GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1306777022
Text:
	ФІО = Пінчук Олександр

 Запитання:створити клас, який би зберігав в собі тиск,(там коротше треба щоб типу вводиш тиск у барах, а програма виводить його у атмосфепах, чи мегапаскалях залежно від цифри у світчі, а потім результат операції / * - + цього тиску на тиск 123 мегапаскалів ) у барах, паскалях, чи атмосферах (це через "світч") і перевантажити додавання, віднімання, множення та ділення, булівські більше та менше довідка: 1 Бар=0.1 МПа=1 атмосфера.

====================================


 ANSWER ====================================

/*

створити клас, який би зберігав в собі тиск,(там коротше треба щоб
типу вводиш тиск у барах, а програма виводить його у атмосфепах, чи
 мегапаскалях залежно від цифри у світчі, а потім результат операції
 / * - + цього тиску на тиск 123 мегапаскалів ) у барах, паскалях, чи
 атмосферах (це через "світч") і перевантажити додавання, віднімання,
 множення та ділення, булівські більше та менше
 довідка: 1 Бар=0.1 МПа=1 атмосфера.
!!! Програма сама по себе громоздкая. Требует доработки. Но идея приблизительно правильная. В ДЕВЦПП выдает ошибку. ... Спросишь у препода, как там надо будет переделать
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <cstring>
using namespace std;
class TBar{
   private:   
   double value;

   public:
   double toMPascal(){
   //     довідка: 1 Бар=0.1 МПа=1 атмосфера.
       return value/10;
   }
   double toAtmosfera(){
   //     довідка: 1 Бар=0.1 МПа=1 атмосфера.
       return value;
   }
   
   double get(){ return value;}
   void set(double v) {value=v;}
// base
   TBar TBar::operator + (TBar b){
      TBar temp;
      temp.set(get()+b.get());
   }
   TBar TBar::operator - (TBar b){
      TBar temp;
      temp.set(get()+b.get());
   }
   TBar TBar::operator * (TBar b){
      TBar temp;
      temp.set(get()*b.get());
   }
   TBar TBar::operator / (TBar b){
      TBar temp;
      temp.set(get()/b.get());
   }
   bool TBar::operator > (TBar b){
      if (get()>b.get()) return true;
      return false;
   }
   bool TBar::operator < (TBar b){
      if (get()<b.get()) return true;
      return false;
   }
// enf of base

};
//==============================================================================

class TMPascal{
   private:

   double value;

   public:
   double get(){ return value;}
   void set(double v) {value=v;}
   double toBar(){
      return value*10;
   }
// base
   TMPascal TMPascal::operator + (TMPascal b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()+b.get());
      return temp;
   }
   TMPascal TMPascal::operator - (TMPascal b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()+b.get());
      return temp;
   }
   TMPascal TMPascal::operator * (TMPascal b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()*b.get());
      return temp;
   }
   TMPascal TMPascal::operator / (TMPascal b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()/b.get());
      return temp;
   }
   bool TMPascal::operator > (TMPascal b){
      if (get()>b.get()) return true;
      return false;
   }
   bool TMPascal::operator < (TMPascal b){
      if (get()<b.get()) return true;
      return false;
   }
// enf of base   

/*   TMPascal TMPascal::operator - (TMPascal b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()+b.get());
   }
   TMPascal TMPascal::operator * (TMPascal b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()*b.get());
   }
   TMPascal TMPascal::operator / (TMPascal b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()/b.get());
   }
   bool TMPascal::operator > (TMPascal b){
      if (get()>b.get()) return true;
      return false;
   }
   bool TMPascal::operator < (TMPascal b){
      if (get()<b.get()) return true;
      return false;
   }
*/
// enf of base   

// TMPascal @ TBar
   TMPascal TMPascal::operator + (TBar b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()+b.get()/10);
   }
   TMPascal TMPascal::operator - (TBar b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()+b.get()/10);
   }
   TMPascal TMPascal::operator * (TBar b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()*b.get()/10);
   }
   TMPascal TMPascal::operator / (TBar b){
      TMPascal temp;
      temp.set(get()/b.get()/10);
   }
   bool TMPascal::operator > (TBar b){
      if (get()>b.get()/10) return true;
      return false;
   }
   bool TMPascal::operator < (TBar b){
      if (get()<b.get()/10) return true;
      return false;
   }
// enf of TMPascal @ TBar   
};
//==============================================================================
class TAtmosfera{
   private:
   double value;
   public:
   double get(){ return value;}
   void set(double v) {value=v;}
   
