GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1304179111
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
 * НА DevCPP не РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО!!!!
 * Заданий символьний файл f1, який складається із слів 
 * (словами називаються символи, відокремлені пробілами).
 * Утворити файл f2, записати в нього:
 * в) кількість слів файлу f1, 
 *  що складаються з одного, двох і т.д. символів
 Висновок: в цій лабораторній роботі я використав дві змінні вказівники
 на тип FILE. Одна - для вхідного файла, інша для вихідного відповідно. 
 Програма циклічно зчитує кожне слово з файлу і визначає кількість літер 
 (далі count) і поетапно інкрементує масив виразом mas[count]++.
 Після прочитання першого файлу, в другий файл записує значення, які 
 зберігаються в масиві.
 */
 
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define n 100
using namespace std;
int main(){
  FILE *f1, *f2;
  f1 = fopen("z5_16v.in","r");
  int c,count = 0;
  int mas[n];
  for ( int i = 0 ; i < n ; i++)
  {
    mas[i]=0;
  }
  
  
  if ((f1)){
    while ( !feof(f1) ) 
    {
       fscanf(f1,"%c",&c);
       if (
       (c!=' ') 
       &&
       (c!=',')
       &&
       (c!='.')
       &&
       (c!=13)
       &&
       (c!=10)
       &&
       (!feof(f1))

       )
       {// true 
         count++;
       }
       else
       {// false
         if (count)
         {              
           mas[count]++;
           count=0;
         }
       }
//       cout<<char (c)<<endl;
    }
    fclose(f1);
    f2 = fopen("z5_16v.out","w");
    for (int i = 1 ; i < n ; i++ )
    {
       fprintf(f2,"%i = %i\n",i,mas[i]);
//       if (mas[i]>0) cout<<i<<" = "<<mas[i]<<endl;
    }
    fclose(f2);         
  }
  else fprintf(stderr,"\n -> Error : in file not found!!!\n");

  system("PAUSE");
  return 0;
}====================================	
Ваша відповідь