GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1306262545
Text:
	ФІО = Пінчук Олександр

 Запитання:/*
 шифратор-дешифратор з допомогою ключа (вводиться з клавіатури) і файлу ^(xor)
чи щось таке в усякому разі я так зрозумів
-> дописує лишній символ + можуть бути якісь помолки... але ідея правильна
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <cstring>
#define n 1000
using namespace std;
int main(){
  FILE *f1, *f2;
  f1 = fopen("pin_xor.in","rb");
  f2 = fopen("pin_xor.out","wb");  
  char c=0;// сюди будуть записуватись зчитані символи
  unsigned long count=0; // лічильник
  char mas[n]; // це масив символів (для ключа)
  cout<<" Enter KEY (for XOR) : ";
  cin>>&mas[0]; // вводимо ключ
  cout<<" -> "<<(&mas[0])<<endl;  // виводимо ключ
  int len=strlen(&mas[0]); // довжина ключа
  cout<<" ->"<<strlen(&mas[0])<<endl;
  if ((f1) && (f2)){  // якщо нормально відкрили файли, то починаємо
    int i=0;// ітератор
    while ( !feof(f1) ) // поки не зчитаємо весь перший файл
    {
    
       fscanf(f1,"%c",&c);        // читаємо
       fprintf(f2,"%c",c^mas[i]);    // пишемо з ксором
//       cout<<int (c)<<" - "<<int (mas[i])<<" = "<<int (c^mas[i])<<endl;
       i=(i+1)%len;           // робимо ефект лічильника, щоб ітератор не залазив за межі
    } 


    fclose(f1);
    fclose(f2);
   } else {cout<<" Error at file1 or file2"<<endl;}
  system("PAUSE");
  return 0;
}
====================================	
Ваша відповідь