GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1307255937
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:Визначити клас, який реалізує n-вимірний вектор. 
Перевантажити операції додавання, віднімання та множення 
(скалярний добуток векторів, а також множення вектора на 
число та числа на вектор), присвоєння та перевірки на 
рівність і нерівність).

УВАГА: Русифікація працює під Wvista та W7
Автор: Батарчук С.
Переробив під проект: Горбаченко В.А.

http://www.radfiz.org.ua/files/k1/s2/oop/proj_vektor.zip

====================================	
Ваша відповідь