GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1295610978
Text:
	ІО = Козько

 Запитання:Создать какуюто простенькую функцию, в которой буедт параметр за значенням та параметр за посиланням

====================================


 ANSWER ====================================

Список формальних параметрів використо-вується при описі функції та складається з перерахування імен з вказуванням їх типів 

Список фактичних параметрів при виклику функції складається з перерахування імен змінних, чисел або виразів. За структурою є “калькою” списку формальних параметрів END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

Список формальних параметрів використо-вується при описі функції та складається з перерахування імен з вказуванням їх типів 

//////////////////
Пример №1
void kuku(int a, double b){
	Console.Writeline(" Kuku {0} {1}",a,b);
}
//////////////////

Список фактичних параметрів при виклику функції складається з перерахування імен змінних, чисел або виразів. За структурою є “калькою” списку формальних параметрів
//////////////////
Пример №2
int ku=99;
kuku(ku,543);
//////////////////


 END of ANSWER ====================================

yy


 ANSWER ====================================

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication20
{
  class Program
  {
    //Список формальних параметрів використо-вується при описі функції та складається з перерахування імен з вказуванням їх типів 

      static void kuku(int a, double b){
    	Console.WriteLine(" Kuku {0} {1}",a,b);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //Список фактичних параметрів при виклику функції складається з перерахування імен змінних, чисел або виразів. За структурою є “калькою” списку формальних параметрів
      //Пример №2
      int ku=99;
      kuku(ku,543);
      Console.ReadKey();
    }

    
  }
} END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication20
{
  class Program
  {
    static void kuku(int a, double b)
    {
      // это первое...
      int x = 44;

      // это второе
      int[] y;// адрес дома, но без дома и квартир
      y = new int[10]; // квартиры в доме

      y[0] = x;
      Console.WriteLine(" Kuku {0} {1}", a, b);
    }
    static void Main(string[] args)
    {

      ku = 24;
      kuku(ku,543);
      Console.ReadKey();
    }

    
  }
} END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь