GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1300735982
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/* Ефименко. Лаба 3. Варіант 8
 * Написати функцію, яка повертає число, одержане з цілого числа х, в якому 
 * інвертовані n розрядів, починаючи з позиції p, а решта розрядів залишені
 * без змін (крайній правий біт вважити нульовим). Перевіряти правильність 
 * значень n та p.
*/

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
// підключаємо все необхідне для роботи програми
void print_bits (unsigned n)
{ // функція друкує біти, функція з лекії
  int bit; // змінна, в якій буде знаходитись поточне значення кількості бітів
   for (bit = sizeof(n)*8-1; bit >= 0; bit--)
   // початкове значення bit = довжина змінної unsigned
   {
     if ((n >> bit) & 01)
     { // тут іде логічне множення... складно пояснити, але спробую...
      // (n >> bit) - здвигає на "bit" розрядів
      // & 01 - логічне множення - тобто, грубо кажучи кусає правіший біт
      // тут іде побітове множення(чи просто кажучи побітове "і"), для прикладу:      
      // 10101110001101  
      // &        побітове "і"
      // 00000000000001  тобто тут насправді (01)
      // =
      // 00000000000001  - цей результат позитивний, тобто більше нуля, 
      //          а значить, грубо кажучи == TRUE
      putchar ('1');
     }
     else
     {// іначе 0 - наприклад:
     //            011010
     //            &
     //            000001
     //            =
     //            000000 - == FALSE або нулю - негативний
     
      putchar ('0');
     }
     
      if (bit % 4 == 0) putchar (' '); // якщо біт, на якому стоїть лічильник кратний чотирьом, то ставимо пробіл
   }
  cout<<endl; // перевод на нову строчку
}
unsigned replace_bits (unsigned x, unsigned p, unsigned n)
{
   unsigned mnoj=0, z;
   int bit; // змінна, в якій буде знаходитись поточне значення кількості бітів
   for (bit = sizeof(n)*8-1; bit >= 0; bit--)
   {

//    cout<<mnoj<<endl;
//    if ((n >> bit) & 01)
//     cout<<((x>>bit) & 01);
    
//    print_bits(z);
    if (bit>=p && bit<p+n)
    {
        z=((~(x>>bit) & 01)); 
        mnoj=(mnoj<<1) | z;
    }
    else
    {
        z=(((x>>bit) & 01)); 
        mnoj=(mnoj<<1) | z;
    }
   }
   cout<<endl;
   return mnoj;
}
main ()
{
  unsigned num; // створюємо цілу беззнакову 4-байтову змінну
  cout << "Input X" << endl;  // підсказка користувачу
  cin >> num;  // зчитуємо число
  print_bits (num); // друкуємо біти
  int n,p;
  do
  {
   cout << " Enter P [numeracia s nula]: " ;  // підказка користувачу
   cin >> p;  // зчитуємо число
   if (p<0) {cout<<" -> ERROR : P must be >=0"<<endl;}
   
  } while (p<0);
  
  do
  {
   cout << " Enter N : " ;  // підказка користувачу
   cin >> n;  // зчитуємо число
   if (n<=0) {cout<<" -> ERROR : N must be >=1"<<endl;}
   
  } while (n<=0);


  
  unsigned result = replace_bits (num,p,n); // виводимо кількість пар бітів   
  print_bits (result); // друкуємо біти
  system ("PAUSE");
  return 0;
}====================================	
Ваша відповідь