GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1299144879
Text:
	ФІО = Горбаченко В.А.

 Запитання:// Лаба2. Вариант 5
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main(){
  
  int nn,nk;
  printf("Enter nn : "); // cout<<"Enter nn : ";
  scanf("%i",&nn);     // cin>>nn;
  
  printf("Enter nk : "); // cout<<"Enter nk : ";
  scanf("%i",&nk);     // cin>>nk;
  
  if ( !(0<=nn<=nk) ){ // Якщо не виконується умова 0<=nk<=nk
    printf(" Ne vukonuetsa ymove 0<=nn<=nk. Vuhid. \\n"); // cout<<" Ne vukonuetsa ymove 0<=nn<=nk. Vuhid."<<endl;
    system("PAUSE");     // затримка
    exit(0);// виходимо
  }
  else
  {
      printf(" -> 0<=nn<=nk. 0k. \\n"); cout<<" -> 0<=nn<=nk. 0k. \\n";
  }
  
  float sum=0, ak=0; // створюємо дві змінні дійсного типу.
  // ak - це значення самого виразу на кроці k (див знизу)
  // sum - це наш "аккамулятор", тобто в цю змінну ми будемо приклюсовувати всі значення ak на проміжку [nn;nk]
  
  for (int k=nn ; k<=nk ; k++) // створюємо цикл. прогонка выд nn по nk
  // приймає три параметри. int k=nn -- яку змінну використовуємо і якому початковому значенню вона дорівнює
  // k<=nk -- умова при якій виконується цикл
  // k++ -- кроц, у даному випадку збільшується на одиницю
  {
    float temp; // тимчасова змінна, можна було б викорустовувати якісь там ??унарні?? операції... в конспекті не знайшов, а можна і так...
    if ((k+1) % 2 == 0) // там є -1 в степені, то ми його одразу і порахуємо
      temp=1; // якщо степінь парна - то 1
    else 
       temp=-1; // якщо ні то -1
    if (( temp*k*k+7) == 0 ){ // якщо знаменник дорівнює нулю, то не допускаємо помилки
      printf("Error : Dilennya na nul pri k = %i !\\n",k); // виводимо повідомлення про помилку
      ak=0;
    }
    else // якщо ділення на нуль в знаменнику не має       
    ak= ( k*k -1 )/( temp*k*k+7 );// рахуємо значення виразу на кроці k
    sum+=ak;// плюсуємо до нашого "аккамулятора" значення ak на проці k
  }
  printf("Suma chislovogo ryada = %f",sum); // виводимо на екран суму цього ряду при вказаних початкових умовах
    
  system("PAUSE"); // затримка
  return 0; // вихід
}


====================================	
Ваша відповідь