GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1305189705
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
Завдання: Ввести з клавіатури кількість n елементів динамічного 
масиву; розподілити память для його розміщення та ввести з 
клавіатури дійсні значення елементів цього масиву. І виконати 
таке завдання: обчислити кількість елементів масиву. що 
відрізняються від середнього арифметичного не більше, ніж на 
деяку задану величину eps.
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
double sr_ar(double *mas,int n){
    double sum=0;
    for (int i = 0 ; i < n ;i++){
      sum+=*(mas+i);
    }
    return sum/n;
}
void print_mas(double *mas,int n){
   cout<<"Printmas \n\r";
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     cout<<(*(mas+i))<<" ";
   }
   cout<<endl;
}
int enter_n(){
  int n;
   do{
    cout<<"Enter n [n>=2] = ";
    cin>>n; 
   }while (n<2);
   return n;
}
void enter_mas(double *mas,int n){

   
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     cout<<"Enter mas[ "<<i<<" ] = ";
     cin>>(*(mas+i));     
   }
   
} 
int mycont(double *mas,int n){
  double eps;
  cout<<" Enter eps = ";
  cin>>eps;
  double sr_a=sr_ar(mas,n);
  int count = 0;
  for (int i = 0 ; i < n ; i++){
    if ( (*(mas+i) > sr_a-eps) && (*(mas+i) < sr_a+eps) )
    {
     count++;
    }         
  }
  return count;

}
int main(){

  do{
    int n=enter_n();
    double *mas=new double[n];;

    enter_mas(mas,n);

    print_mas(mas,n);
    int count=mycont(mas,n);
    cout<<"Result = "<<count<<endl;
    cout<<"Press ESC to EXIT\n\r";
    delete mas;
  } while (getch()!=27);
  system("PAUSE");
}


====================================	
Ваша відповідь