GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308054400
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
 Визначити клас дріб. (Чисельник і знаменник цілі числа). Реалізувати операції додавання,
 віднімання, множення і ділення дробів і порівняння ций дробів. 
 Перегрузка дробов.

 
*/
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
class TDrob{ // клас дроб
   public:
   int c,z; // чисельник і знаменник
   void Skorotutu(){ // метод скорочує дріб
      int max=0,  // максимальне число
      i=2;      // лічильник починається з двійки
      if (z>c) {max=z;} else {max=c;}// визначаємо максимальне число
      while (i<=max){ // цикл до тих пір поки i буде менше max
         if ( z % i == 0 && c % i == 0 ){// якщо чисельник і знаменник дільться націло, то
          z/=i;
          c/=i;
          i=2; // зкидуємо, для перестраховки ))
         }
         i++;         
      }
   }
   void Print(){ // метод виводить дріб на екран 
      Skorotutu();
      if (c==z){ // якщо чисельник і знаменний дорівнюють, то явно що тут одиниця
       cout<<" PRINT -> 1"<<endl;
       return ;
      }
      if (c==0){ // якщо Чисельник == 0 то якно тут 0
       cout<<" PRINT -> 0"<<endl;
       return ;
      }
      cout<<" PRINT -> "<<c<<" / "<<z<<endl; // інакше виводимо те що є
      return ;
      
      
   }
   void Enter(){ // метод зчитує дроб
      cout<<" DROB ENTER\n";
      cout<<" Enter 4uselnuk : ";
      cin>>c;
      cout<<" Enter ZNAMENNUK : ";
      cin>>z;
      Skorotutu();
   }
   
   TDrob TDrob::operator + (TDrob b){ // перевантаження оператора +
      TDrob temp; // створюємо допоміжну змінну
      if (z==b.z) // якщо знаменник першого операнда == знаменнику другого операнда,
      {// то виконуємо таке
        temp.c=c+b.c;     
        temp.z=z;
      }
      else 
      {// інакше ...
         temp.z=z*b.z;
         temp.c=c*b.z+b.c*z;
      }         
      temp.Skorotutu();
      return temp; // повертаємо результат додаванна
   }

   bool TDrob::operator == (TDrob b){ // перевантаження порівнання
   // повертає true чи false
      Skorotutu(); 
      b.Skorotutu();
      if ( z==b.z && c==b.c) return true;
      else return false;
   }   TDrob TDrob::operator - (TDrob b){ // перевантаження оператора -
      TDrob temp; // аналогічно до попереднього
      if (z==b.z) 
      {// якщо знаменники рівні, то віднімаємо тільки знаменники
        temp.c=c-b.c;     
        temp.z=z;
      }
      else 
      {// інакше по правилу віднімання
         temp.z=z*b.z;
         temp.c=c*b.z-b.c*z;
      }         
      temp.Skorotutu();         
      return temp;
   }


   TDrob TDrob::operator * (TDrob b){// перевантаження оператиора *
      TDrob temp;
      temp.c = c*b.c;
      temp.z = z*b.z;
      temp.Skorotutu();
      return temp;
   }
   TDrob TDrob::operator / (TDrob b){ // перевантаження оператора /
      TDrob temp;
      temp.c = c*b.z;
      temp.z = z*b.c;
      temp.Skorotutu();
      return temp;
   }

};
int main(){
  TDrob a,b,c; // створюємо змінні а, б та це тибу ДРОБ
  /// зчитуємо з клавіатури наші дроби (методи в класі ТДРОБ)
  a.Enter();
  b.Enter();
  
  //виводимо на екран зчитані дані
  a.Print();
  b.Print();  
  
  
  cout<<endl;


// без коментарыв...
  c=a+b;
  cout<<"plus = ";
  c.Print();// виводимо результат....

// далі аналогічно...
  c=a-b;
  cout<<"minus = ";
  c.Print();


  c=a*b;
  cout<<"mnoj = ";
  c.Print();

  c=a/b;
  cout<<"div  = ";
  c.Print();

  if (a==b) {cout<<" A == B \n";} else {cout<<" A != B \n";}
  
  system("pause");
  return 0;

}


====================================	
Ваша відповідь