GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308385109
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
  Визначити клас !книжка з полями для _назви та _втора, 
  а також выртуальною функцією №пet() - видати книжку.
  Створити похідний клас клас - підручник з додатковим полем !для назви наукової
  дисципліни. Замістити віртуальний метод і перевірити його роботу
  (20 балів).  
*/

#include <iostream>
#include <cstdlib>
//#include <conio.h>

#define N 200
using namespace std;
//===========================================================================

class TBook{ // клас книжка
  public:
  char nazva[N]; // назва книжки
  char autor[N]; // автор книжки 

//---------------------------------------------------------------------------
  virtual void TBook::set(){ // віртуальний метод, який зчитує дані про книгу,
  // які введе користувач з клавіатури
    cout<<" 1i -> Nazva knugu : ";
    cin.getline(&nazva[0],N);
    fflush(stdin);
    
    cout<<" 1i -> Avtor knugu : ";    
    cin.getline(&autor[0],N);
    fflush(stdin);    
  }  
//---------------------------------------------------------------------------  
  virtual void TBook::get(){// вивід інформації про книжку

    cout<<"\n\n 1o -> Nazva knugu : "<<nazva;
    cout<<"\n 1o -> Avtor knugu : "<<autor<<endl<<endl;
  }  
//---------------------------------------------------------------------------
};
//===========================================================================
class Tpidruchnuk: public TBook{ // похідний клас підручник від книжки
  public:
    char nd[N];   // додаткове поле
//---------------------------------------------------------------------------
  // перевизначаємо необхідні для виконнання завдання методи
  virtual void set(){ //  введення
    cout<<" 2i -> Nazva knugu : ";
    cin.getline(&nazva[0],N);
    fflush(stdin);
    cout<<" 2i -> Avtor knugu : ";    
    cin.getline(&autor[0],N);
    fflush(stdin);  
    cout<<" 2i -> Naukova dus : ";    
    cin.getline(&nd[0],N);
    fflush(stdin);      
  }  
//---------------------------------------------------------------------------  
  virtual void get(){// виведення

    cout<<"\n\n 2o -> Nazva knugu : "<<nazva;
     cout<<"\n 2o -> Avtor knugu : "<<autor<<endl;
      cout<<" 2o -> Naukova dus : "<<nd<<endl<<endl;
  }  
//---------------------------------------------------------------------------

};
//===========================================================================
void f (TBook &b){
  b.set();  // введення
  b.get();  // виведенн
}
int main(){

  TBook b1;  // оголошуємо змінну б1 класу Ткнига
  f(b1);
  
  Tpidruchnuk p1; // оголошуємо змінну п1 класу Тпідручник (похідний від Ткниги)
  f(p1);
  
  system("PAUSE");
  
  return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь