GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1300298763
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:/*
 * Звіт
 * Горбаченка Василя Анатолійовича
 * Студента 1-го курсу. Радіофізичного факультету. Напрям підготовки: Прикладна фізика.
 * Група 3.
 * Лабораторна робота №2. Варіант 3. 
 * Завдання: Обчислити задану суму або добуток числового ряду для заданих 
 *      початкових індексів nn і nk. Обов\'язково перевіряти виконання
 *      нерівностей: 0 <= nn <= nk.
 * В цій лабораторній роботі я не буду писати, що нічому новому не навчився,
 * думаю і так зрозуміло ;) Труднощів чи проблем при написанні програми не виникло ))
 * Эдине, тільки повторив спрощений запис умови "(умова) ? (+) : (-)"
 */
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main(){
  
  int nn,nk;
  printf("Enter nn : "); // cout<<"Enter nn : ";
  scanf("%i",&nn);     // cin>>nn;
  
  printf("Enter nk : "); // cout<<"Enter nk : ";
  scanf("%i",&nk);     // cin>>nk;
  
  if ( !(0<=nn<=nk) ){ // Якщо не виконується умова 0<=nk<=nk
    printf(" Ne vukonuetsa ymove 0<=nn<=nk. Vuhid. \\\\n"); // cout<<" Ne vukonuetsa ymove 0<=nn<=nk. Vuhid."<<endl;
    system("PAUSE");     // затримка
    exit(0);         // виходимо
  }
  else
  {
      printf(" -> 0<=nn<=nk. 0k. \\n"); //cout<<" -> 0<=nn<=nk. 0k. \\n";
  }
  
  float sum=0, ak=0; // створюємо дві змінні дійсного типу.
  // ak - в цю змінну буде записуватись значення самого виразу на кроці k 
  // sum - це наш "аккамулятор", тобто в цю змінну ми будемо приплюсовувати всі значення ak на проміжку [nn;nk]
  
  for (int k=nn ; k<=nk ; k++) // створюємо цикл. прогонка від nn по nk
  // приймає три параметри. int k=nn -- яку змінну використовуємо і якому початковому значенню вона дорівнює
  // k<=nk -- умова при якій виконується цикл
  // k++ -- крок, у даному випадку збільшується на одиницю
  {
    ak= k*k - ((((k+1) % 2 == 0) ? 1 : -1 ) * k*k*k)
       /
       (k*k+k+1.0)
       ;// рахуємо значення виразу на кроці k
    sum+=ak;// плюсуємо до нашого "аккамулятора" значення ak на проці k
  }
  printf("Suma chislovogo ryada = %f\\n",sum); // виводимо на екран суму цього ряду при вказаних початкових умовах
    
  system("PAUSE"); // затримка
  return 0; // вихід
}


====================================


 ANSWER ====================================

Ваша відповідь...оро


 END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь