GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1306379345
Text:
	ФІО = Дибовський Руслан

 Запитання:Визначити структуру для збереження інформації про дату (день, місяць, рік). Написати функцію, яка повертае величину інтервалу часу (у днях) між двома заданими датами.


====================================


 ANSWER ====================================

/*
Визначити структуру для збереження інформації про дату (день, місяць, рік). 
Написати функцію, яка повертае величину інтервалу часу (у днях) між двома 
заданими датами.
*/
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

struct Tdmy{ // структура
    long d,m,y; // число місяць рік
    void dmy_pp(){ // дата плюс плюс 
      d++; 
      switch (m){
          case 1: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 2: if (d> ((y % 4 == 0) ? 29 : 28) ) {d=1; m++;} break;
          case 3: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 4: if (d>30) {d=1; m++;} break;
          case 5: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 6: if (d>30) {d=1; m++;} break;
          case 7: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 8: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 9: if (d>30) {d=1; m++;} break;
          case 10: if (d>31){d=1; m++;} break;
          case 11: if (d>30){d=1; m++;} break;
          case 12: if (d>31){d=1; m=1; y++;} break;
          // перевіряємо корректність
      }  
    }
    void show_date(){ // функція виводить дату
      cout<<"The date is (d.m.y) : "<<d<<"."<<m<<"."<<y<<endl;      
    } 
    void enter_date(){ // функція вводить дату
      cout<<"Enter DATE "<<endl;
      cout<<" D : ";
      cin>>d;
      cout<<" M : ";
      cin>>m; 
      cout<<" Y : ";
      cin>>y;
      cout<<endl;      
           
    }       
};
int test(Tdmy p1,Tdmy p2){
  // функція приймає дві дати і виводить такі результати:
  // кто раньше: 1 - первый; 2 - второй; 0 - одинаковые
   if (p1.y>p2.y){
    return 2;
   }   
   if (p1.y<p2.y){
    return 1;
   }   
   // если года одинаковые... продолжаем наш тест ))
   // ща месяца
   if (p1.m>p2.m){
    return 2;
   }   
   if (p1.m<p2.m){
    return 1;
   }   
   // теперь дни
   if (p1.d>p2.d){
    return 2;
   }   
   if (p1.d<p2.d){
    return 1;
   }   
   // если ничего не подошло - тогда даты одинаковые   
   return 0;
}
long DateIntervalCount(Tdmy p1,Tdmy p2){
   // функція підраховує кількість днів між датами
  int result=test(p1,p2); // дати рівні
  
  if ( result == 0 ) return 0; // p1=p2
  if ( result == 2 ) { //p1>p2
    // міняємо місцями дати
     Tdmy temp=p1;
     p1=p2;
     p2=temp;  
  }
  long interval=0; // часовий інтервал = 0
   while (test(p1,p2)!=0) 
   {// інкрементуємо дату до тих пір, поки дати не зрівняються
    interval++;
    p1.dmy_pp();
   }
      
   return interval;
}
int main(){
  Tdmy var1; // створили структуру
  Tdmy var2; // створили структуру  
  
  do{
    system("cls");
    cout<<"enter 1: \n";
    var1.enter_date(); // ввели дату 1
    cout<<"enter 2: \n";
    var2.enter_date();// ввели дату 2
    
    var1.show_date();  // вивели дату1
    var2.show_date();    //     2
    cout<<" Date interval is "<< DateIntervalCount(var1,var2)<<endl;// вивели інтервал в днях
    cout<<endl<<"Press ESC to exit..."<<endl;
  } while (getch()!=27); // якщо ESC - то виходимо
  system("PAUSE");  
  return 0;
} END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь