GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308046807
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А. | Ящук Паша

 Запитання:/*

 Написати програму, яка б зчитувала з клавыатури строку символыв та виводила на 
 екран найкоротше слово в цій строчці

*/

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <conio.h>
#define n 256 // довжина строки
using namespace std;

int main()
{
   char str[n];
   char str2[n];   
   int minlength=0;
   // строка, символ
   // зчитуємо і виводимо символ
   fflush(stdin);
   cout << "Input the string:" << endl;
   cin.getline(str, n);
   strcpy(&str2[0],str);
   // Зчитуємо строку

   char *pword = strtok(str, " ,-.?!");
//http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstring/strtok/
//http://www.softtime.ru/dic/id_dic=73&id_group=1   
   int count=0;
   
   if (pword){
     minlength=strlen(pword);
   }

   while(pword)// перебираємо слова (до тих пір поки не буде пусто)
   {
//      cout<<pword<<endl;   
      
      if (strlen(pword)<minlength){
        minlength=strlen(pword);             
        count++;
      }
      // перевіряємо кожне слово
      pword = strtok(NULL, " ,-.?!");
      // робимо здвиг
   }
// -------------
   char *pword2 = strtok(str2, " ,-.?!");
   
   while(pword2)// перебираємо слова (до тих пір поки не буде пусто)
   {
//      cout<<pword<<endl;   
      
      if (strlen(pword2)==minlength){
        cout<<" FOUNDED -> "<<pword2<<endl;
      }
      // перевіряємо кожне слово
      pword2 = strtok(NULL, " ,-.?!");
      // робимо здвиг
   }

// -------------


   cout << "The min length is " << minlength << endl;
   system("PAUSE");
   return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь