GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1300391699
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання: /* Ефтменко. Лаба 3. Варіант 10
Написати функцію, яка повертає число, одерєжане з цілого числа x, в якому циклічно зсунуті n розрядів вправо. Перевыряти правильність значення n.
*/

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
// підключаємо все необхідне для роботи програми
void print_bits (unsigned n)
{ // функція друкує біти, функція з лекії
  int bit; // змінна, в якій буде знаходитись поточне значення кількості бітів
   for (bit = sizeof(n)*4-1; bit >= 0; bit--)
   // початкове значення bit = довжина змінної unsigned
   {
     if ((n >> bit) & 01)
     { // тут іде логічне множення... складно пояснити, але спробую...
      // (n >> bit) - здвигає на "bit" розрядів
      // & 01 - логічне множення - тобто, грубо кажучи кусає правіший біт
      // тут іде побітове множення(чи просто кажучи побітове "і"), для прикладу:      
      // 10101110001101  
      // &        побітове "і"
      // 00000000000001  тобто тут насправді (01)
      // =
      // 00000000000001  - цей результат позитивний, тобто більше нуля, 
      //          а значить, грубо кажучи == TRUE
      putchar (\'1\');
     }
     else
     {// іначе 0 - наприклад:
     //            011010
     //            &
     //            000001
     //            =
     //            000000 - == FALSE або нулю - негативний
     
      putchar (\'0\');
     }
     
      if (bit % 4 == 0) putchar (\' \'); // якщо біт, на якому стоїть лічильник кратний чотирьом, то ставимо пробіл
   }
  cout<<endl; // перевод на нову строчку
}
unsigned rightcycle_bits (unsigned n,int bits)
{ 
     for (int i = 0 ; i < bits ; i++)
     {
       n>>=1;
     }
     return n;
}
main ()
{
  unsigned num; // створюємо цілу беззнакову двохбайтову змінну
  int n;
  cout << "Input int" << endl;  // підсказка користувачу
  cin >> num;  // зчитуємо число
  print_bits (num); // друкуємо біти
  
  do
  {
    cout << "Input n" << endl;  // підсказка користувачу
    cin >> n;  // зчитуємо число
    if (n<=0) {cout<<"ERROR : N>0"<<endl;} 
  }while (n<=0);
  
  num=rightcycle_bits (num,n); 
  print_bits (num); // друкуємо біти

  system ("PAUSE");
  return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь