GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1301629698
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:   /* Лаба 4. Варіант 4 Матриці */
#include <iostream>
#include <cstdlib> // тут rand (), srand ()
#include <stdio.h>
#include <conio.h> // 

using namespace std; // підключаємо все необхідне для роботи програми
void PrintMas(double *A,int n){// ДрукМатриці. Приймає вказівник на перший 
//елемент масиву і кількість елементів
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){
       cout<<*(A+i*n+j)<<"\t ";
     }
     cout<<endl;
   }
   cout<<endl;
   return ;
}
void EnterMas(double *A,int n){// Заповнення матриці з клави. Парам.аналог.якв^^
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){      
       cout<<"Enter Matrix ["<<j+1<<"]x["<<i+1<<"] = ";
       cin>>*(A+i*n+j);      
     }
   }
   return ;
}
void FillBMas(double *B,int n){ // Заповнює матрицю B. Параметри аналогічні ^^
   for (int i = 0 ; i < n ; i++){
     for (int j = 0 ; j < n ; j++){       
       if (1<=i && i<=j && j<=n){ // якщо виконується задана умова       
         *(B+i*n+j)=1/double(2 * (i+1) - (j+1) + 3);
       }// якщо ні
       else{
         *(B+i*n+j)=1/double(3 * (i+1) + (j+1) - 2);         
       }
     }
   }
   return ;
}
void MnojMartixMas(double *A,double *B, double *C,int n){
// множення матриці. Приймає вказіники на початки масивів A,B,C та розмірність
  for(int irow = 0; irow < n; irow++) 
    for(int icol = 0; icol < n; icol++) {
      double sum = 0;
      for(int k = 0; k < n; k++) {
        sum += (*(A+irow*n+k)) * (*(B+k*n+icol));
      }
      *(C+irow*n+icol) = sum;
    }
   return ;
}
main ()
{
   int n; // розмірність матриці
   do{
     cout<<"Matrix\n Enter N = ";
     cin>>n;
     if (n<=0) cout<<"ERROR : N > 0 !\n";
   }while (n<=0); // не даємо вийти, поки не буде введено n>0

   double *A = new double [n*n]; // створюємо вказівники на масиви 
   double *B = new double [n*n]; // розмірністю n x n 
   double *C = new double [n*n]; // дійсний тип

   EnterMas(A,n); // заповнюємо масив A розм. n*n з клави
   PrintMas(A,n); // друк масив A розм. n*n
   FillBMas(B,n); // заповнюємо масив B розм. n*n за умовою
   PrintMas(B,n); // друк масив B розм. n*n
   MnojMartixMas(A,B,C, n); // множення матриць C=A x B; розмірність n*n 
   PrintMas(C,n); // друк масив C розм. n*n
   delete(A); delete(B); delete(C);   // звільняємо пам'ять
   system ("PAUSE");
   return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь