GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308392141
Text:
	ФІО = Для Ванию

 Запитання:// матрица на матрицу транспонированую. ВРоде не правильно считает... проверяй...
#include <iostream>
#include <cstdlib> // тут rand (), srand ()
#include <stdio.h>
#include <conio.h> // 

using namespace std; // підключаємо все необхідне для роботи програми

void PrintMas(double *A,int m,int n){// ДрукМатриці. Приймає вказівник на перший 
//елемент масиву і кількість елементів
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < m ; j++){
       cout<<*(A+i*m+j)<<"\t ";
     }
     cout<<endl;
   }
   cout<<endl;
   return ;
}

void EnterMas(double *A,int m,int n){// Заповнення матриці з клави. Парам.аналог.якв^^
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < m ; j++){      
       cout<<"Enter Matrix ["<<j+1<<"]x["<<i+1<<"] = ";
       cin>>*(A+i*m+j);      
     }
   }
   return ;
}


void MnojMartixMas(double *A, double *C,int m,int n){
// множення матриці. Приймає вказіники на початки масивів A,B,C та розмірність
  for(int irow = 0; irow < n; irow++) 
    for(int icol = 0; icol < m; icol++) {
      double sum = 0;
      for(int k = 0; k < m; k++) {
//        sum += (*(A+irow*m+k)) * (*(A+k*n+icol));
        sum += (*(A+irow*m+k)) * (*(A+k*n+icol));
      }
      *(C+irow*m+icol) = sum;
    }
   return ;
}


main ()
{
   int m, n; // розмірність матриці

   do{
     cout<<"Matrix\n Enter M = ";
     cin>>m;
     if (m<=0) cout<<"ERROR : M > 0 !\n";
   }while (m<=0); // не даємо вийти, поки не буде введено m>0


   do{
     cout<<"Matrix\n Enter N = ";
     cin>>n;
     if (n<=0) cout<<"ERROR : N > 0 !\n";
   }while (n<=0); // не даємо вийти, поки не буде введено n>0

   double *A = new double [m*n]; // створюємо вказівники на масиви 
   double *C = new double [m*n]; // розмірністю n x n   
   


   EnterMas(A,m,n); // заповнюємо масив A розм. n*n з клави

   
   PrintMas(A,m,n); // друк масив A розм. n*n
   
   MnojMartixMas(A, C,m, n);
   
   PrintMas(C,n,m); // друк масив C розм. n*n

   delete(A);  delete(C);   // звільняємо пам'ять
   system ("PAUSE");
   return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь