Програмування

Re: Програмування

Повідомлення Василь » 06 червня 2011, 21:16

Аватар користувача
Василь
 
Повідомлень: 907
З нами з: 15 жовтня 2010, 02:08

Re: Програмування

Повідомлення Василь » 06 червня 2011, 21:39

МАКС написав:op:
Задано символьний файл Ф1 який складаэться із слів відокремлений пробілами, та розділовими знаками: крапка, кома, крапка з комою, двокрапка,утворити файл Ф2 записавши в нього: два слова файлу Ф1, які зустрічаються найчастіше, усі слова файлу Ф1, які зустрічаються більше одного разу, усі слова, які зустрічаються більше заданої кількості разів.

Долго писать... мозг розряжен.... сорри
Аватар користувача
Василь
 
Повідомлень: 907
З нами з: 15 жовтня 2010, 02:08

Re: Програмування

Повідомлення МАКС » 06 червня 2011, 21:57

спасибі і за це))))
МАКС
 
Повідомлень: 44
З нами з: 12 квітня 2011, 19:03
Звідки: Прилуки

Re: Програмування

Повідомлення Ivan » 07 червня 2011, 00:36

Вась, где ошибка??? спасибо)
#include <iostream>
#include <string>


using namespace Time;
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
Time t1 = Read();
Time t2 = Read();
Time plus = t1 + t2;
Time minus = t1 - t2;
Console.WriteLine("Plus:");
Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}", plus.Hours, plus.Minutes, plus.Seconds);
Console.WriteLine("Minus:");
Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}", minus.Hours, minus.Minutes, minus.Seconds);
Console.ReadKey(true);
}
static Time Read()
{
//Áåñêîíå÷íûé öèêë äëÿ ÷òåíèÿ äàííûõ ñ êëàâèàòóðû.
//Ïðåðûâàåìñÿ òîãäà, êîãäà âñå ââåäåíî âåðíî
for (; ; )
{
try
{
//Ââîäèì ÷àñû
Console.WriteLine("Please input hours");
int h = int.Parse(Console.ReadLine());
//Ââîäèì ìèíóòû
Console.WriteLine("Please input minutes");
int m = int.Parse(Console.ReadLine());
//Ââîäèì ñåêóíäû
Console.WriteLine("Please input seconds");
int s = int.Parse(Console.ReadLine());
Time t = new Time(h, m, s);
return t;
}
catch(Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
}
}
}
}

class Time
{
public Time(int hours, int minutes, int seconds)
{
//Ïðîâåðÿåì ÷òîáû ìèíóòû è ñåêóíäû áûëè îò 0 äî 59 è ÷àñû áîëüøå èëè ðàâíû 0.
//Åñëè ýòîãî íåò - âîçáóæäàåì èñêëþ÷åíèå (ñèãíàë îá îøèáêå)
if (seconds < 0 || seconds > 59 || minutes < 0 || minutes > 59 || hours < 0)
throw new Exception("Incorrect data");
sec = hours * 3600 + minutes * 60 + seconds;
}
//×àñû
public int Hours
{
get
{
return sec / 3600;
}
}
//Ìèíóòû
public int Minutes
{
get
{
return (sec / 60) % 60;
}
}
//Ñåêóíäû
public int Seconds
{
get
{
return sec % 60;
}
}
//Îáùåå êîëè÷åñòâî ñåêóíä
private int sec;
//Ñëîæåíèå
public static Time operator +(Time t1, Time t2)
{
Time res = new Time(0, 0, 0);
res.sec = t1.sec + t2.sec;
return res;
}
//Âû÷èòàíèå
public static Time operator -(Time t1, Time t2)
{
Time res = new Time(0, 0, 0);
res.sec = t1.sec - t2.sec;
return res;
}
}
}
Група 3. Іван
Ivan
 
Повідомлень: 32
З нами з: 14 лютого 2011, 18:48

Re: Програмування

Повідомлення Ivan » 15 червня 2011, 13:39

6 Визначити клас- банк депозитних рахунків. Реалізувати можливість створення та закриття рахунку, поповнення та зменшення рахунку, сортування рахунку за різними ознаками – сумою на рахунку, датою початку або кінця дії рахунку, процентною ставкою.7 визначити клас час – інформація про години, хвилини , секунди, перевантажити операції додавання та віднімання двох моментів часу. (в вигляді проекту)
Група 3. Іван
Ivan
 
Повідомлень: 32
З нами з: 14 лютого 2011, 18:48

Re: Програмування

Повідомлення Василь » 15 червня 2011, 17:29

На когда???
Аватар користувача
Василь
 
Повідомлень: 907
З нами з: 15 жовтня 2010, 02:08

Re: Програмування

Повідомлення Sergiych » 15 червня 2011, 19:41

Визначити клас ДАТА – інформація про день, місяць, рік.Перевантажити операцію віднімання двох дат – кількість днів між ними, а також додавання та віднімання певної кількості днів для одержання нової дати.
Вася, промоги с лабой, если можеш, то на завтра, а то я никак не могу написать ее правильно.
http://radfiz.org.ua/sos/q/1306169898.txt - вот уже часть готовой проги, надо только дописать перегрузку и записать как клас, а не структуру.
Група 3. Новак Сегрій
Sergiych
 
Повідомлень: 20
З нами з: 09 листопада 2010, 18:37

Re: Програмування

Повідомлення Василь » 15 червня 2011, 22:15

Братва проснулась, круто... за вечер 3 проги сделать... точнее за ночь.... круто просто )) это не считая того что мне еще осталось сделать.... ((
Аватар користувача
Василь
 
Повідомлень: 907
З нами з: 15 жовтня 2010, 02:08

Re: Програмування

Повідомлення Василь » 16 червня 2011, 05:19

Сорри,я немножко не успеваю...
Аватар користувача
Василь
 
Повідомлень: 907
З нами з: 15 жовтня 2010, 02:08

Re: Програмування

Повідомлення Василь » 16 червня 2011, 05:38

Sergiych написав:Визначити клас ДАТА – інформація про день, місяць, рік.Перевантажити операцію віднімання двох дат – кількість днів між ними, а також додавання та віднімання певної кількості днів для одержання нової дати.
Вася, промоги с лабой, если можеш, то на завтра, а то я никак не могу написать ее правильно.
http://radfiz.org.ua/sos/q/1306169898.txt - вот уже часть готовой проги, надо только дописать перегрузку и записать как клас, а не структуру.


Сережа!
http://radfiz.org.ua/sos/q/1306169898.txt

Почему ты не внимательный!!!!

http://radfiz.org.ua/files/k1/s2/oop/proj_dates.zip

А вот проект!
Аватар користувача
Василь
 
Повідомлень: 907
З нами з: 15 жовтня 2010, 02:08

Поперед.

Повернутись до Питання по домашці

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron