GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1300390202
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:   /* Ефименко. Лаба 3. Варіант 5
Написати функцію, яка для заданого цілого числа x, друкує кількість пар однакових бітів.
*/

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
// підключаємо все необхідне для роботи програми
void print_bits (unsigned n)
{ // функція друкує біти, функція з лекії
  int bit; // змінна, в якій буде знаходитись поточне значення кількості бітів
   for (bit = sizeof(n)*4-1; bit >= 0; bit--)
   // початкове значення bit = довжина змінної unsigned
   {
     if ((n >> bit) & 01)
     { // тут іде логічне множення... складно пояснити, але спробую...
      // (n >> bit) - здвигає на "bit" розрядів
      // & 01 - логічне множення - тобто, грубо кажучи кусає правіший біт
      // тут іде побітове множення(чи просто кажучи побітове "і"), для прикладу:      
      // 10101110001101  
      // &        побітове "і"
      // 00000000000001  тобто тут насправді (01)
      // =
      // 00000000000001  - цей результат позитивний, тобто більше нуля, 
      //          а значить, грубо кажучи == TRUE
      putchar (\'1\');
     }
     else
     {// іначе 0 - наприклад:
     //            011010
     //            &
     //            000001
     //            =
     //            000000 - == FALSE або нулю - негативний
     
      putchar (\'0\');
     }
     
      if (bit % 4 == 0) putchar (\' \'); // якщо біт, на якому стоїть лічильник кратний чотирьом, то ставимо пробіл
   }
  cout<<endl; // перевод на нову строчку
}
void countpar_bits (unsigned n)
{ // функція рахує кількіть пар, від лівої правої одиниці і до останнього правого розряду
 // приймає ціле беззнакове двухбайтове значення
   int count=0;  // наш лічильник пар    
   do // цикл з післяумовою
   {
     if (            // якщо
       n & 01         // самий правий біт == 1
       &&           // і
       ( (n>>1) &01 )     // і передостанній правий біт == 1
      ||            // або 
       (!(n & 01))      // самий правий біт == 0
       &&           // і
       (!( (n>>1) &01 ) )   // самий правий біт == 0          
      )   
      { // тоді ми знайшли пару
          count++; // кількість пар ++
          n>>=2;  // здвигаємо на два біти
      }
      else // інакше
      {
        n>>=1; // здвигаємо на один біт
      }  
   }
   while (n != \'\\0\'); // виходимо, коли ми пройдемо всі біти
   cout<<"\\nNumber of xx = " << count << endl; // виводимо на екран результат
}
main ()
{
  unsigned num; // створюємо цілу беззнакову двохбайтову змінну
  cout << "Input int" << endl;  // підсказка користувачу
  cin >> num;  // зчитуємо число
  print_bits (num); // друкуємо біти
  
  countpar_bits (num); // виводимо кількість пар бітів   

  system ("PAUSE");
  return 0;
}


====================================	
Ваша відповідь