GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1306587229
Text:
	ФІО = Козько Андрій

 Запитання:Задано символьні файли f1 і f2. Записати у файл f3 усі початкові символи файлів f1 і f2, що збігаються.

====================================


 ANSWER ====================================

/*
Задано символьні файли f1 і f2. Записати у файл f3 усі початкові символи файлів f1 і f2, що збігаються.
Проблема - считывает лишний символ
 */
 
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define n 100
using namespace std;
int main(){
  FILE *f1, *f2, *f3;
  f1 = fopen("kozko_f123_1.in","r");
  f2 = fopen("kozko_f123_2.in","r");
  f3 = fopen("kozko_f123.txt","w");

  char c1=0,c2=0;
  if (!f1) {cout<<"File 1 Error!\n"; system("PAUSE"); return 0;}
  if (!f2) {cout<<"File 2 Error!\n"; system("PAUSE"); fclose(f1); return 0;}
  if (!f3) {cout<<"File 3 Error!\n"; system("PAUSE"); fclose(f1); fclose(f2); return 0;}    
  
  
  if ((f1) && (f2)){
    while ( !feof(f1) /*&& !feof(f2) */) 
    {
       fscanf(f1,"%c",&c1);
       fscanf(f2,"%c",&c2);
       if (c1==c2){
         fprintf(f3,"%c",c1);
         cout<<c1;
       }
       
    }
  } 
    fclose(f1);
    fclose(f2);
    fclose(f3);       
  system("PAUSE");
  return 0;
}
 END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь