GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1305364781
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
 * Завдання: Визначити структуру для збереження інформації про успішність 
 * студентів протягом зимової сесії, в яку студенти складають 4 іспити.
 * Структура повинна включати прізвище студента, номер групи та 4 оцінки.
 * Задати інформацію про групу з n студентів. Написати функцію, яка повертає
 * середній бал по всіх дисциплінах.
 */
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

#define lessonscount 4 // кількість предметів
#define stringlength 256 // максимальна довжина строки

using namespace std;
struct TStudent{ // структура
    public:
    char  *name;     // ім'я
    int  num;      // група
    int  mark[lessonscount];// масив оцінок
    void  GetInfo(){      // зчитуємо інформацію про студента
       cout << "  Enter student name [str] : ";
       cin>>name;
       cout << "  Enter student group [int] : ";
       cin>>num;
       
       for (int i=0 ; i < lessonscount ; i++){
         cout<<"   Enter mark of lesson #"<<i+1<<" : ";
         cin>>mark[i];
       }
    }
    double GetAverageRating(){// повертаємо середню оцінку за предмети
      double AverareMark=0;
       for ( int i=0 ; i < lessonscount ; i++ ){
         AverareMark+=mark[i];  
       }
       return AverareMark/=lessonscount;      
    }
    TStudent(){// конструктор 
     name=new char[stringlength]; // виділяємо місце в пам'яті під ім'я
    }
    ~TStudent(){
     delete name; // звільнюємо місце
    }

};
int EnterN(){// зчитуємо N і повертаємо
  int n;
  do{
    cout<<"Enter N [n>=2] : ";
    cin>>n;
  } while (n<2);
  return n;
}
int main(){
  do{
    int n=EnterN();   // створюємо та зчитуємо n
    TStudent studs[n];  // створюємо масив структур
    for (int i = 0 ; i < n ; i++){// Зчитуємо інформацію про студентів
      cout<<"Information about #"<<i+1<<"\n\r";
      studs[i].GetInfo();
    }
    cout<<"\n\n";
    for (int i = 0 ; i < n ; i++){ // виводимо середн'є арифметичне по предметам
      cout<<" -> Rating of student # "<<i+1<<" : "
        <<studs[i].name<<"\t in group "<<studs[i].num
        <<"\t is "<<studs[i].GetAverageRating()<<"\t"<<endl;
    }
    cout<<"\n\nPress ESC to EXIT or ANY key to continue...\n\r";
  } while (getch()!=27);// повторюємо до тих пір поки користувач не нажме ESC
  system("PAUSE");  
  return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь