GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308303605
Text:
	ФІО = Горбаченко Для бунтова

 Запитання:/*
Комплексне число. З коментаріями.
*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;
class Complex // створюємо клас КОМПЛЕКСНИХ чисел
 {
   private: // Приватні члени класу
   double real; // реальна частина комплексного числа (к.ч.)
   double image; // уявна частина комплексного числа (к.ч.)
   public:
       Complex :: Complex () {} // конструкторн
       Complex :: Complex (double r) { real = r; image = 0; } // конструктор
       Complex :: Complex(double r, double i) { real = r, image = i; } // конструктор
       void Complex :: Enter(){ // метод зчитує з клавіатури комплексне число 
         cout<<"Enter real = "; cin>>real;
         
         cout<<"Enter image = "; cin>>image;
       }
       void Complex :: Show(){ // метод виводить комплексне число на екран
         cout<<" Real = "<<real<<" ; image = "<<image<<endl;
       }
   Complex Complex :: operator / (Complex z){ // перевантаження оператора ділення

        Complex temp; // створили тимчасову змінну
        double a=real,b=image,c=z.real,d=z.image;
        temp.real=(a*c+b*d)/(c*c+d*d);
        temp.image=(b*c+a*d)/(c*c+d*d);
        return temp; // повернули результат обчислень
   }       
   Complex Complex :: operator + (Complex b){ // перевантаження оператора додавання
             //  аналогічно до попереднього
        Complex temp;
        temp.real=real+b.real;
        temp.image=image+b.image;
        return temp;
   }
   Complex Complex :: operator - (Complex b){ // перевантаження оператора віднімання

        Complex temp;
        temp.real=real-b.real;
        temp.image=image-b.image;
        return temp;
   }
   Complex Complex :: operator * (Complex b){ // перевантаження множення 

        Complex temp;
        temp.real=real*b.real-image*b.image;
        temp.image=real*b.image+image*b.real;
        return temp;
   }
};


int main(int argc, char *argv[])
{
   Complex c1, c2, c3; // створюємо три змінні нашого комплексного типу

   // зчитуємо комплексні числа методами в нашому класі
   c1.Enter();
   c2.Enter();

   // виводимо комплексні числа які ми ввели
   c1.Show();
   c2.Show(); 
   
   cout<<endl;  
   cout<<endl;
   
   // Виконуэмо операції
   c3=c1+c2;
   c3.Show();
   
   c3=c1-c2;
   c3.Show();
   
   c3=c1*c2;
   c3.Show(); 
       
   c3=c1/c2;
   c3.Show(); 
   
    
  system("PAUSE"); // затримка
  return EXIT_SUCCESS;
}


====================================


 ANSWER ====================================

Ваша відповідь...


 END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

1


 END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь