GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308043282
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А. Забыл фамилию

 Запитання:/*
Написати програму, яка б зчитувала
з клавіатруи строку символів та виводила на екран всі слова,
що складаються із заданої кількіості літер.
*/

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <conio.h>
#define n 256 // довжина строки
using namespace std;

int main()
{
   char str[n];
   int mylength;
   // строка, символ
   cout << "Input SEARCHING LENGTH :" << endl;
      cin>>mylength;
   // зчитуємо і виводимо символ
   fflush(stdin);
   cout << "Input the string:" << endl;
   cin.getline(str, n);
   // Зчитуємо строку

   char *pword = strtok(str, " ,-.?!");
//http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstring/strtok/
//http://www.softtime.ru/dic/id_dic=73&id_group=1   
   int count=0;

   while(pword)// перебираємо слова (до тих пір поки не буде пусто)
   {
//      cout<<pword<<endl;   
      
      if (strlen(pword)==mylength){
        
        count++;
        cout<<" "<<count<<" : -> "<<pword<<endl;
      }
      // перевіряємо кожне слово
      pword = strtok(NULL, " ,-.?!");
      // робимо здвиг
   }

   cout << "The count is " << count << endl;
   system("PAUSE");
   return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь