GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1306272609
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
 Горбаченко В.А. 25052011 0026
 Створити клас бібліотека, де існує назва книги і автор. 
 Реалізвати пошук книги по автору та ралізувати додавання та 
 видалення книги із спику
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <cstring>
#define n 100
#define sdata1 "Nazva knugu"
#define sdata2 "Avtor"

using namespace std;

//===========================================================================
class Tlibrary{
   public:
   char data1[n]; // назва книги
   char data2[n]; // автор
   
   
   void EnterInfo(){
      fflush(stdin);
      cout<<" Enter "<<sdata1<<" : ";
      cin.getline(&data1[0],n);

      cout<<" Enter "<<sdata2<<" : ";
      cin.getline(&data2[0],n);      
   } 
   void ShowInfo(){
      fflush(stdin);
      cout<<" \t"<<sdata1<<" : \t"<<&data1[0];
      cout<<" \t"<<sdata2<<" : \t"<<&data2[0];
   } 
   
};
//===========================================================================
int confirm(){// функція виводить підтвердження на екран
	char key; // зчтьувана клавіша
	do // цикл
	{
		cout<<endl<<" Confirm [Y/N]? "<<endl;
		key=getch();
		cout<<key;
	} while (key!='n' && key!='N' && key!='Y' && key!='y' ); // якщо натиснуто одну з перелічених клавіщ - вийти з циклу
	if (key=='y' || key=='Y') return 1; else return 0; //якщо y - повернути 1, інакше - 0
		
}
//===========================================================================
long EnterNumber(long max){ // функція повертає зчитане введене з клавіатури число, і в випадку, якщо число не з діапазону [0;max] просить користувача, переввести число
	long nn; // в цю змінну буде зчитуватись число введенне з клавіатури
	do{
		cout<<endl<<"Enter number [ 0 - "<<max-1<<" ] :";
		cin>>nn;
	if (nn<0 || nn>max-1) {cout<<endl<<" ERROR!!! "<<endl;}
	}while (nn<0 || nn>max-1); // умова виходу з циклу
	return nn; // воертає ввдеене число
}

//===========================================================================

void AddRecord(Tlibrary *lib,int &count){
   system("cls");
/*
   if (count==0){
     cout<<" No records found!"<<endl;
     system("pause");
    return ;
   }
*/
   Tlibrary temp;
   cout<<"Entering data at "<<count<<" position\n";
   temp. EnterInfo();
   if (confirm()){
    *(lib+count)=temp;
    count++;
   }
}
//===========================================================================
void EditRecord(Tlibrary *lib,int &count){
   system("cls");

   if (count==0){
     cout<<" No records found!"<<endl;
     system("pause");
    return ;
   }
   int nn=EnterNumber(count);
   Tlibrary temp=*(lib+nn);
   cout<<"Editing data at "<<nn<<" position\n";
   temp.ShowInfo();
   cout<<endl<<"===================================================="<<endl;
   temp. EnterInfo();
   if (confirm()){
    *(lib+nn)=temp;
   }
}
void DeleteRecord(Tlibrary *lib,int &count){
   system("cls");

   if (count==0){
     cout<<" No records found!"<<endl;
     system("pause");
    return ;
   }
   int nn=EnterNumber(count);
   Tlibrary temp=*(lib+nn);
   cout<<"Delete data at "<<nn<<" position\n";
   temp.ShowInfo();
   cout<<endl<<"===================================================="<<endl;

   if (confirm()){
    for (int i=nn+1 ; i<count ; i++)
    {
     *(lib+i-1)=*(lib+i);
     }
     count--;
   }
}

//===========================================================================
void ShowRecord(Tlibrary *lib,int &count){
   system("cls");

   if (count==0){
     cout<<" No records found!"<<endl;
     system("pause");
    return ;
   }
   int nn=EnterNumber(count);
   Tlibrary temp=*(lib+nn);
   cout<<"Data at "<<nn<<" position\n";
   temp.ShowInfo();
   cout<<endl<<"===================================================="<<endl;
  system("pause");
}
//===========================================================================
void FindRecord(Tlibrary *lib,int &count){
   system("cls");

   if (count==0){
     cout<<" No records found!"<<endl;
     system("pause");
    return ;
   }
   char *query = new char [n*3];
   cout<<"\nEnter find query : ";
   cin.getline(query,n*3);
   int founded=0;
   for (int i = 0 ; i < count ; i++){
     if ( 
     (strcmp(((lib+i)->data1), (query) )==0)
     ||
     (strcmp(((lib+i)->data2), (query) )==0)

     )
     {
     cout<<i<<" : ";
         (lib+i)->ShowInfo(); 
         cout<<endl;
         founded++;
     }

     

   }
     cout<<"Founded "<<founded<<" record(s)\n";
   cout<<endl<<"===================================================="<<endl;
  system("pause");
}

//===========================================================================
void showmenu(){
//   setlocale(LC_ALL,"cp1251");
   Tlibrary *lib=new Tlibrary[n];
   int count=0;
   char key;
   do
   {
     system("cls");
     cout<<" Your database have "<<count<<" record(s) "<<endl<<endl;
     cout<<" Program main menu: "<<endl<<endl;
     cout<<" 1) Add record"<<endl;
     cout<<" 2) Edit record "<<endl;          
     cout<<" 3) Delete record "<<endl;               
     cout<<" 4) Show record "<<endl;           
     cout<<" 5) Find record "<<endl;           
     
     cout<<" ESC) Exit "<<endl;           
     key=getch();     
     switch (key){
         case '1': AddRecord(lib,count); break;
         case '2': EditRecord(lib,count); break;
         case '3': DeleteRecord(lib,count); break;
         case '4': ShowRecord(lib,count); break;                          
         case '5': FindRecord(lib,count); break;
     }
               

   } while (key!=27);
}
//===========================================================================
int main(){
  showmenu();
  return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь