GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1302850631
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
* задана не порожня послідовність слів з латинських літер.
* Останнім символом цієї послідовності є крапка. Словами називаються 
* групи символів , які розділені одним чи кількома пробілами та не містять
* пробілів усередені себе.
* для заданої вище послідовності визначити найдовше слово!
* Горбаченко Василь 15 04 2011 
*/
#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;


int main()
{
   char str[80];
   cout << "Input the string:" << endl;
   cin.getline(str, 80);

   char *pword = strtok(str, " ,-.?!");
//http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstring/strtok/
//http://www.softtime.ru/dic/id_dic=73&id_group=1   
   char pmax_word[80] = "<No min word>";
   if(pword)
      strcpy(pmax_word, pword);
   int min_len = (pword ? strlen(pword) : 0), next_len = 0;

   while(pword)
   {
      if((next_len = strlen(pword)) > min_len)
      {
         strcpy(pmax_word, pword);
         min_len = next_len;
      }
      pword = strtok(NULL, " ,-.?!");
   }

   cout << "The min word is " << pmax_word << endl;
   system("PAUSe");
   return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь