GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1301642011
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
 * Звіт
 * Горбаченка Василя Анатолійовича
 * Студента 1-го курсу. Радіофізичного факультету. Напрям підготовки: Прикладна фізика.
 * Група 3.
 * Лабораторна робота №3. Варіант 12. 
 * Завдання:       
 */
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

void print_bits (unsigned n)
{ // функція друкує біти, функція з лекії
  int bit; // змінна, в якій буде знаходитись поточне значення кількості бітів
   for (bit = sizeof(n)*8-1; bit >= 0; bit--)
   // початкове значення bit = довжина змінної unsigned
   {
     if ((n >> bit) & 01)
     { // тут іде логічне множення... складно пояснити, але спробую...
      // (n >> bit) - здвигає на "bit" розрядів
      // & 01 - логічне множення - тобто, грубо кажучи кусає правіший біт
      // тут іде побітове множення(чи просто кажучи побітове "і"), для прикладу:      
      // 10101110001101  
      // &        побітове "і"
      // 00000000000001  тобто тут насправді (01)
      // =
      // 00000000000001  - цей результат позитивний, тобто більше нуля, 
      //          а значить, грубо кажучи == TRUE
      putchar ('1');
     }
     else
     {// іначе 0 - наприклад:
     //            011010
     //            &
     //            000001
     //            =
     //            000000 - == FALSE або нулю - негативний
     
      putchar ('0');
     }
     
      if (bit % 4 == 0) putchar (' '); // якщо біт, на якому стоїть лічильник кратний чотирьом, то ставимо пробіл
   }
  cout<<endl; // перевод на нову строчку
}
unsigned inverse_bits (unsigned x,unsigned y,int p,int n)
{ 
 unsigned result=~x; // инверт
 unsigned z=0;

//====================================================================================
 // Готовим ЗАЧИСТКУ
 for (int i = 0 ; i < n ; i++ )
 {// заполняем еденичками z в конец
   z <<=1;
   z = z | 1;
 }
 for (int i = 0 ; i < p ; i++ )
 {// заполняем ноликами z в конец
   z <<= 1;
 }
 // ЗАЧИСТКА готова
 
 // теперь наложим нашу зачистку на x
// x = x | z;
 
 result= ~ ( result | z ); // делаем зачистку "00000" того места, которое мы будем записовать
//====================================================================================
 // Готовим ЗАЧИСТКУ
 for (int i = 0 ; i < n ; i++ )
 {// заполняем еденичками z в конец
   z <<=1;
   z = z | 1;
 }
 for (int i = 0 ; i < p ; i++ )
 {// заполняем ноликами z в конец
   z <<= 1;
 }
 // ЗАЧИСТКА готова
//==================================================================================== 
 //теперь приготовим те битики, которые нам надо заменить в спец формате со здвигом p
 z=0;
 for (int i = n-1 ; i >= 0 ; i-- ){
   z <<= 1;
   z = z | ( (y>>i) & 01 );   
 }

 for (int i = 0 ; i < p ; i++ ){
   z <<= 1; 
 }
//====================================================================================
 // теперь самый ответственный момент... Да, тот самый долгожданный ;)))
 result = result | z ;
//====================================================================================                                             
// Усё. г.
 return result;
}

int main(){
  unsigned x, y; // створюємо цілу беззнакову двохбайтову змінну
  int n,p;
  cout << "Input x" << endl;  // підсказка користувачу
  cin >> x;  // зчитуємо число
  print_bits (x); // друкуємо біти
  
  cout << "Input y" << endl;  // підсказка користувачу
  cin >> y;  // зчитуємо число
  print_bits (y); // друкуємо біти  
  
  do
  {
    cout << "Input p" << endl;  // підсказка користувачу
    cin >> p;  // зчитуємо число
    if (p<=0) {cout<<"ERROR : N>0"<<endl;} 
  }while (p<=0);
  do
  {
    cout << "Input n" << endl;  // підсказка користувачу
    cin >> n;  // зчитуємо число
    if (n<=0) {cout<<"ERROR : N>0"<<endl;} 
  }while (n<=0);  
  
  print_bits (inverse_bits (x,y,p,n)); // друкуємо біти

  system ("PAUSE");
  return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь