GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1295608570
Text:
	ФІО = FILIP

 Запитання:Кинь ответ на 15(блокА)и 12(блок Б)...ПЛЗ!!!!

====================================


 ANSWER ====================================

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
A15) Арифметичний вираз, оператори, присвоєння. Пріоритет операцій, зміна пріоритету.
Вираз – рядок, який визначає значення 
Використовуючи вираз можна міняти значення змінної, ім’я (ідентифікатор) якої розташований в лівій частині 
В правій частині не можна використовувати ім’я змінної, якій не було присвоєне жодне значення 
Інструкція – завершений вираз програми, що вимагає виконання. 
У C# обов’язковим чином завершується “;” Для об’єднання декількох інструкцій (та визначень) у блок (комбіновану інструкцію) використовуються операторні дужки  { } 
Допускається включення декількох інструкцій в один рядок та розпис інструкції на декілька рядків 


Гугли )


 END of ANSWER ==================================== ANSWER ====================================

............................................................................
B12) Перевантаження методів та конструкторів
Перевантаження – використання двох чи більше методів, що мають однакове ім’я, але відрізняються списком формальних пара-метрів
При створенні похідного класу можна перевизначити метод, проголосивши новий метод з аналогічною сігнатурою


Все остальное ищи в интернете


 END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь