GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1307288112
Text:
	ФІО = Бунтов Филипп

 Запитання:Визначити клас, який реалізую геометричний вектор. Передбачити методи обчислення довжини вектора, а також суми, різниці та скалярного добутку векторів.

====================================	
Ваша відповідь