GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308307957
Text:
	ФІО = Филипп

 Запитання:для заданого натурального n та дыйсного масиву x1, x2 ... xn визначити індекс елементу, який найменше відрізняється від цілого числа

====================================	
Ваша відповідь