GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308385155
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
  Для заданої дійсної матриці А розмірності n визначити, чи э вона кососиметричною 
  (15 балів)
*/

#include <iostream>
#include <cstdlib>using namespace std;
//===========================================================================
int EnterN(){ // просимо користувача ввести Н яке задовольнить умову циклу ВАЙЛ
 int n;     // і повертаємо його
  do{
    cout<<" -> Enter N [N>=2]:";  
      cin>>n;
  } while (n<2);
  cout<<endl;
  return n;
}
//===========================================================================
void PrintMatrix(double *A,int n){ // фнк виводить матрицю на екран
 // нічого не повертає. приймає вказівник на перший елемент та розмірність квадратної 
 // матриці 
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){
       cout<<*(A+i*n+j)<<"\t ";
     }
     cout<<endl;
   }
   cout<<endl;
   return ;
}
//===========================================================================
void EnterMatrix(double *A,int n){// зчитує кв. матрицю. Аналогічно до передньої функ
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){      
       cout<<"Enter Matrix ["<<j+1<<"]x["<<i+1<<"] = ";
       cin>>*(A+i*n+j);      
     }
   }
   return ;
}
//===========================================================================
void PrintTrueFalse(bool a){// виводить на екран в залежності від а ТРУ чи ФОЛС
  if (a) cout<<" TRUE "; else cout<<" FALSE ";  
}
//===========================================================================
bool bool_CosoMatrix(double *A,int n){// функція приймає аналогічні параметри до
// попередніх функцій
// повертає ТРУ, якщо матриця кососиметрична, інакше - ФОЛС

   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){      

        if ((*(A+i*n+j))!=-(*(A+j*n+i))) {
                return false;       
        }
     }
   }
   return true;
}
//===========================================================================
int main(){
  int n=EnterN();
  
  double *a=new double [n*n];// ств динамічний масив
  
  EnterMatrix(a,n);  // заповнюємо матрицю
  PrintMatrix(a,n);  // виводимо матрицю
  
  cout<<" COSOMATRIX = ";
  PrintTrueFalse(bool_CosoMatrix(a,n));// виводимо, чи матрися кососимтрична, чи ні
  cout<<endl;
  delete []a; // звільнюємо виділену пам'ять
   
  system("PAUSE");
  
  return 0;
}====================================	
Ваша відповідь