ДрукМатриці. Приймає вказівник на перший 
//елемент масиву і кількість елементів
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){
       cout<<*(A+i*n+j)<<"\t ";
     }
     cout<<endl;
   }
   cout<<endl;
   return ;
}
void EnterMas(double *A,int n){// Заповнення матриці з клави. Парам.аналог.якв^^
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){      
       cout<<"Enter Matrix ["<<j+1<<"]x["<<i+1<<"] = ";
       cin>>*(A+i*n+j);      
     }
   }
   return ;
}
void KillMartixMas(double *A,int &n,int ii,int jj){
   int n1=n-1;
   double *temp=new double [n1*n1];
   int zi=0,zj=0;

   for (int j = 0 ; j < n ; j++)
   {
    zi = 0; 
    if (jj-1==j){
      continue;
    }
    for (int i = 0 ; i < n ; i++)   
    {
      if ( i != ii-1 )
      {
        *(temp+zj*n1+i)=*(A+j*n+i);
        zi++;
        cout<<"\t"<<*(temp+zj*n1+i);
      }
    }
    zj++;
    cout<<"\n";
   }
   n--;

   for ( int i = 0 ; i < n1*n1 ; i++ )
   {
    *(A+i)=*(temp+i);
   }

//   delete []temp;
   return ;
}
main ()
{
//==============================================================================
   int n; // розмірність матриці
   int i,j; 
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter N = ";
     cin>>n;
     if (n<=0) cout<<"ERROR : N > 0 !\n";
   }while (n<=0); // не даємо вийти, поки не буде введено n>0   double *A = new double [n*n]; // створюємо вказівники на масиви 

   EnterMas(A,n); // заповнюємо масив A розм. n*n з клави
   PrintMas(A,n); // друк масив A розм. n*n

//==============================================================================
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter I = ";
     cin>>i;
     if ((i<1) || (i>n)) cout<<"ERROR!\n";
   }while ((i<1) || (i>n)); 
//==============================================================================   
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter J = ";
     cin>>j;
     if ((j<1) || (j>n)) cout<<"ERROR!\n";
   }while ((j<1) || (j>n)); 
//==============================================================================

   KillMartixMas(A, n,i,j); 

   PrintMas(A, n); // друк масив A розм. n*n

   delete []A;   // звільняємо пам'ять

   return 0;
} END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

/* Все работает!!!
із заданої квадратної матриці А видалити i-ий рядок та j-ий 
стовпчик(0<=i<=n,),=j<=n). рузультуючу матрицю повернути у томуж масиві
*/
#include <iostream>
#include <cstdlib> // тут rand (), srand ()
#include <stdio.h>
#include <conio.h> // 

using namespace std; // підключаємо все необхідне для роботи програми
void PrintMas(double *A,int n){// ДрукМатриці. Приймає вказівник на перший 
//елемент масиву і кількість елементів
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){
       cout<<*(A+i*n+j)<<"\t ";
     }
     cout<<endl;
   }
   cout<<endl;
   return ;
}
void EnterMas(double *A,int n){// Заповнення матриці з клави. Парам.аналог.якв^^
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){      
       cout<<"Enter Matrix ["<<j+1<<"]x["<<i+1<<"] = ";
       cin>>*(A+i*n+j);      
     }
   }
   return ;
}
void KillMartixMas(double *A,int &n,int jj,int ii){
   int n1=n-1;
   double *temp=new double [n1*n1];
   int zi=0,zj=0;

   for (int j = 0 ; j < n ; j++)
   {
    zi = 0; 
    if (jj-1==j){
      
    }
    else
    {
      for (int i = 0 ; i < n ; i++)   
      {
        if ( i != ii-1 )
        {
         *(temp+zj*n1+zi)=*(A+j*n+i);
         zi++;
        }
      
      }
      zj++;
    }
   }
   n--;

   for ( int i = 0 ; i < n1*n1 ; i++ )
   {
    *(A+i)=*(temp+i);
   }

   delete []temp;
   return ;
}
main ()
{
//==============================================================================
   int n; // розмірність матриці
   int i,j; 
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter N = ";
     cin>>n;
     if (n<=0) cout<<"ERROR : N > 0 !\n";
   }while (n<=0); // не даємо вийти, поки не буде введено n>0   double *A = new double [n*n]; // створюємо вказівники на масиви 

   EnterMas(A,n); // заповнюємо масив A розм. n*n з клави
   PrintMas(A,n); // друк масив A розм. n*n

//==============================================================================
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter I = ";
     cin>>i;
     if ((i<1) || (i>n)) cout<<"ERROR!\n";
   }while ((i<1) || (i>n)); 
//==============================================================================   
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter J = ";
     cin>>j;
     if ((j<1) || (j>n)) cout<<"ERROR!\n";
   }while ((j<1) || (j>n)); 
//==============================================================================

   KillMartixMas(A, n,i,j);

   PrintMas(A, n); // друк масив A розм. n*n

   delete []A;   // звільняємо пам'ять
   system("pause");
   return 0;
} END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

як можна записати це ---*(A+i*n+j), щоб не було вказіника END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

як можна записати це ---*(A+i*n+j), щоб не було вказіника END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь