GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1302815567
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
 * Визначити структуру для збереження інформації про дату
 * (день, місяць, рік). Написати функцію, яка повертає дату
 * наступного дня (врахувати перехід через місяць і рік).
 * Горбаченко Василь 15 04 2011 0012
 */
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
struct Tdmy{ // структура
    long d,m,y; // число місяць рік
    void dmy_pp(){ // плюс плюс 
      d++; 
      switch (m){
          case 1: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 2: if (d> ((y % 4 == 0) ? 29 : 28) ) {d=1; m++;} break;
          case 3: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 4: if (d>30) {d=1; m++;} break;
          case 5: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 6: if (d>30) {d=1; m++;} break;
          case 7: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 8: if (d>31) {d=1; m++;} break;
          case 9: if (d>30) {d=1; m++;} break;
          case 10: if (d>31){d=1; m++;} break;
          case 11: if (d>30){d=1; m++;} break;
          case 12: if (d>31){d=1; m=1; y++;} break;
      }  
    }
    void show_date(){ // функція виводить дату
      cout<<"The date is (d.m.y) : "<<d<<"."<<m<<"."<<y<<endl;      
    }    
};

int main(){
  Tdmy variable; // створили структуру
  
  do{
    cout<<"enter d, m, y : ";
    cin>>variable.d>>variable.m>>variable.y;
    variable.show_date();
    variable. dmy_pp();
    variable.show_date();
    cout<<endl<<"Press ESC to exit..."<<endl;
  } while (getch()!=27);
  system("PAUSE");  
  return 0;
}

====================================	
Ваша відповідь