GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1308043056
Text:
	ФІО = Омельянович Олексій 5 група

 Запитання:Ваше запитаня 
Написати програму,яка б зчитувала з клавіатури строку символів та виводила на екран всі слова, що починаються з заданої літери.

====================================	
Ваша відповідь