GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1296027361
Text:
	ФІО = Настя 

 Запитання:Васенька спаси!!!!
1)Особливості візуального програмування. форма як основа інтерфейсу користувача.
2)загальні принципи взаємодії програмного забезпечення для виндовс.
3)підсумувати ряд 1,/(1.15)^n від 1 до 100.  ??????????!!!!


====================================


 ANSWER ====================================

Перепеши еще раз трейтее задание. Не совсем понимаю...

"підсумувати ряд 1,/(1.15)^n від 1 до 100."


 END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

Ответ на вопрос №1
A21) Особливості «візуального» програмування. Форма як основа інтерфейсу користувача.

Візуальне програмування застосовують для розв\'язування задач, дещо відмінних від консольних. Якщо в традиційному (процедурному) програмуванні головною метою було отримати результат і вивести його на екран у звичайному вигляді, то тут власне оформлення результатів на екрані відіграє важливу роль. Результати виводять на форму - у характерне для операційної системи Windows вікно, де можна застосувати різноманітні елементи керування, властиві для діалогових вікон прикладних програм: текстові поля, поля редагування, поля-списки, кнопки тощо. Важливо навчитися вдало розташовувати
ці елементи на формі з метою якнайкращого їхнього візуального сприйняття. Такі елементи в Visual Studio називаються об\'єктами-компонентами.

    Поняття об\'єкта покладено в основу ще іншого стилю програмування — об\'єктно-орієнтованого. Візуальне програмування виникло на його основі як засіб автоматизації процесів об\'єктно-орієнтованого програмування. Користувачеві для складання програми тепер надаються графічні (візуальні) засоби — компоненти.

    Компоненти мають певні властивості (атрибути). Властивості можуть набувати значення з деякого заздалегідь фіксованого набору чи значення, придумані користувачем. Користувач розв\'язує різноманітні задачі шляхом добирання компонентів і надання потрібних значень їхнім властивостям.

    Отже, суть візуального програмування полягає в конструюванні розв\'язку поставленої задачі методом вставляння компонентів (візуальних заготовок) у форму, наданні значень їхнім властивостям і в застосуванні чи створенні методів, потрібних для розв\'язування задачі.
Форма - основа інтерфейсу користувача. Форма – це вікно і в ньому знаходяться всі необхідні елементи для діалогу людини з комп’ютером. END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

Ответ на второй вопрос: лекция №13, потом лекция №12.
http://www.radfiz.org.ua/files/k1/op/OP-13.ppt
http://www.radfiz.org.ua/files/k1/op/OP-12.ppt


 END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь