GVA SUPPORT

Відповідь на запитання № 1295601902
Text:
	ФІО = Филип(главник)

 Запитання:реалізувати метод, що повертає співвідношення обєму паралелепіпеда до площі за його параметрами...


====================================


 ANSWER ====================================

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication13
{
  class Program
  {
    static double metod(double a,double b,double c)
    {
      return (a * b * c) / (2 * (a * b + b * c + a * c));
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      double a,b,c,rez;
      Console.WriteLine("Vvedite a,b,c: ");
      a=Convert.ToDouble( Console.ReadLine());
      b=Convert.ToDouble( Console.ReadLine());
      c=Convert.ToDouble( Console.ReadLine());
      rez=metod(a,b,c);
      Console.WriteLine("Sootnoshenie V/S = {0}",rez);
      Console.ReadKey();
    }
  }
} END of ANSWER ====================================

	
Ваша відповідь