   // base
   TAtmosfera TAtmosfera::operator + (TAtmosfera b){
      TAtmosfera temp;
      temp.set(get()+b.get());
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator - (TAtmosfera b){
      TAtmosfera temp;
      temp.set(get()+b.get());
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator * (TAtmosfera b){
      TAtmosfera temp;
      temp.set(get()*b.get());
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator / (TAtmosfera b){
      TAtmosfera temp;
      temp.set(get()/b.get());
   }
   bool TAtmosfera::operator > (TAtmosfera b){
      if (get()>b.get()) return true;
      return false;
   }
   bool TAtmosfera::operator < (TAtmosfera b){
      if (get()<b.get()) return true;
      return false;
   }
// enf of base
// TAtmosfera @ bar
   TAtmosfera TAtmosfera::operator + (TBar b){
      TBar temp;
      temp.set(get()+b.get());
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator - (TBar b){
      TBar temp;
      temp.set(get()+b.get());
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator * (TBar b){
      TBar temp;
      temp.set(get()*b.get());
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator / (TBar b){
      TBar temp;
      temp.set(get()/b.get());
   }
   bool TAtmosfera::operator > (TBar b){
      if (get()>b.get()) return true;
      return false;
   }
   bool TAtmosfera::operator < (TBar b){
      if (get()<b.get()) return true;
      return false;
   }
// end

// Ta @ TMPascal

   TAtmosfera TAtmosfera::operator + (TMPascal b){
      TAtmosfera temp;
      temp.set(get()+b.get()*10);
      return temp;
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator - (TMPascal b){
      TAtmosfera temp;
      temp.set(get()+b.get()*10);
      return temp;
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator * (TMPascal b){
      TAtmosfera temp;
      temp.set(get()*b.get()*10);
      return temp;
   }
   TAtmosfera TAtmosfera::operator / (TMPascal b){
      TAtmosfera temp;
      temp.set(get()/b.get()*10);
      return temp;
   }
   bool TAtmosfera::operator > (TMPascal b){
      if (get()>b.get()*10) return true;
      return false;
   }
   bool TAtmosfera::operator < (TMPascal b){
      if (get()<b.get()*10) return true;
      return false;
   }
// enf of Ta @ TMPascal
};
//==============================================================================
int EnterType(){ // зчитуємо тиск
  long max=3;
  long nn; // в цю змінну буде зчитуватись число введенне з клавіатури
  do{
   cout<<" TYPES : \n 0) BAR \n 1) MEGAPASCAL\n 2) ATMOSFARA\n";
   cout<<endl<<"Enter number [ 0 - "<<max-1<<" ] :";
   cin>>nn;
  if (nn<0 || nn>max-1) {cout<<endl<<" ERROR!!! "<<endl;}
  }while (nn<0 || nn>max-1); // умова виходу з циклу
  return nn; // воертає ввдеене число
}
//==============================================================================
char EnterOperation(){
   char z;
   do{
   
     cout<<"Enter operation [+,-,/,*]";
     
     z=getch();
     cout<<z<<endl;
   } while (z!='+' && z!='-' &&z!='*' &&z!='/');
   return z;
}
//==============================================================================

int main(){
  TBar a;
  double z;
  cout<<"VVedute (bar) : ";
  cin>>z;
  a.set(z);
  int i=EnterType();
  switch (i){
      case 0 : cout<<"bar = "<<a.get()<<endl; break;
      case 1 : cout<<"MPascal = "<<a.toMPascal()<<endl;break;
      case 2 : cout<<"Atmosfera = "<<a.toAtmosfera()<<endl;  break;
      default :cout<<" -> Error ! \n"<<endl;break;
  }
  char op=  EnterOperation();
  TMPascal b;
  b.set(123);
  switch (i){
      case 0 : TBar c; c.set( a.get()+ b.toBar()); cout<<" SUM (Bar) = "<<c.get()<<endl; break;
      case 1 : { TMPascal d ; d.set(a.toMPascal()+ b.get()); cout<<" SUM (MPascal) = "<<d.get()<<endl;} break;
      case 2 : TAtmosfera e ; e.set(a.get()+ b.get()/10); cout<<" SUM (Atmosfera) = "<<e.get()<<endl; break;
  }
  // довідка: 1 Бар=0.1 МПа=1 атмосфера.
  system("pause"); 
} END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь