1.

Первісне суспільство

і перші державні утворення

на території України

1.1. Початок формування людської

цивілізації на території України

Першим періодом історії людства був кам'яний вік.

Йому належить особливе місце в цивілізації. Саме цієї

доби на тлі кардинальних зрушень у природі, пов'язаних

з різкими змінами клімату, сформувалася примітивна суспільна

організація, зародилися першооснови таких форм

людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.

Археологічні знахідки в Ефіопії, Кенії, Танзанії дають

підстави зробити припущення про появу людини на Землі

понад 2 млн років тому. Першолюдиною фахівці вважають

істоту, для якої праця стала необхідністю і яка здатна

була не тільки використовувати знаряддя праці, а й виготовляти

їх. У ході еволюції поглиблювалися відмінності

між мавпою та людиною — з'явилося прямоходіння, сформувалася

розвинута рука з протиставленим великим пальцем,

збільшився об'єм мозку (досяг 800 см3), започаткувалася

членоподільна мова. Саме ці якісні зміни у біологічному

та психологічному розвиткові зумовили появу homo

sapiens (людини розумної), сприяли остаточному виділенню

людини з тваринного світу.

Історію первісного суспільства вчені поділяють на

кілька періодів залежно від матеріалу та технології виготовлення

знарядь праці: палеоліт (стародавній кам'яний

вік), мезоліт (середній кам'яний вік), неоліт (новий

кам'яний вік), енеоліт (мідно-кам'яний вік), бронзовий вік.

10 Первісне суспільство і перші державні утворення

Ранній палеоліт

(від появи людини до 150 тис. років тому)

Первісна людина на території України з'явилась майже

1 млн років тому, в період раннього палеоліту. Наш

регіон, як і Європа загалом, не входив до ареалу антропогенезу,

тобто місцевості, де відбувся процес олюднення

високорозвинутої мавпи. На думку археологів, найвірогідніше,

що найдавніші люди (архантропи) прийшли на

територію України з Передньої Азії через Балкани і Центральну

Європу. Ця міграція не була одномоментним

актом, а хвилеподібно тривала протягом багатьох тисячоліть.

Рештки найдавніших стоянок первісних людей

на території України знайдені біля с. Королеве (Закарпаття),

м. Амвросіївка (Донбас), с. Лука-Врублівецька

(Хмельниччина). Всього відомо на території України понад

ЗО стоянок доби раннього палеоліту.

Архантропи жили невеликими групами, що утворювали

первісне людське стадо. Ця перша форма соціальної

організації базувалася на основі кровнородин-

них стосунків. Господарство первісних людей було присвоюючим,

бо базувалося на збиранні плодів, ягід та їстівних

коренів і полюванні на тварин.

Основним знаряддям праці архантропів стало ручне рубило,

що виготовлялося шляхом оббивання кам'яної заготівки

з двох боків. Це знаряддя мало довгасту, плескату

форму завдовжки 20—25 см, вагою до 1,5 кг. У руках первісної

людини рубило стало універсальним інструментом

впливу на навколишній світ. Залежно від ситуації воно

виконувало роль сокири, кайла, метального каменя тощо.

Поява однотипних кам'яних знарядь на зразок рубила свідчить

про зародження мислення, початок переходу до свідомої

виробничої діяльності.

Середній палеоліт (150—35 тис. років тому)

Наприкінці раннього палеоліту природа зазнала значних

змін: клімат став сухішим, відбулося деяке підняття

поверхні, розпочалося чергове, але на цей раз найбільше

похолодання.

Наслідки цих кардинальних зрушень у природі стали

особливо відчутними у середньому палеоліті (мустьєрська

епоха). Північна та більша частина Центральної Європи

були закуті в льодовий панцир товщиною понад 600 метрів.

На території України південна межа максимального

зледеніння орієнтовно проходила повз такі сучасні міста:

Львів, Ковель, Житомир, Кременчук, Миргород, Суми.

Початок формування людської цивілізації 11

Зміни в природі змусили первісну людину пристосовуватися

до нових умов існування. Помітне зменшення флори,

зумовлене сухим різкоконтинентальним кліматом, поява

нових представників фауни — мамонтів, шерстистих

носорогів, північних оленів, печерних ведмедів та інших

тварин, призвели до того, що традиційне для попереднього

періоду збиральництво дедалі більше поступається місцем

полюванню, яке відіграє у житті людини мустьєрсь-

кої епохи вирішальну роль. У цей час помітно поліпшується

технологія виготовлення знарядь праці, урізноманітнюються

їхня форма та призначення: ручне рубило удосконалюється;

з'являються кам'яні гостроконечники, що

використовувалися як вістря для списів; набувають поширення

скребла, якими обробляли шкури тварин.

Помітне ускладнення умов життя не зупинило поступального

фізичного та розумового розвитку людини. Внаслідок

еволюції на зміну архантропу в мустьєрську епоху

приходить неандерталець (назва походить від місцевості

у Німеччині, де було знайдено рештки кісток). Він був

невисокий на зріст, сутулий, мав велику голову видовженої

форми з низьким лобом і нависаючим надбрів'ям.

Об'єм його мозку становив від 925 до 1800 см3, особливо

були розвинутими ділянки мозку, пов'язані з просторово-

координаційними функціями та їхнім контролем. Неандерталець

як більш розвинений тип людини попри

складні умови існування, помітно розширив порівняно

зі своїм попередником — архантропом ареал проживання.

Знайдені археологами на території України 200 мус-

тьєрських стоянок (Кіїк-Коба та Холодний Грот у Криму,

Антонівка на Донбасі, Рихта на Волині, Молодово

на Дністрі та ін.) — переконливе тому підтвердження.

Боротьба за існування змусила людину в середньому

палеоліті виготовляти одяг із шкур тварин, інтенсивно

заселяти печери, будувати штучні наземні житла, не тільки

використовувати, а й добувати вогонь. Завдяки цьому

людина стала більш захищеною і менш залежною від природних

умов.

У мустьєрську епоху почали закладатися першооснови

духовного світу людини. Неандертальські поховання в печерах

Криму свідчать про зародження релігійних уявлень

та вірувань, а знайдені на деяких стоянках кістки, різьблені

геометричним орнаментом, з гравійованими на них

контурами тварин і людей, рештками намальованих чорною

фарбою ліній — про перші кроки образотворчого мистецтва.

12 Первісне суспільство і перші державні утворення

Пізній палеоліт (3511 тис. років тому)

Цей етап в історії людства порівняно з попередніми

досить короткий, але він характеризується значними змінами

в економіці, сфері соціальних відносин, мистецтві.

Безперечно, центральною подією цієї доби стало завершення

майже 35 тис. років тому процесу фізичного та

розумового формування людини сучасного типу — homo

sapiens. Цю людину за місцем першої знахідки її кісток

у гроті Кро-Маньйон (Франція) називають кроманьйонцем.

З появою кроманьйонців процес удосконалення та урізноманітнення

знарядь праці пішов надзвичайно швидкими

темпами. У пізньому палеоліті почали виготовляти

кам'яні різці, ножеподібні пластини, наконечники списів,

дротики тощо. Людина оволоділа технікою обробки

кісток та рогів, з яких виготовляла собі гарпуни, шила,

голки та ін. Кроманьйонці стали використовувати перші

знаряддя з вкладишами, так звані складні знаряддя, винайшли

списометальний пристрій. Інструментарій налічував

майже 100 типів знарядь праці.

Останнє, четверте, зледеніння, що відбулося в пізньому

палеоліті, перетворило колективне загінне полювання

на диких коней, бізонів, північних оленів і мамонтів

у основний вид занять кроманьйонців, який забезпечував

їхню життєдіяльність. Поступово склалася

певна спеціалізація мисливських колективів. Так, майже

20—14 тис. років тому на теренах України досить

чітко виділяються дві зони з різним типом господарства:

південно-східна — мисливців на бізонів, та північно-

західна •— мисливців на мамонтів.

Помітне вдосконалення та урізноманітнення знарядь

праці, підвищення продуктивності мисливства (кілька

мисливців легко могли вполювати мамонта вагою 1—2

тонни) дали змогу кроманьйонцям відмовитися від виснажливих

міграцій у пошуках їжі і вести більш осілий

спосіб життя. Головним чином на берегах річок вони

будували свої житла — землянки і напівземлянки, які у

своїй сукупності утворювали первісне поселення — стоянку.

Новим явищем пізньопалеолітичного періоду стало

виникнення господарсько-побутових комплексів, що

утворювалися зі стоянок, на яких розташовувалися житла,

кількох заглиблених у ґрунт ділянок, де обробляли

кремінь, кістку, ріг, а також із ям-сховищ і вогнищ за

межами жител. На території України знайдено майже

800 пізньопалеолітичних стоянок (Радомишльська на

Початок формування людської цивілізації 13

Житомирщині, Мізинська на Чернігівщині, Межиріць-

ка на Канівщині та ін.).

Спільне осіле життя первісних людей, локальне скупчення

поселень є свідченням не тільки прогресивних змін

у економіці, а й суттєвих зрушень у сфері соціальних

відносин. Пізній палеоліт — це час, коли на зміну первісному

стаду прийшла родова община. Стрижнем родової

організації суспільства був рід — об'єднання кровних

родичів за материнською лінією. Головною особою роду

була жінка, через те, що родовід за групового шлюбу міг

вестися лише за жіночою лінією, крім того, вона виступала

у ролі охоронниці сімейного вогнища та відала харчовими

запасами. З появою кроманьйонців невпорядко-

вані ендогамні статеві стосунки поступаються місцем екзогамним:

виникає звичай, що забороняв шлюби між членами

однієї родової групи. Це сприяло зближенню різних

родів. На основі родинних стосунків відбувалася консолідація

родів у племена, формувалася племінна організація

суспільства, внаслідок чого поступово склався родовий

первіснообщинний лад. Характерними рисами цього

ладу були спільне володіння засобами виробництва і зрівняльний

розподіл надбань праці.

Намагаючись пояснити механізм світобудови та визначити

своє місце в навколишній дійсності, первісна людина

в добу пізнього палеоліту активно формує першооснови

власної релігійної свідомості: тотемізм — віру в спільного

для конкретного колективу предка — певної тварини,

рослини тощо; анімізм — віру в існування душі та

духів, що нібито управляють усім матеріальним світом;

фетишизм — поклоніння предметам неживої природи, віру

в надприродні властивості матеріальних речей; магію —

обряди, пов'язані з чаклунством, віщуванням, вірою в уміння

людини викликати надприродні явища.

В епоху пізньего палеоліту помітного розвитку набуло

духовне життя людини, про що свідчать знайдені фрагменти

зразків прикладного та образотворчого мистецтва.

Особливо часто при розкопках пізньопалеолітичних

поселень зустрічаються фігурки птахів та стилізовані жіночі

статуетки, ≪палеолітичні Венери≫. Жіночі зображення

характеризуються пластичною виразністю та монументальністю

і уособлюють уявлення первісної людини

про єдність родового колективу. Палеолітичні малюнки

тварин, зроблені кроманьйонцями на кістках або ж

на стінах печер (наприклад, на Кирилівській стоянці було

знайдено уламок бивня молодого мамонта, на якому ви-

14 Первісне суспільство і перші державні утворення

різьблені голова птаха й 'можливо, черепаха), на думку

фахівців, є елементами іисливського ритуалу, що імітував

процес полювання і і здобич. З мисливськими обрядами,

очевидно, пов'яза L Й ІНШІ види мистецтва, існування

яких підтверджу≫ гь археологічні розкопки, зокрема

музика та хореогрг ^рія. Так, на стоянці Молодово

було знайдено флейту, ві готовлену з кістки оленя, у Мі-

зині — ансамбль ударни інструментів з кісток мамонта,

пофарбованих червон ю фарбою, у Гагаріно — стилізовані

статуетки жіночи фігурок у позі танцю. В цілому

мистецтво пізнього п, неоліту свідчить про те, що розум

людини в цей час ті/ ,ки пробуджується, а в її світобаченні

життєвий досвід роду та власні спостереження

тісно перепліталися з ф.і([тастикою та магією.

Мезоліт (10—6 тис. І^ків тому)

Початок мезоліту (середнього кам'яного віку) хронологічно

збігається із дкінченням льодовикового періоду.

Клімат м'якшає \ стає близьким до сучасного,

що суттєво вплинуло на^ауну і флору. Традиційні для

попереднього періоду о(^ єкти полювання або ж вимирають,

як мамонти та ш рстисті носороги, або ж відходять

на північ. Тварини (які прийшли їм на зміну (кабан,

вовк, лисиця, бобе] тощо), були значно дрібнішими

і рухливішими. Сам^тому в мезоліті перед первісними

мисливцями гостр^* стали проблеми зміни прийомів

полювання, винайд^лня більш ефективної у нових

умовах зброї, пошуку а/} .тернативних мисливству джерел

харчування. Люди* > не тільки суттєво удосконалює

старі знаряддя праґ' (вони стають меншими за розмірами,

зручнішими та Є .юктивнішими), а й створює новий

інструментарій для і зробки дерева — долото, сокиру,

тесло, виготовляє вк ^адишеві знаряддя (ножі, кинджали,

списи) з крем'я^іми пластинами. Центральною

подією розвитку первісн д техніки в добу мезоліту було

винайдення першої ≪мехг^іічної зброї≫ дистанційної дії —

лука і стріли. Поява ц й г о знаряддя полювання мала

надзвичайно важливі на, лідки: по-перше, суттєво зросла

продуктивність пран* мисливців — вбивати тварин

можна було зі значної ві стані, а птахів — на льоту; по-

друге, вона сприяла пер будові соціального життя, оскільки

людина могла о яа себе прохарчувати, багатолюдні

мисливські колеї гиви розпалися і на зміну їм

прийшла індивідуалізац я виробництва та споживання,

помітно зросла роль парної сім'ї.

ВІ

/*

т а

Початок формування людської цивілізації 15

Зникнення великих стадних тварин, зростання населення,

масове винищення дичини внаслідок використання

лука і стріл зумовили кризу мисливського господарства.

У пошуках альтернативних засобів існування людина

активніше починає займатися рибальством. Очевидно,

спочатку це було варіантом полювання зі списом, гарпуном

чи луком, але згодом техніка рибальства суттєво удосконалилася:

були винайдені гачки, сіть з поплавками,

блешні з річкових черепашок, складна система загородок

на річках та озерах, а також плоти зі зв'язаних колод,

човни, видовбані зі стовбурів дерев, тощо. Криза мисливського

господарства зумовила підвищення ролі не тільки

рибальства, а й збиральництва. Головними об'єктами

збиральництва були різноманітні їстівні рослини та ягоди,

а також раки та молюски. Стабільності існування людини

в епоху мезоліту сприяло приручення диких тварин

(спочатку собаки, а потім — свині).

На території України налічується майже 1000 відомих

нині пам'яток мезоліту (Мурзак-Коба та Фатьма-Ко-

ба — у Криму, Гребениківська стоянка — на Одещині,

Журавська — на Чернігівщині та ін.).

Неоліт (VI—IV тис. до н. е.)

Новий кам'яний вік (неоліт) був надзвичайно динамічним,

переломним в історії людства. Англійський археолог

Г. Чайлд назвав цей період неолітичною революцією.

Суть її полягає в переході від традиційного присвоюючого

господарства (мисливство, збиральництво, рибальство)

до відтворюючого (землеробство і скотарство). Завдяки

цьому люди не тільки досягли помітного зростання

продуктивних сил, а й створили сприятливіші умови життя:

їжа стала різноманітнішою, її добування стабільним,

з'явилися харчові запаси. Перехід від присвоюючих форм

господарювання до відтворюючих тривав протягом багатьох

століть і мав свої особливості в різних регіонах. Фахівці

виділяють у межах України дві культурно-господарські

зони: південно-західну (лісостепове Правобережжя,

Західна Волинь, Подністров'я, Закарпаття) — землеробсько-

скотарську та північно-східну (лісостепове Лівобережжя,

Полісся) — мисливсько-риболовецьку. Найві-

домішими пам'ятками неолітичної культури є Кам'яна

Могила поблизу Мелітополя, с. Микільська Слобідка на

Київщині, с. Бондариха на Сіверському Дінці. До кінця

90-х років археологами виявлено майже 500 осередків

життя доби неоліту, що представляють понад десяток нео-

16 Первісне суспільство і перші державні утворення

літичних культур (дунайську, буго-дністровську, сурсь-

ко-дніпровську тощо).

Неолітична революція сприяла злету людства до принципово

нової економіки, нового способу життя. її характерними

рисами були:

1. Винайдення і поширення якісно нових способів виготовлення

знарядь праці. У добу неоліту традиційні форми

обробки каменю — оббивання, сколювання, віджим —

поступаються місцем шліфуванню, пилянню, свердлінню.

2. Виникнення нових видів виробництва та виготовлення

штучних продуктів. У епоху неоліту людина перейшла

від пасивного присвоювання дарів природи до

активного перетворення навколишньої дійсності силою

своїх розуму та рук. Саме в цьому процесі виникає виробництво

керамічного посуду, прядіння, а згодом і ткацтво.

Вироби з кераміки дали змогу не тільки тривалий

час зберігати воду, сипучі продукти, а й готувати варену

їжу. Випалена на вогні глина стала першим штучним матеріалом,

котрий створила людина. Прядіння зумовило

винайдення прясла — першого маленького колеса, яке,

можливо, стало прообразом колеса в транспорті. Крім того,

на основі прядіння виникло ткацтво, яке дало ще один

штучний продукт — тканину.

3. Перехід до осілого способу життя. Землеробство і

тваринництво були продуктивнішими, ніж мисливство і

збиральництво. З появою харчових запасів життя людини

стало стабільнішим, міграцію замінила осілість. Про

перехід до осілого способу життя в добу неоліту свідчать

побудова постійних жител, поява численних поховань померлих

недалеко від осель та ін.

4. Активне формування стад свійських тварин, використання

їх як тяглової сили. Перехід у неоліті від

мисливства до скотарства зумовив приручення майже

всіх великих домашніх тварин — бика, свині, кози, вівці.

Лише коня одомашнили вже в мідному віці. З появою

примітивного наземного транспорту (саней та волокуш)

людина починає використовувати худобу як тяглову

силу.

5. Суттєві зрушення в демографічній сфері. Значне

зростання населення зумовлює помітне збільшення кількості

та розмірів поселень, щільності їх забудови. Як свідчать

археологічні розкопки неолітичних поховань, зростає

тривалість життя людини (в середньому її вік становив

уже ЗО—32 роки). Деякі фахівці твердять, що внаслідок

поліпшення умов життя відбувся неолітичний ≪де-

Початок формування людської цивілізації 17

мографічний вибух≫ і населення земної кулі зросло з 5 до

80 млн осіб. Інші вважають, що у неолітичну епоху лише

дещо зменшилася дитяча смертність1.

Перехід до землеробства і скотарства сприяв помітним

змінам в організації суспільного життя: зростанню

ролі парної сім'ї, розквіту племінної організації суспільства,

зародженню інститутів родової влади (поява в похованнях

доби неоліту владних символів — кам'яних булав).

Цей перехід суттєво вплинув і на світобачення людини,

її духовний світ. Землеробський цикл, сезонне розмноження

домашніх тварин вимагали розширення традиційного

інформаційного кола, виникала необхідність

накопичення нових знань. За нових обставин життя неолітична

людина мусила не тільки враховувати кліматичні

зміни та сезонний кругообіг явищ природи, а й

передбачати їх. Під впливом нових знань про навколишній

світ примітивна мисливська магія дедалі більше поступається

місцем розвинутим землеробським та скотарським

культам.

У період неоліту зародилася селянська (землеробська)

цивілізація, яка незабаром стала панівною в Європі,

аж до виникнення і широкої розбудови міст. її характерними

рисами є аграрна економіка; ручна праця; мінімальне

споживання і простий побут; уповільнений темп життя;

органічне занурення в природу і залежність суспільного

розвитку від природно-кліматичних ритмів; природно-

демографічна саморегуляція (збільшення кількості харчових

продуктів зумовлює посилене розмноження, зменшення

вимирання).

Енеоліт (IV—/// тис. до н. е.)

Мідний, або мідно-кам'яний вік (енеоліт), був перехідним

етапом від кам'яного періоду до епохи металу,

часом остаточного утвердження домінуючої ролі відтворюючого

господарства. У пошуках сировини для виготовлення

знарядь праці давні люди натрапили на чисту самородну

мідь, поклади якої виходили на земну поверхню.

Вчені вважають, що мідь спочатку сприймалася як

варіант м'якого каменю або глина. І лише згодом людство

навчилося обробляти мідь — від холодного кування до

1Див.: Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія

та стародавня історія України. — К., 1992. — С. 94,

97; Алексеев В. П. Становление челбвечества. — М., 1984. —

С. 441.

18 Первісне суспільство і перші державні утворення

плавлення та ливарства. Регіонами, де розпочалася обробка

міді, були Балкани, Подунав'я (Трансільванія), Закавказзя,

звідки мідна руда та вироби потрапили на територію

України. Згодом з'явилися копальні мідної руди на

Донбасі.

Поступове витіснення кам'яних знарядь праці мідними,

перехід від мотичного землеробства до ранніх

форм орного з використанням тяглової сили бика сприяли

зростанню продуктивності праці, пожвавленню примітивних

обміну та торгівлі, розвитку майнової диференціації.

Ці процеси створювали передумови для розкладу

первіснообщинного ладу. Саме в енеоліті розпочинається

перший великий суспільний поділ праці, в

основі якого лежало виділення пастуших племен. Землероби,

тяжіючи до осілості, винайшли рало, змайстрували

стіл, склали піч, побудували великі укріплені поселення,

а скотарі, схильні до міграції, приручили коня,

активно експлуатували колісний транспорт, удосконалювали

зброю.

Найяскравішою археологічною культурою доби енеоліту

була трипільська культура (IV—III тис. до н. е.). її

назва походить від с. Трипілля на Київщині, поряд з яким

В. Хвойкою 1893 р. було виявлено першу пам'ятку цієї

культури. Ареал поширення трипільської культури сягає

190 тис. км2, що нині входять до територій України,

Молдови та Румунії (лише в Україні знайдено понад 1000

трипільських пам'яток).

Історики досі не дійшли спільної думки щодо походження

трипільців. Одні переконані, що трипільська культура

має автохтонне походження і сформувалася на ґрунті

буго-дністровської неолітичної культури (В. Даниленко,

В. Маркевич). Другі вважають трипільців прафракійця-

ми, що прийшли з Нижнього Подунав'я і Балкан (О. Тру-

бачов, Д. Телегін). Треті схильні до синтезного підходу:

трипільська культура є наслідком взаємодії давніх автохтонних

культур та неолітичних культур Балкано-Дунай-

ського регіону (І. Черніков).

Трипільська культура багатогранна і самобутня. її характерними

ознаками в економічній сфері були зернове

землеробство; поступове витіснення мотики ралом; присе-

лищний характер тваринництва; поява мідних знарядь праці

при збереженні домінування кам'яних і крем'яних; у

сфері суспільних відносин — перехід від матріархату до

патріархату; зародження міжплемінних об'єднань; формування

ієрархічної структури родів; збереження великої

Початок формування людської цивілізації 19

сім'ї, що складалася з кількох парних сімей як основної

суспільно-економічної ланки; зародження елементів приватної

власності; у сфері побуту — побудова великих глиняних

будівель, утворення гігантських протоміст з населенням

майже 15—20 тис. жителів; міграція поселень через

виснаження землі кожні 50—100 років; розписна плоскодонна

кераміка з орнаментом, що виконаний жовтою,

червоною та чорною фарбами; у духовній сфері — домінування

символів родючості, матеріалізація їх у символи добробуту

жіночі статуетки, зображення сонця, місяця,

води, глиняні фігурки тварин.

Будучи своєрідною зв'язуючою ланкою між Заходом і

Сходом, трипільська культура за рівнем свого розвитку

впритул наблизилася до перших світових цивілізацій Малої

Азії та Єгипту, але, на жаль, лише наблизилася. Похолодання,

порушення екологічного балансу, зумовлене

екстенсивним характером господарювання, протистояння

трипільських общин західного і східного регіонів, наростаючий

тиск на землі трипільців скотарських степових племен

призвели до занепаду трипільської культури, яка не

змогла повністю реалізувати свої потенційні можливості1.

У добу енеоліту територія України стала ареною протидії

та взаємодії трьох потужних етнічних потоків: носіїв

трипільської культури, скотарсько-землеробських

племен, що прийшли з Північно-Західної Європи (культура

кулястих амфор), та численних євразійських скотарських

степових племен (середньостогівська, ямна

культури). У сучасній історичній та народознавчій літературі

існує твердження, що трипільці — прямі предки

українського народу. Однак, намагаючись у глибинах

історії розгледіти обличчя наших далеких пращурів, слід

пам'ятати: по-перше, інформація про найдавніші часи

обмежена, фрагментарна і тому дуже рідко дає змогу

дійти однозначних категоричних висновків; по-друге,

давні археологічні культури, як правило, характеризуються

етнічною невизначеністю; по-третє, протягом кількох

тисячоліть після занепаду трипільської культури до

етногенезу українців через низку обставин були причетними

чимало інших етнічних утворень від племен до

цілих народів, і тому, очевидно, варто утриматися від

поспішного проведення прямої родової лінії від трипільців

до українців. Водночас нині не підлягає жодним сум-

1Див.: Історія України: нове бачення: v 2 т. — К., 1995. —

Т. 1. — С. 15—16.

20 Первісне суспільство і перші державні утворення

нівам твердження про те, що окремі елементи трипільської

культури (система господарювання, топографія поселень,

декоративний розпис будинків, мотиви орнаменту

на кераміці та ін.) стали невід'ємною частиною сучасної

української культури.

Бронзовий вік (II — І тис. до н. е.)

Доба бронзи, що тривала майже тисячу років, позначилася

суттєвими змінами в господарському, політичному

та культурному житті суспільства. Свою назву вона

отримала від штучного металу —бронзи (сплав міді з оловом,

свинцем, миш'яком або сурмою). Перші бронзові

вироби, виготовлені на Кавказі та Балканах, почали поширюватися

на території України вже на початку

II тис. до н. е. Поступово в XV-—IX ст. до н. е. було налагоджено

місцеве виробництво: в Донецькому басейні сформувався

центр металургії, а в Карпатсько-Дунайському

регіоні — металообробки (всього археологами досліджено

на території нашої республіки понад 10 бронзоливар-

них майстерень). Винайдений метал був міцніший за мідь,

мав меншу температуру плавлення, що значно спростило

технологію обробки (його можна було виплавляти в примітивних

печах або на звичайних вогнищах). Ці переваги

сприяли поширенню та утвердженню бронзи як основного

матеріалу для виготовлення знарядь праці, зброї, прикрас.

Однак цілком витіснити мідні та кам'яні вироби їй

так і не вдалося.

У бронзовому віці суттєво впливали на суспільний

розвиток такі чинники:

зміна кліматичних умов (збільшення вологості);

підвищення завдяки бронзі продуктивності знарядь

праці та боєздатності зброї;

активізація міграційних процесів.

Саме під впливом цих чинників поглиблюється спеціалізація

в господарському житті: на мікрорівні це знаходить

свій вияв у самостійному розвиткові металургійного

виробництва, на макрорівні — завершується перший великий

поділ праці — скотарство відокремлюється від землеробства.

Спеціалізація зумовила відособленість господарського

та культурного розвитку певних спільнот людей

(археологи нараховують до ЗО окремих культур), сприяла

підвищенню продуктивності праці, що стимулювало

появу додаткового продукту, а згодом — посилення міжплемінних

контактів (війни, торгівля). У цей час на території

сучасної України сформувалися три етнокультур-

Початок формування людської цивілізації 21

ні зони, що суттєво відрізнялися типом господарювання,

етнічним складом населення та пануючими віруваннями

Степ (ямна, катакомбна, зрубна археологічні культури),

Лісостеп та Полісся (тшинецько-комарівська, бі-

логрудівська, бондарихінська археологічні культури).

На теренах степової України домінувало скотарство.

У добу бронзи перевага надавалася приселищному типу

скотарства. Населення степу знало й культуру землеробства.

Брак земель, складність їхньої обробки, жорсткі кліматичні

умови (майже щорічні посухи та суховії) змушували

зосереджувати основну частину посівів у заплавах,

що забезпечувало порівняно високу ефективність. Однак

наприкінці II тис. до н. е. роль землеробства в цьому регіоні

гранично звузилася, бо розширення площ орних земель

суттєво зменшило кількість пасовиськ, що спричинило

занепад скотарства. Крім того, оранка заплавних

земель порушила біобаланс: почали міліти ріки, вигорати

степи, чимало земель стало непридатними для господарського

використання.

У лісостеповій зоні були найсприятливіші умови для

землеробства. Найпоширенішою стала підсічно-вогняна

модель обробітку землі, що полягала у вирубуванні та

випалюванні прилеглої до поселень ділянки лісу. З часом

у цьому регіоні з'явилося орне землеробство. Необхідність

освоєння глинистих та суглинистих підзолів, які

були дуже родючими, але надзвичайно важкими для обробітку,

підштовхнула процес розвитку знарядь праці,

зумовила появу саме в добу бронзи рала. У Чернігівській,

Сумській та Запорізькій областях археологами знайдені

залишки архаїчних дерев'яних плугів. Віднайдені

на деяких поселеннях, що датуються бронзовим віком,

кістки волів, а також наскельні малюнки Кам'яної могили

підтверджують факт використання биків як тяглової

сили. Основним знаряддям праці для обробки землі в цей

час були мотики. Серед тогочасних знарядь праці своєю

формою та ефективністю особливо виділялися волинські

серпи, які на початку бронзової доби виготовляли з кременю

та кварциту, а з середини II тис. до н. е. — з бронзи.

Найпоширенішеними культурами в лісостепових районах

були ячмінь, просо, овес, боби.

На Поліссі сформувався іншиїї тип господарювання.

Тривалий час побутувала думка, що в цьому регіоні через

несприятливі кліматичні умови, відсутність значного

демографічного потенціалу, заболоченість (менше третини

всієї площі Полісся — сухі, незаболочені ділянки) аж

22 Первісне суспільство і перші державні утворення

до перших століть нашої ери не знали землеробства. Останні

розвідки археологів засвідчили, що південне Полісся є

одним з найдавніших землеробських районів на території

України. Згідно з гіпотезами, Прип'ять для Полісся

відігравала таку саму роль, що Ніл для Єгипту, тобто

створювала сприятливі умови для примітивного землеробства:

зерна пшениці, полби, ячменю, проса та льону

кидали в необроблений вологий ґрунт, удобрений родючим

наносом. У бронзову добу головною формою землеробства

в цьому регіоні було підсічно-вогняне. Орне землеробство,

очевидно, що не розвивалося.

У степах Північного Причорномор'я та Надазов'я різ-

новекторні історичні процеси (міграції, війни, культурні

впливи) були інтенсивнішими, що спричинило появу ви-

сокорозвиненених культурних утворень. Лісостеп та Полісся

розвивались повільніше через віддаленість від осередків

світової цивілізації, екстенсивне господарювання.

Під впливом радикальних змін у господарюванні в добу

бронзи відбулися кардинальні зрушення у сфері суспільних

відносин:

1) помітно зростала роль чоловіка в землеробстві, скотарстві,

обміні, у всіх сферах суспільного життя, що зумовило

еволюційну заміну матріархату патріархатом,

утвердження ведення родоводу по батьківській лінії;

2) завдяки зростанню продуктивності праці з'явився

додатковий продукт, який поступово концентрувався в

руках окремих осіб, що спричинило спочатку майнову, а

з часом і соціальну диференціацію суспільства;

3) з великосімейної громади виокремилося мала сім'я

найближчих кровних родичів (чоловік, дружина, діти);

4) у процесі інтеграції суспільства формувалися союзи

племен, що було зумовлено зростаючими масштабами виробництва

та обміну, загостренням внутріплемінних відносин

на основі прогресуючої майнової диференціації, потребою

захисту власних територій та матеріальних цінностей;

5) ускладнювалася суспільна організація, створювалися

особливі органи керівництва союзом племен, виокремився

стан воїнів.

Отже, бронзовий вік в історії України був динамічним

періодом. У суспільному житті відбулося декілька

кардинальних зрушень. Завершився перший великий суспільний

поділ праці — виділення скотарських племен з

поміж інших; починають формуватися етнічні спільноти

людей; майнова та соціальна диференціація суспільства

дедалі помітніше впливала на історичний процес.

Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави 23

1.2. Скіфо-сарматська доба.

Античні міста-держави

Північного Причорномор'я

Відкриття та поширення заліза започаткували нову

еру в історії людства — залізну. Цікаво, що перші залізні

вироби мали космічне походження і були виготовлені

з уламків метеоритів ще в III—II тис. до н. е. у Єгипті та

Месопотамії (зокрема, у гробниці Тутанхамона знайдено

кілька залізних предметів, оправлених у золото). На

території України перші знахідки залізних виробів датуються

XI—IX ст. до н. е. Гострота та міцність залізних

знарядь праці та зброї кардинально вплинули на

суспільний розвиток. Паралельно з підвищенням продуктивності

праці та появою значної кількості додаткового

продукту активно йшов процес посилення воєнної

могутності. Тому за доби заліза зброя стала знаряддям

праці, а війна — ремеслом, що надало динаміки та драматизму

розвиткові історичних подій.

Перехід до ранньозалізного вікіу на території України

та в сусідніх регіонах зумовлений значною мірою

дією низки чинників: різка зміна клімату (наприкінці

II тис. до н. е. він став надзвичайно посушливим) —

екологічна криза — міграція населення — розрив старих

економічних зв'язків — дефіцит привозних мідної

руди та бронзових виробів — розвиток місцевого залізорудного

виробництва. Завдяки появі заліза перед людством

відкриваються нові перспективи, відбуваються

докорінні зміни в суспільстві — завершується розклад

первіснообщинного ладу, активізується процес класоут-

ворення. Характерними ознаками суспільного розвитку

цієї доби були значні міграції населення; посилення торговельних

зв'язків; становлення приватної власності;

поступова майнова диференціація суспільства; перетворення

сім'ї на господарську одиницю; витіснення родової общини

територіальною; виділення ієрархічно структурованої

військової еліти; утворення організованих воєнно-політичних

об'єднань та союзів; зародження державності.

Кіммерійці

Першим етнічним утворенням на території України,

про яке залишилася згадка в писемних джерелах, були

кіммерійці (IX — перша половина VII ст. до н. е.). Про

24 Первісне суспільство і перші державні утворення

уславлених кобилодойців≫ (так цей народ дуже часто

називали в давнину) повідомляє не тільки Гомер в ≪Одіссеї

, а й такі відомі античні автори, як Геродот, Каллі-

мах, Страбон. Ассирійські клинописні джерела згадують

про цей народ під іменем ≪гамірра≫. Кіммерійці займали

значну територію між Дністром і Доном, а також

Кримський і Таманський півострови. У добу проникнення

греків у Північне Причорномор'я Керченську протоку

називали Боспором Кіммерійським. Хоча питання про

етнічне походження кіммерійців залишається відкритим,

більшість вчених схиляється до висновку, що вони є гілкою

давньоіранського кочового народу, генетично близького

до скіфів. Кіммерійці були першими на території

України, хто перейшов від осілого до кочового скотарства,

а також першими, хто почав на цих землях виплавляти

з болотяної руди залізо. Перспективна за нових

кліматичних умов кочова форма господарювання та досконаліша

за бронзову залізна зброя дали змогу кіммерійцям

залишити свій слід в історії.

Для кочового народу, що постійно перебуває в русі,

сенсом життя є збереження власних худоби, майна, землі

та заволодіння багатствами сусідів. Войовничість скотарських

племен логічно випливає з самої природи кочового

скотарства: вони або обороняють свої пасовиська,

або завойовують чужі. Кіммерійці не були винятком.

Вони здійснювали широкомасштабні походи в Малу

Азію, де успішно воювали з Урарту, Ассирією, Лідією.

Контакти з цими передовими для того часу країнами

сприяли державотворчим процесам у кіммерійському

суспільстві. Однак, хоча кіммерійці і мали своїх царів,

утворити повноцінну державу їм так і не вдалося. У

VII ст. до н. е. могутня хвиля численних, згуртованих

та активних скіфських племен витіснила кіммерійців з

Причорномор'я, внаслідок чого Кіммерія розпалася. Частина

кіммерійців або поселилася у Південному Причорномор'

ї, або мігрувала на Близький Схід, або ж була

асимільована скіфами.

Скіфи

Проникнення скіфів на узбережжя Чорного моря відбувалося

кількома хвилями. Спочатку вони не тільки мирно

уживалися з кіммерійцями, а й нерідко ставали їхніми

воєнними союзниками. Проте зростаючий тиск сусідніх

кочових племен — массагетів — примусив скіфів дедалі

активніше просуватися на захід у глиб кіммерійсь-

Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави 25

ких земель, У VII ст. до н. е., витіснивши місцевий етнос

з Подніпров'я, скіфи не зупиняються, а, переслідуючи

кіммерійців, вдираються до Передньої Азії. Скіфська навала

докотилася аж до Сирії (дійшло до того, що єгипетський

фараон Псамметіх І змушений був відкупитися від

загарбників щедрими дарами). Скіфи, захопивши Мідію,

утворили там державу Ішкуза, яка проіснувала 28 років.

Лише після того, як мідійський цар Кіаксар запросив на

банкет скіфських царів і, напоївши їх, перебив, скіфські

формування, що залишилися без своїх лідерів, вимушені

були мігрувати в Північне Причорномор'я.

Повернувшись з Передньої Азії в причорноморські степи,

скіфи підкорили собі більшість місцевих жителів і у

другій половині VII ст. до н. е. утворили політично консолідоване

об'єднання племен — Велику Скіфію, що проіснувала

до III ст. до н. е. Якщо вірити Геродоту, то територія

цього державного утворення була досить великою і

мала форму рівностороннього чотирикутника, який, прилягаючи

до чорноморського узбережжя, розташовувався

в межиріччі Дунаю та Дону. Все населення Скіфії поділялося

на дві великі групи: мігруючі племена (скіфи-ко-

чівники, які населяли степові райони на схід від Дніпра,

та царські скіфи, які кочували узбережжям Азовського

моря і степовим Кримом) та осілі племена (елліно-скіфи-

калліпіди, які жили поблизу давньогрецького міста Ольвії;

скіфи-землероби, зосереджені на Лівобережжі; скіфи-ора-

чі, які розташовувалися на захід від Дніпра). Характерною

рисою скіфського суспільства була його неоднорідність.

На думку деяких вчених, мігруючі племена мали

іранське походження, а осілі, з їхньою традиційною хліборобською

культурою, мали праслов'янське коріння1. Різними

були і напрями діяльності скіфських племен: якщо

для скіфів-кочівників та царських скіфів основним заняттям

були кочове скотарство і грабіжницькі воєнні походи,

то для скіфів-орачів — зернове землеробство. Та

найбільше неоднорідність скіфського суспільства виявлялася

в соціально-політичній сфері: панівне становище у

країні належало царським скіфам, які вважали решту

населення своїми рабами.

Суспільні відносини в Скіфії еволюціонували від патріархально-

родових до рабовласницьких. Кульмінаційним став

кінець V ст. до н. е. Саме в цей час відбулася якісна зміна:

1Див.: Винокур І., Трубчанінов С. Давня і середньовічна

історія України. — К., 1996. — С. 62.

26 Первісне суспільство і перші державні утворення

під впливом торгово-економічних, військових та політичних

відносин процес класоутворення вступив у завершальну

фазу і патріархально-родовий скіфський племінний союз

перетворився на рабовласницьку державу на чолі з царем.

В основі системи управління скіфським суспільством

лежала не ≪східна деспотія≫, а ≪варварська демократія≫.

Влада царя не була абсолютною і обмежувалася радою скіфських

племен та народними зборами усіх воїнів.

Ще на початку VI ст. до н. е. Скіфія стала об'єктом

агресії з боку перського царя Дарія. Протиставивши численному

перському війську воєнну хитрість, виучку та

хоробрість, скіфи не тільки вистояли, а й змусили ворога

рятуватися втечею. З того часу за скіфами закріпилася

слава непереможних. Геродот захоплено писав: ≪Жодному

ворогу, що нападе на їхню країну, вони не дають

врятуватися; і ніхто не зможе їх наздогнати, якщо тільки

самі вони не допустять цього≫. Скіфське військо було

одним з найсильніших. Цьому сприяли майже ідеально

пристосована для війни структура суспільства (роди

і племена під час воєнних походів ставали військовими

підрозділами) та найдосконаліше для тієї доби озброєння

(більша частина арсеналу їхньої зброї — мечі, кинджали,

бойові сокири тощо були виготовлені із заліза, а

скіфський лук за далекобійністю, прицільністю і вбивчою

силою не мав аналогів). Не останню роль у забезпеченні

високої боєздатності скіфського війська та вихованні

у воїнів ненависті до ворога відігравали жорстокі

варварські традиції; скіфський воїн пив кров першого

вбитого ним ворога, знімав скальпи; кожен сотий полонений

приносився в жертву богові війни; того, хто на

полі бою власноручно не вбив жодного ворога, не допускали

до святкового столу.

Найбільшого розквіту Скіфія досягла в IV ст. до н. е.,

під час правління царя Атея. Держава стала централізованою,

було започатковано карбування скіфської монети.

Вдало розпочалося скіфське завоювання Балкан. Спираючись

на союз з батьком Олександра Македонського,

Філіппом II, Атей розгромив Фракію й поширив свій вплив

на задунайські землі. Та союз Скіфії з Македонією виявився

недовгочасним, і в 339 р. до н. е. між цими державами

спалахнула війна, у якій загинув Атей, а скіфи зазнали

поразки. Пік воєнної могутності Скіфії залишився

в минулому.

III ст. до н. е. — період занепаду скіфської держави.

Під потужними ударами сусідніх сарматських племен во-

Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави 27

лодіння скіфів значно зменшується. Втримати їм вдалося

лише вузьку смугу Нижнього Подніпров'я та Степовий

Крим. Саме тут і була утворена нова держава — Мала

Скіфія, столицею якої стало місто Неаполь (поблизу сучасного

Сімферополя). Та навіть ізольовані вузькими

межами Кримського півострова, скіфи виявляють воєнну

активність і не сходять з історичної арени. У II ст. до н. е.

спостерігався період піднесення, коли Мала Скіфія взяла

під контроль Ольвію і вела успішну боротьбу з грецькими

містами-державами за вплив на всю територію Тавриди.

Як етнічне та політичне утворення, Мала Скіфія припиняє

своє існування лише на початку III ст. н. е.

Скіфи на основі синтезу власних здобутків і досягнень

тих народів, з якими вони воювали або ж торгували,

створили самобутню культуру. Найяскравішими її виявами

були царські кургани (Чортомлик, Куль-Оба, Соло-

ха, Товста Могила та ін.) і ≪скіфська тріада≫ —скіфський

тип зброї, ≪звіриний стиль≫ в образотворчому мистецтві

та специфічна збруя верхових коней. Ці та інші

елементи скіфської культури вплинули на формування

передслов'янської культури. Деякі з них дожили до нашого

часу, зокрема, корені окремих скіфських слів й досі

зберігаються в мовах східних слов'ян: ≪спако≫ (собака),

голос≫, ≪топор≫.

Сармати

У III ст. до н. е. в поволзько-приуральських степах

сформувався союз кочових іраномовних племен — сарма-

тів, який спустошливим ураганом пронісся Приазов'ям

та Північним Причорномор'ям, витіснив скіфів на Кримський

півострів. Хоча сарматам і не вдалося подолати

родоплемінну відособленість, консолідуватися в єдиний

етнос і створити, подібно скіфам, власну повноцінну державу,

вони активно діяли на історичній арені протягом

шести сторіч, залишивши сліди своєї діяльності на величезній

території: в Західному Казахстані, Приураллі, Поволжі,

Подонні, Калмикії, на Північному Кавказі, в При-

кубанні, в степах України, в Криму, Румунії та Угорщині.

Назва ≪сармати≫, або ≪савромати≫, походить від іранського

слова ≪саоромант≫ і означає підперезаний мечем.

Це не самоназва народу, а термін, введений античними

авторами. Одне з найперших достовірних історичних свідчень

про сарматів знаходимо в ≪Історії≫ Полібія (205—

123 pp. до н. е.). Пліній повідомляє, що вони ≪складали

одне плем'я, але поділене на декілька народів з різними

28 Первісне суспільство і перші державні утворення

назвами≫. Войовничі та агресивні сарматські племена просувалися

в західному напрямку кількома хвилями. їх

очолювали у різний час різні племенні об'єднання. Царські

сармати та язиги були лідерами першої хвилі, що

прокотилася межиріччям Дніпра і Дністра в II ст. до н. е.

і дійшла аж до Дунаю. Саме тоді, як зазначає Пліній,

ім'я скіфів всюди витісняється іменами сарматів та германців

. Поява в II ст. до н. е. у степах Поволжя та Приуралля

нового могутнього племінного об'єднання, на чолі

якого стали роксолани, підготувала нову хвилю сарматської

експансії. Закріпившись у степах Лівобережжя,

роксолани спочатку здійснюють походи на Таврійський

півострів. У І ст. н. е. сарматські мечі діставали здобич

уже в римській провінції Мезії. Третя хвиля сарматської

активності пов'язана з аланським союзом племен, що

утворився в І ст. н. е. Для аланів характерними були

широкомасштабні воєнні дії. За свідченням Тацита і Йосипа

Флавія, вони здійснювали успішні напади на Мідію,

Малу Азію, Крим, Закавказзя. У 372 р. алани були

розбиті гуннами, що призвело до втрати сарматами панівного

становища в причорноморських степах. Завдяки

Великому переселенню народів алани не тільки проникають

на Британські острови, у Галлію та Іспанію, а й переправляються

морем у Північну Африку. Решта цього

сарматського племінного союзу в VI—IX ст. відходить у

передгір'я Кавказу і згодом вливається до Хозарського

каганату.

Сарматське суспільство перебувало на перехідному

етапі від родоплемінних відносин до ранньокласових, але

завершити цей перехід створенням власної держави сар-

матам так і не вдалося. Особливістю сарматського суспільного

ладу було існування пережитків матріархату.

Античні автори досить часто називають сарматів ≪гю-

найкократуменами≫ —керованіжінками. У стародавніх

джерелах є згадки про сарматських цариць — Томи-

рис, Амагу та ін. Загалом жінки цього народу відрізнялися

войовничим характером, їздили верхи, володіли

зброєю, нарівні з чоловіками ходили в походи, не вступали

в шлюб доки не вб'ють першого ворога, тобто своєю

поведінкою нагадували міфічних амазонок. За легендою,

переказаною Геродотом, сармати походять саме

від амазонок і скіфів.

Сарматська культура генетично була близькою до скіфської,

але не перевершила її досягнень. Водночас у військовій

справі сармати суттєво випередили не тільки скі-

Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави 29

фів, а й інші народи. Удар сарматської кінноти (катаф-

рактаріїв), вдягнутої у залізні панцирі, озброєної довгими

списами та мечами, що атакувала ворога зімкнутим

клином, за свідченням Тацита, не могло витримати жодне

військо. З часом сарматська модель важкоозброєної

кінноти внаслідок Великого переселення народів потрапила

у Європу і суттєво вплинула на формування середньовічного

лицарства.

Античні міста-держави Північного Причорномор'я

VIII — кінець VI ст. до н. е. — це період Великої

грецької колонізації, одним з напрямів якої було освоєння

Північного Причорномор'я. Деякі фахівці (Н. Кравченко,

І. Черняков) вважають, що ≪колонізація≫ не зовсім

вдалий термін, оскільки він не точно відображає суть

і характер процесу проникнення еллінів на узбережжя

Чорного моря. На їхню думку, доцільніше називати це

явище ≪переселенням≫, а ≪колонії≫ — грецьким словом

опойкій≫, що означає ≪переселене поселення≫1.

Велика грецька колонізація≫ була грандіозною акцією,

яка суттєво вплинула на світовий розвиток. Якщо в

XI—IX ст. до н. е. міграції греків відбувалися в межах

Егейського моря, то в наступні три сторіччя елліни розселилися

на гігантській території, освоївши все Середземноморське

узбережжя від Піренейського півострова,

аж до Єгипту та Сирії, та побудувавши свої міста на берегах

Чорного моря.

Дошукуючись причин еллінської міграції, вчені сформулювали

кілька теорій, які умовно можна поділити на:

1) демографічну — демографічний вибух, що відбувся

в цей час, зумовив перенаселення в материковій Греції, і

тому надлишок населення змушений був мігрувати;

2) аграрну — нестача землі в метрополії штовхала до

освоєння нових територій;

3) торговельну — колонізація — це побічний продукт

торгової експансії;

4) сировинну — в нових землях греки шукали не ринки

збуту, а насамперед продукти і джерела сировини, яких не

вистачало в Греції: зерно, метали, будівельний ліс тощо;

5) воєнну — до міграції греків змушувала агресія лі-

дійців та персів.

хДив.: Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія

та стародавня історія України: Курс лекцій. — К.,

1992. — С. 214.

зо Первісне суспільство і перші державні утворення

6) соціальну — невщухаюча соціальна боротьба між

окремими верствами грецького населення примушувала

тих, хто зазнав поразки, мігрувати;

7) етнічну — етноплемінний склад полісів материкової

Греції не був однорідним, міжетнічні тертя штовхали

багатьох до пошуків нових земель.

Родоначальниками грецьких міст-держав у Північному

Причорномор'ї були насамперед вихідці з Мілета та

Гераклеї Понтійської, хоча певну роль відіграли й переселенці

з Ефеса, Колофона, Теоса та інших міст. У другій

половині VII ст. до н. е. на острові Березань греки заснували

місто Борисфеніду — перше еллінське поселення в

цьому регіоні. За ним з'явилися Ольвія, Тіра, Пантіка-

пей, Херсонес, Феодосія, Фанагорія та інші міста, що дало

підставу сучаснику ≪Великої грецької колонізації≫ Пла-

тону стверджувати, що греки обсіли Чорне море, ≪неначе

жаби ставок≫. Основними осередками античної цивілізації

в Причорномор'ї стали райони Дніпро-Бузького та Дністровського

лиманів, Південно-Західний Крим, Керченський

і Таманський півострови.

Елліни-колоністи привезли з собою на нові землі традиційну

для Стародавньої Греції форму соціально-економічної

та політичної організації суспільства — поліс.

Полісна модель суспільного устрою органічно поєднувала

місто (як центр політичного життя, ремесла, торгівлі

та культури) і хору (прилеглу сільськогосподарську округу).

Така структура давала змогу місту-державі бути самостійною,

самодостатньою, життєздатною одиницею.

Грецькі поліси за своїм політичним устроєм були, як

правило, рабовласницькими республіками, які мали свою

законодавчу (народні збори), виконавчу (колегії та магістрати)

і судову владу. ≪Повноправні громадяни≫ полісів,

за винятком рабів, іноземців та жінок, користувалися

широкими правами. Залежно від домінуючої політичної

сили рабовласницькі республіки були до І ст.

дон.е. аристократичними, як Ольвія, чи демократичними,

як Херсонес. Проте колонізаційна хвиля принесла

в Північне Причорномор'я не тільки республіканську

форму правління. У 480 р. до н. е. на Керченському

та Таманському півостровах під впливом монархічних

традицій Персії виникає Боспорське царство. Правляча

династія Археанактидів об'єднала в одну велику античну

рабовласницьку державу міста Пантікапей, Фанаго-

рію, Гермонассу та ін.

Майже тисячолітню історію осередків античної циві-

Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави 31

лізації в Північному Причорномор'ї поділяють на два періоди.

I. Грецький період (друга половина VII — середина

І ст. до н. е. Характерними рисами цієї доби були виникнення

й становлення міст-держав та Боспорського

царства; тісні зв'язки з материковою Грецією; переважання

в житті колоністів елліністичних традицій та звичаїв;

стабільність розвитку колоній; активна урбанізація

(регулярне планування міських кварталів, побудова

монументальних споруд, оборонних мурів, підвищення

ролі міст); започаткування карбування монет; перетворення

колоній у центри посередницької торгівлі, що

пов'язували Елладу з варварським світом; відносно мирне

співіснування (особливо на початковій стадії цього

періоду) з населенням приморської зони.

II. Римський період (середина І ст. до н. е. —

IV ст. н. е.). Війни понтійського царя Мітрідата VI Євпа-

тора проти Риму (89—63 pp. до н. е.) стали поворотним

моментом у житті міст-держав Північного Причорномор'

я. Розпочинається прогресуюча втрата полісами політичної

незалежності. Основними тенденціями та характерними

ознаками цієї доби були нестабільність воєнно-

політичної ситуації; поступова переорієнтація держав Північного

Причорномор'я на Римську імперію, входження

Тіри, Ольвії та Херсонесу до складу римської провінції

Нижньої Мезії; варваризація населення полісів; натуралізація

господарства; безперервні агресивні вторгнення

кочових племен; занепад міст-держав. Варварська експансія,

що двома хвилями пройшлася чорноморським узбережжям

(готів у III ст. і гунів у IV ст.), завдала смертельного

удару грецьким полісам. Більшість міст-держав

зійшли з історичної арени, вціліли лише Пантікапей та

Херсонес, які з часом потрапили під владу Візантійської

імперії.

Тисячолітня історія античної цивілізації в Північному

Причорномор'ї мала надзвичайно серйозні наслідки.

По-перше, у ході колонізації на місцевий ґрунт було перенесено

демократичний полісний устрій, що сприяло

становленню державотворчої традиції на території сучасної

України. По-друге, грецькі переселенці не тільки

передали місцевому населенню прогресивні технології

землеробства та ремесла, а й активно залучили його до

товарно-грошових відносин. По-третє, виникнення античних

міст-держав зумовило розгортання процесу урбанізації

Причорномор'я. По-четверте, різнобічні контакти

32 Первісне суспільство і перші державні утворення

місцевих племен з колоністами сприяли поширенню досвіду

та здобутків найпередовішої на той час античної

культури. У своїй сукупності всі ці процеси не тільки

помітно прискорили темпи історичного розвитку населення

Криму, Подністров'я, Побужжя та Подніпров'я,

а й на тривалий час визначили південний вектор цивілі-

заційної орієнтації, що надалі сприяло тісним контактам

Київської Русі та спадкоємиці грецької культури,

колишньої еллінської колонії — Візантії.

1.3. Східні слов'яни в VI—XI ст.

Етногенез слов'ян

~В історичній науці однією з центральних є проблема

походження народу (етногенез). її вирішення дає змогу

з'ясувати ареал зародження етносу, джерела його культури,

мови, особливості свідомості. Тобто саме ті глибинні

чинники, без яких неможливо уявити рух народу в

просторі та часі.

Визначення місця історичної прабатьківщини слов'

ян — перша ланка в процесі відновлення родоводу української

нації, ключ до розуміння вітчизняної історії. Одну

з перших спроб вирішити питання етногенезу слов'ян зробив

легендарний літописець Нестор. У ≪Повісті минулих

літ≫ він писав: ≪По довгих же часах сіли слов'яни на

Дунаю, де єсть нині Угорська земля та Болгарська. Од

тих слов'ян розійшлися вони по землі і прозвалися іменами

своїми, — (од того), де сіли, на котрому місці≫.

Саме цією фразою було започатковано дунайську теорію

походження слов'ян, яка протягом XIII—XV ст. була домінуючою

в працях польських і чеських хроністів. Прихильниками

цієї теорії стали також відомі російські історики

XIX ст. С. Соловйов, М. Погодін, В. Ключевський.

У добу Середньовіччя з'явилася ще одна версія слов'янського

етногенезу — скіфо-сарматська або азіатська теорія,

яку було викладено на сторінках Баварської хроніки

(IX ст.). Ця теорія базується на визнанні предками слов'ян

скіфів і сарматів, які, пройшовши маршем з Передньої

Азії узбережжям Чорного моря, осіли в південній частині

Східної Європи. Саме тут і сформувався той центр, з

якого згодом вони розселилися на північ і захід.

До кінця XVIII ст. пошуки та фантазія дослідників

зумовили появу широкого спектра варіантів вирішення

СХІДНІ слов'яни в V I — X I ст. 33

проблеми етногенезу слов'ян. Проте всі вони, як правило,

ґрунтувалися на ототожненні слов'ян з народами, про які

є згадка в творах античних та ранньосередньовічних авторів.

Через це пращурами слов'ян вважалися алани, роксолани,

даки, кельти, фракійці, ілірійці. Однак усі ці гіпотези

не мали серйозного наукового обґрунтувакня.

Новий етап у вирішенні проблеми етногенезу слов'ян

розпочинається на початку XIX ст. З цього часу вчені

помітно розширюють базу своїх досліджень, починають

комплексно використовувати письмові, археологічні, лінгвістичні,

етнографічні, антропологічні та інші джерела.

Поступово фахівцями було локалізовано місцезнаходження

давніх слов'ян: вони розташовувалися десь між

балтами, германцями та іранцями. Праця відомого чеського

славіста Л. Нідерле ≪Слов'янські старожитності≫

(1902) започаткувала вісло-дністровську теорію походження

слов'ян. Відповідно до цієї теорії ще у

II тис. до н. е. існувала балто-слов'янська спільність. Саме

після її розпаду в ході розселення виникли слов'яни,

прабатьківщиною яких Л. Нідерле вважав широкий ареал

між Віслою і Дніпром, а центром правічних слов'янських

земель — Волинь. Прихильниками, модифікаторами

та розробниками цієї теорії в різні часи були М. Фас-

мер, Н. Шахматов, В. Петров та ін. Ще одним варіантом

вирішення проблеми слов'янського етногенезу стала віс-

ло-одерська концепція, обґрунтована польськими вченими

Ю. Косташевським, Я. Чекановським, Т. Лер-Спла-

винським у 30—40-х роках XX ст. Ця теорія пов'язує

слов'янські старожитності з лужицькою культурою, що

була поширена у період пізньої бронзи та раннього заліза,

і локалізує слов'янську прабатьківщину природними

кордонами — річками Віслою й Одрою1.

У 50—60-х роках польський археолог В. Гензель та

російські П. Третяков, М. Артамонов, Б. Рибаков на основі

аналізу нових археологічних та лінгвістичних матеріалів

дійшли висновку про необхідність значного розширення

ареалу зародження слов'янського етносу. Так виникла

дніпро-одерська теорія, що органічно увібрала в

себе ідеї та висновки багатьох попередніх теорій (насамперед

вісло-одерської) і помістила слов'янську прабатьківщину

між Дніпром і Одрою. Логіка цієї теорії така:

на межі III і II тис. до н. е. індоєвропейська спільнота

1Див.: Давня історія України: у 2 кн. — К., 1995. —

Кн. 2. — С. 5—7.

2

34 Первісне суспільство і перші державні утворення

розпалася на кілька етнокультурних та мовних гілок,

однією з яких були германо-балто-слов'яни. Подальший

поділ цієї гілки і спричинив появу протослов'ян як самостійної

етнічної спільноти. Такий розподіл прихильники

дніпро-одерської теорії пов'язують з комарівсько-

тіпинецькою культурою, яка сформувалася в II тис.

до н. е. на території Правобережної України та Польщі.

Сучасні українські археологи В. Баран, Д. Козак,

Р. Терпиловський суттєво збагатили і розвинули дніпро-

одерську теорію, точно визначивши етнічну основу східного

слов'янства та ареал його формування. На їхню думку,

становлення слов'янського етносу — досить тривалий

процес, який пройшов у своєму розвитку кілька етапів.

На початковому етапі до межі III—II ст. до н. е. цей

процес розгортається головним чином у межиріччі Вісли

та Одри, частково поширюючись на Волинь. З появою

зарубинецької культури (II ст. до н. е. — І ст. н. е.) починається

якісно новий етап формування слов'янського

етносу, під час якого центр активної слов'янської життєдіяльності

переміщується на територію між Віслою і

Дніпром.

Венеди,анти, склавини

Перші згадки в писемних джерелах про ранньо-

слов'янські племена зустрічаються в творах римських вчених

І—II ст. н. е. Плінія Старшого, Тацита, Птолемея,

де слов'яни фігурують під назвою венеди (венети). Етнонім

слов'яни≫ вперше вжили візантійські автори Псев-

до-Кесарій, Іоанн Ефеський, Менандр. Найповніше ран-

ньослов'янська історія викладена у творах візантійських

хроністів Йор дана ≪Про походження та діяння ге-

тів≫, або ≪Гетика≫ (551) і Прокопія Кесарійського ≪Історія

війн≫ (550—554). ≪Гетика≫ містить важливу інформацію

про розпад єдиної венедської ранньослов'янської

спільноти, якій відповідала зарубинецька культура. Йордан

сповіщає, що в VI ст. вже існувало три гілки слов'ян:

венеди (басейн Вісли), анти (Подніпров'я) і склавини (Подунав'

я). Поява на півдні Європи антів і склавинів зафіксована

також іншими істориками цієї доби, хоча більшість

із них вказує на збереження певної мовної та етнічної

єдності цих груп.

Прокопій Кесарійський описує життя ранніх слов'ян

так: ≪Племена ці, склавинів і антів, не управляються

однією людиною, але здавна живуть у народовладді, і

тому в них вигідні й невигідні справи завжди ведуться

Східні слов'яни в V I — X I ст. 35

спільно... Вступаючи в битву, більшість йде на ворогів

пішими, маючи невеликі щити і списи в руках. Панцира

ж ніколи на себе не одягають; деякі не мають (на собі) ні

хітона, ні (грубого) плаща, тільки штани... Є в тих і

других єдина мова, повністю варварська. Та і зовнішністю

вони один від одного нічим не відрізняються. Всі вони

високі і дуже сильні, тілом же та волоссям не дуже

світлі і не руді, зовсім не схиляються і до чорноти, але

всі вони трохи червонуваті... Та й ім'я за старих часів у

склавинів і антів було одне≫.

Отже, слов'янство як самостійна етнічна спільнота

вийшло на історичну арену на початку І тис. н. е. Це

був динамічний і драматичний час Великого переселення

народів (II—VII с т . ) . Першопоштовхом цього процесу

стало переміщення готів з Прибалтики до Причорномор'

я. Готські племена, що осіли в пониззі Дніпра, отримали

назву остготи, а ті, які зосередилися між Дністром

та Дунаєм, — вестготи. У 375 р. готів перемогли гуни,

частково їх підкоривши, частково витіснивши з Причорномор'

я. Гуни створили між Доном і Карпатами могутню

державу, на чолі якої став Аттіла. Про силу цього

державного утворення свідчать вдалі походи гунів у

Галлію та Східну Римську імперію. Проте після кількох

поразок від римлян та їхніх союзників, смерті 451 р.

Аттіли гунська держава поступово втрачає силу і розпадається.

Ці історичні колізії суттєво вплинули на долю

слов'янства. Відчувши, що гуни вже не становлять серйозної

небезпеки, не перешкоджають міграції, слов'яни,

починаючи з V ст., могутнім потоком вирушили у візантійські

землі."Як свідчать джерела, починаючи з 527 p.,

походи антів і склавинів разом із іншими варварськими

народами на Константинополь стають регулярними.

Нестримне слов'янське нашестя призвело до того, що

вже'577 p., слов'яни контролювали землі на території

Фракії та Македонії, а на початку VII ст. ними було

захоплено Далмацію та Істрію. Наприкінці VII ст. слов'

яни майже повністю оволоділи Балканським півостровом,

проникли до Малої Азії. Про масштаби та інтенсивність

слов'янської експансії свідчить той факт, що

тогочасні західні автори називають навіть Пелопонес Сла-

вонією. Візантійський імператор Константин Багряно-

родний так підсумовує наслідки слов'янської міграції:

Зіслов'янилась вся наша земля і стала варварською≫.

Більшість сучасних вчених, які вивчають питання

етногенезу слов'ян, вважає, що початок формування окре-

36 Первісне суспільство і перші державні утворення

мих слов'янських народів і, зокрема, праукраїнського етносу

було покладено розселенням антів та склавинів.

Видатний вітчизняний історик М. Грушевський

антів предками українського народу. Широко відома гіпотеза

про те, що етнонім ≪анти≫ — своєрідний пращур етноніма

українці≫, оскільки іранське ім'я народу ≪анти≫ в

перекладі означає ≪край≫, ≪кінець≫. Отже, анти — жителі

пограниччя, окраїни, тобто українці. Проте, на жаль, лінгвістика

не може дати вичерпної відповіді на питання слов'янського

етногенезу. Енергійні анти у ході Великого переселення

народів проникли на Балкани, Верхній Дніпро, Донець

та Дон. Згодом зазнали поразки від нової варварської

хвилі, яка принесла з собою аварів із Центральної Азії.

Невщухаючі аваро-слов'янські війни (568—635) призвели

спочатку до знесилення, а потім і до розпаду антського союзу.

Починаючи з 602 p., анти в історичних джерелах не

згадуються, а от склавини фігурують у творах більшості

європейських та східних авторів, що ведуть мову про етнічні

угруповання, які проживали на території України в VII—

IX ст. Цілком закономірно, що етнонім ≪склавини≫, трансформувавшись

з часом у ≪слов'яни≫, дожив до наших днів.

За даними сучасної археології, процес утворення праукраїнського

етносу відбувався за такою схемою: в V—

VII ст. носії пеньківської культури (анти) та празької

(склавини) вирушили в південному напрямку. Антська

хвиля покотилася на Балкани, а згодом на Ельбу, поступово

інтегруючись із західними слов'янами. Склавини ж

не пішли так далеко. їхні нащадки утворили в VIII—X ст.

між Дніпром, Дністром і Західним Бугом нові етнічні угруповання,

підґрунтям яких була культура Луки Райко-

вецької (нині відомо понад 200 пам'яток). Ця культура

сформувалася на базі празької (склавини) із залученням

певних елементів пеньківської (анти) культур. З культурою

Луки-Райковецької фахівці пов'язують племена древлян,

бужан, волинян, уличів, тиверців, які й були безпосередніми

пращурами українців.

Отже, вирішальну роль у формуванні українського

етносу відіграли міграційні процеси II—VII ст. Під час

Великого переселення народів у горнилі історії було переплавлено

та інтегровано чимало етнічних утворень, які

лягли в основу багатьох сучасних народів. Українці не

виняток у цьому процесі. Вони — прямі етно-культурні

спадкоємці склавинів і частково антів.

СХІДНІ СЛОВ'ЯНИ в V I — X I ст. 37

Суспільний розвиток східних слов'ян

Доба VI—IX ст. в історії східного слов'янства характеризується

глибокими якісними суспільними змінами,

визріванням, та становленням тих факторів суспільного

життя, що сприяли в IX ст. виникненню Давньоруської

держави на теренах Східної Європи.

Соціально-економічна сфера. Система господарювання

східних слов'ян ґрунтувалася головним чином на землеробстві.

Допоміжну роль відігравали розвинуте скотарство

та сільські промисли. Протягом VII—IX ст. значно удосконалюється

техніка землеробства. Саме на цей час припадають

поява і поширення залізних наральників, серпів,

кіс-горбуш, мотик, ручних жорен. Розширюється асортимент

вирощуваних злаків, починають активно культивуватися

пшениця, жито, ячмінь, овес. Археологічні знахідки

зерен ярих та озимих культур свідчать про застосування

двопільної системи землеробства.

Підвищення продуктивності праці й зростання виробництва

додаткового продукту сприяли кардинальним

змінам у соціальній сфері. Земля, насамперед орні ділянки,

і результати праці на ній все частіше почали переходити

у власність окремих сімей, які ставали своєрідними

господарськими одиницями суспільства. Поступово

розгортається процес розпаду родових патріархальних

зв'язків і відбувається перехід до сусідської територіальної

общини.

Розвиток продуктивних сил сприяв соціальному розшаруванню,

розкладу родово-общинного ладу, формуванню

феодальної системи. Військова та племінна знать дедалі

більше концентрує у своїх руках гроші, цінності,

багатства, використовує працю рабів та збіднілих общинників

(смердів). На цьому ґрунті спочатку зароджується,

а потім поглиблюється класова диференціація — землевласники

перетворюються на феодалів, а вільні общинники

трансформуються на феодально залежне населення,

що створює передумови для активного державотворчого

процесу.

У IV—VII ст. у східнослов'янських племен значного

поширення набувають ремесла — залізообробне, ювелірне,

косторізне, гончарне та ін. Найрозвинутішими були

залізодобування та металообробка, тобто саме ті галузі,

що визначали рівень розвитку суспільства, його здатність

до прогресивних змін, адже саме від них залежав стан

двох основних життєзабезпечуючих сфер — землеробства

та військової справи.

38 Первісне суспільство і перші державні утворення

На цьому етапі металургія відокремлюється від ковальства,

помітно розширюється асортимент залізних виробів

(понад ЗО назв), удосконалюється технологія, якість

продукції підвищується.

Прогресивні зміни в розвитку ремесла зумовили поглиблення

суспільного поділу праці, обміну як між общинами,

так і всередині общин, що сприяло активізації

торгівлі та виникненню і зростанню кількості постійних

поселень, у яких відбувався міжобщинний обмін, —

градів≫.

Відокремлення ремесла від сільського господарства,

зародження товарного виробництва в VIII—X ст. сприяли

активізації не тільки внутрішнього обміну, а й розширенню

зовнішньої торгівлі. Особливо жвавими були торговельні

зв'язки з Великою Моравією, Болгарією, Хоза-

рією, Візантією та іншими країнами. Розширення торгівлі,

з одного боку, — збагачувало слов'янську родоплемінну

знать, посилювало диференціацію суспільства, з

іншого — надзвичайно гостро ставило питання про захист

важливих торговельних шляхів та створення власної

державності. До того ж торгівля сприяла державотворчому

процесу, ніби ≪зшиваючи≫ в одне ціле строкаті

клаптики земель слов'янських сусідських територіальних

общин.

Політична сфера. Своєрідним фундаментом перших

протодержав у Східній Європі були великі союзи слов'янських

племен — дулібів, полян, волинян. Поступово з

розкладом родоплемінного ладу і появою класів у VIII—

IX ст. набирає силу процес об'єднання окремих племен

та їхніх союзів. Саме на цьому ґрунті і виникають державні

утворення — племінні князівства та їхні федерації.

За свідченням арабських авторів, уже в VIII—IX ст.

існувало три осередки східнослов'янської державності: Ку-

явія (земля полян з Києвом), Славія (Новгородська земля)

і Артанія (Ростово-Суздальська, а можливо, Причорноморська

і Приазовська Русь). Найбільшим було державне

об'єднання, яке літописець називає Руською землею

(арабські автори асоціюють його з Куявією) з центром

у Києві. Як вважають фахівці, саме воно і стало тим

територіальним і політичним ядром, навколо якого і зросла

Давньоруська держава. Показово, що існування ран-

ньодержавного осередка в дніпровських слов'ян з єдиновладним

правителем на чолі підтверджується численними

вітчизняними і зарубіжними джерелами. Зокрема,

французька урядова придворна хроніка ≪Бертинські анна-

Східні слов'яни в VI—XI ст. 39

ли≫ повідомляє про послів ≪народу Рос≫, які 839 р. прибули

до імператора франків Людовика Благочестивого в

Інгельгейм.

У V—VI ст. суспільний лад слов'ян перебував на стадії

становлення, відбувався перехід від первісно-родового

до класового суспільства. Це була доба військової демократії,

суть якої полягала в тому, що реальна влада належала

племінним зборам, а не концентрувалася в руках

знаті (старійшин та князів). Проте з часом глибокі зміни

в суспільному житті, що відбулися в VII—IX ст., підштовхнули

процес державотворення. Становлення державності

східних слов'ян логічно випливало з їхнього суспільного

розвитку:

1) еволюція родоплемінної організації, збільшення

об'єднаних територій, постійна воєнна активність зумовили

необхідність переходу до нових методів і форм управління.

Роль народних зборів поступово занепадає. На

передній план у політичному житті дедалі впевненіше

виходить князівська влада (спочатку виборна, а пізніше —

спадкова);

2) зростаюча зовнішньополітична активність перших

осередків державності. Посилення соціально-політичної

ролі князівської влади сприяли виділенню дружини

на чолі з князем у відособлену привілейовану корпорацію

професійних воїнів, що стояла поза общиною і

над нею. Будучи спочатку лише силовою опорою для

князів і племінної аристократії, дружина з часом перетворилася

на своєрідний самостійний орган публічної

влади;

3) прогресуюча соціальна диференціація суспільства

зумовила появу постійних органів примусу.

Сфера культури та побуту. Протягом усього І тис. матеріальна

культура східних слов'ян зберігала спільні риси.

Як правило, слов'янські поселення мали площу 1—

2,5 га і розташовувалися на південних схилах річок та

інших водоймищ цілими групами недалеко одне від одного.

Житлом для людей служили напівземлянки або землянки

із плетеними чи зрубними стінами і вогнищем, а з

V ст. — пічкою-кам'янкою. Кераміка була ліпною, інколи

оздоблювалася врізними узорами. Тенденції до формування

спільної матеріальної культури посилювалися

спільністю діалектних говорів, створюючи сприятливий

ґрунт для консолідації слов'ян.

Отже, зміни, що відбулися в суспільному житті східних

слов'ян у VI—IX ст. (удосконалення техніки та тех-

40 Первісне суспільство і перші державні утворення

нології землеробства, піднесення ремесла, пожвавлення

торгівлі, розклад родово-общинного ладу, класова

диференціація, виділення дружини на чолі з князем у

відособлену привілейовану корпорацію, формування

спільної культури, поява перших протодержав) сприяли

створенню фундаменту, на якому в IX ст. зросла

могутня будова Давньоруської держави. Подальше становлення

державності в східних слов'ян було закономірним

підсумком внутрішньої еволюції їхнього суспільства.

У процесі державотворення помітну роль відіграли

зовнішні сили: варяги, які сприяли активізації

політичного життя східнослов'янського суспільства,

та хозарський каганат, який, постійно загрожуючи

агресією, підштовхував слов'янські землі до консолідації.

Водночас історичні факти свідчать, що перші про-

тодержавні утворення — князівська влада та інші елементи

державотворчого процесу — мають переважно місцеве

походження і виникли задовго до утворення Давньоруської

держави.

2.

Київська Русь

2.1. Походження Давньоруської

держави

До питання походження Київської Русі вперше звернувся

легендарний літописець Нестор понад вісім століть

тому в ≪Повісті минулих літ≫. Трактування цього питання

є одним із найзаплутаніших у вітчизняній та світовій

історіографії. Вузькість джерельної бази, суперечливість

і неоднозначність відомого фактичного матеріалу, хибні

методологічні підходи, політична заангажованість та ідеологічні

симпатії істориків неодноразово ставали на заваді

об'єктивному погляду на процес виникнення Давньоруської

держави. Перші спроби знайти вирішення цієї

проблеми були здійснені ще середньовічними хроністами,

які штучно пов'язували ранню історію Русі з відомими

їм народами східної Європи — скіфами, кельтами,

сарматами, аланами.

У середині XVIII ст. німецькі історики, члени Петербурзької

Академії наук Г. Байєр та Г. Міллер обґрунтували

концепцію норманізму. Посилаючись на літописну легенду

про прикликання варягів на Русь, ці вчені висунули

тезу щодо скандинавського походження Давньоруської

держави. Рішучим опонентом і палким критиком норманізму

став М. Ломоносов. Майже одразу полеміка потрапила

в русло не наукової дискусії, а ідеологічного протистояння.

Космополітизмові≫ німецьких вчених, які,

абсолютизуючи ≪варязький фактор≫, принижували дер-

42 Київська Русь

жавотворчу здатність слов'ян, було протиставлено ≪державницький

патріотизм≫, що був своєрідним виявом зростаючої

національної самосвідомості.

На початковому етапі цієї багатовікової дискусії в основу

концепцій як норманістів, так і антинорманістів було

покладено хибну методологічну засаду — виникнення держави

вони розглядали, по-перше, як кульмінаційний одно-

моментний акт, по-друге, як безпосередній наслідок діяльності

конкретної історичної особи. Такий підхід і визначив

коло питань, які були у центрі уваги істориків аж

до кінця XIX ст.: Звідки походить назва ≪Русь≫? До якого

етносу слід відносити літописних варягів? Хто були

перші руські князі?

У 20-х роках XX ст. на основі численних історичних,

археологічних та мовних джерел значна частина науковців

світу почала віддавати перевагу ≪варязькому чиннику≫

в становленнідержавностірусів. Однак це не поставило

крапку в багатовіковій полеміці. Офіційна радянська історіографія

назвала норманську теорію політично шкідливою,

оскільки вона не визнавала здатності слов'янських

народів створити незалежну державу самотужки. Дискусія

спалахнула з новою силою.

На захист своєї теорії норманісти висували такі

агрументи:

1) русь отримала назву від ≪Руотси≫. Так у середині

XI ст. фіни називали шведів;

2) більшість імен руських послів, що зафіксовані в договорах

з Візантією (911, 944), мають скандинавське походження

Карл, Інегельд, Фарлоф, Веремуд та ін.;

3) візантійський імператор Константин Багрянородний

у своїй книзі ≪Про управління імперією≫ (бл. 950) наводить

як слов'янські, так і руські назви дніпровських порогів.

Більшість руських назв мають давньонорманське

походження;

4) ісламські географи та мандрівники IX—X ст. завжди

чітко розділяли ≪русів≫ і ≪слов'ян≫.

На противагу антинорманісти стверджували:

1) назва ≪Русь≫ слов'янського походження, оскільки

тісно пов'язана з назвами річок Рось, Руса, Роставиця у

Центральній Україні;

2) жодного племені чи народу під назвою ≪руси≫ не

було відомо у Скандинавії і про нього не згадує жодне

древньонормандське джерело, включаючи саги;

3) один з найдавніших ісламських письменників Ібн-

Хордадберг (бл. 840—880) чітко називає русів слов'янським

племенем;

Походження Давньоруської держави 43

4) археологічні матеріали із міст та торговельних шляхів

Східної Європи свідчать про обмежений, фрагментарний

вплив ≪варязького чинника≫.

Кожна з позицій мала свої сильні та слабкі місця, що

спричинило поглиблення дискусії. Пояснення процесу виникнення

державності як наслідку тривалої еволюції суспільного

розвитку, відмова від погляду на утворення держави

як на одномоментний акт, різнобічно обґрунтовані

твердження істориків та археологів про те, що східнослов'

янське суспільство ще до літописного закликання

варягів мало свої протодержавні утворення, заклали підвалини

сучасного якісно нового бачення процесу державотворення

русів.

Нині норманська теорія походження Давньоруської

держави поступово втрачає своє наукове значення. Фахівці

об'єктивніше і зваженіше підходять до оцінки ролі

варязького чинника≫ в політичному житті Східної

Європи. Яскравим свідченням цього є вислів одного із

західних дослідників Г. Штокля: ≪Перша руська держава

середньовіччя виросла з поєднання багатьох елементів.

Варяги були лише елементом серед багатьох,

однією історичною силою серед інших. Руська історія

тільки через варягів є така сама фікція, як руська історія

без варягів≫.

Спробою кардинально змінити напрям пошуку стала

хозарська гіпотеза, яка виводила коріння Київської держави

з Хозарського каганату. її автор, професор Гарвардського

університету (США) О. Пріцак, запропонував взагалі

відмовитися від концепції слов'янського походження

Русі. На його думку, поляни були не слов'янами, а

різновидом хозар, а їхня київська гілка — спадкоємницею

роду Кия, який заснував (іноді вживається термін

завоював≫) Київ у VIII ст. Однак ця версія не витримує

критичної перевірки. Археологічні дослідження стародавнього

Києва свідчать про місцеву слов'янську самобутність

його матеріальної культури. Пам'ятки хозарської

(салтово-маяцької) культури зустрічаються надзвичайно

рідко і не становлять навіть відсотка від загальної кількості

знахідок1.

Отже, паросток державності Київської Русі не був завезений

із-за моря варягами чи пересаджений сусідами-

1Див.: Давня історія України: У 2 кн. — К., 1995. — Кн. 2. —

С. 97.

44 Київська Русь

хозарами. Він зріс на місцевому ґрунті задовго до IX ст.

внаслідок складного і тривалого соціально-економічного

та культурного розвитку слов'янського суспільства.

2.2. Виникнення і становлення

Давньоруської держави

(кінець IX — кінець X ст.)

До утворення Давньоруської держави у східних

слов'ян існувало 14 великих племінних об'єднань (дулі-

би, поляни, бужани, волиняни, сіверяни, тиверці, уличі

та ін.). VI—VIII ст. — період еволюції союзів слов'янських

племен у протодержавні утворення — племінні князівства,

серед яких виділялися об'єднання дулібів і полян.

Аварська навала помітно ослабила дулібів, що надало

перевагу полянам у південній частині східнослов'янського

етнічного масиву.

Значною подією в процесі політичної консолідації по-

лянського міжплемінного союзу стало заснування міста

Києва, який завдяки вдалому географічному розташуванню

швидко перетворився на політичний центр східних

слов'ян. Утворені навколо нього Полянське і Київське

князівства об'єднали древлян і сіверян. Внаслідок цього

в VIII — середині IX ст. в Середньому Подніпров'ї сформувалося

державне об'єднання — Руська земля. Масштабність

її воєнних акцій та амплітуда зовнішньополітичної

активності вражаючі — від участі 852—853 pp. у відбитті

арабського наступу на Закавказзі до численних знаменитих

походів на Візантію.

Дещо пізніше (не раніше VIII ст.) виникає осередок

державності приільменських слов'ян, що сформувався

навколо Городища поблизу Новгорода (останній з'явився

лише на початку X ст.). Це протодержавне утворення

було військово-політичним союзом (конфедерацією)

слов'янських і неслов'янських земель півночі, що контролював

території не тільки ільменських слов'ян, а й кривичів,

чуді, мері. У VIII—IX ст. південноруські землі на

сто-двісті років випереджали в соціально-економічному

та культурному розвитку північні, які, за словами літописця,

жили, як звірі. Варязька експансія помітно прискорила

процес формування державності у північному регіоні.

Спочатку силою меча варяги змусили місцеве насе-

Виникнення і становлення Давньоруської держави 45

лення платити їм данину, але підкорені племена об'єдналися

й вигнали варягів. Проте неузгодженість слов'янських

правителів, які не могли поділити владу, внутрішні

чвари та суперечки призвели до парадоксального наслідку

на князювання було покликано нормандського ко-

нунга Рюрика.

У 879 р. Рюрик помер, спадкоємцем престолу став

його малолітній син Ігор, регентом якого був Олег. Постать

Олега одна із найзагадковіших у вітчизняній історії.

Ще й досі історики не можуть дати чіткої відповіді

на принципові питання: ким він був — князем, боярином

чи ватажком дружини, чи був регент Ігоря в родинних

стосунках з Рюриком, що стало причиною воєнної

експедиції Олега на Південь: збройні виступи проти влади

північних слов'ян чи бажання завоювати нові землі.

Навіть ім'я ≪Олег≫ єдискусійним. Деякі вчені вважають,

що воно походить від скандинавського ≪Хельга≫ і

означає не ім'я, а прізвисько — ≪Віщий≫.

У 882 р. Олег організовує похід на Київ. Підступно

вбивши київського князя Аскольда, він захопив владу в

місті. Легку перемогу північної дружини історики схильні

пояснювати зрадою київського боярства, яке чинило опір

християнізації Русі (під час одного з вдалих походів на

Візантію 860 р. за князювання Аскольда Русь прийняла

хрещення на державному рівні). Вбивство Аскольда і захоплення

влади в Києві Олегом мало надзвичайно важливі

наслідки: з одного боку, на київському престолі опинилася

інша династія, об'єднання Північної та Південної

Русі стало основою виникнення загальноруської держави,

Київ було проголошено столицею об'єднаної держави,

з іншого — державний переворот став початком анти-

християнської, язичеської реакції.

Формально Олег правив від імені Ігоря, але'фактично

він був повновладним князем. За часів його правління

(882—912) відбулося збирання руських земель та консолідація

їх навколо Києва. Не визнавши північних завойовників,

державне об'єднання ≪Руська земля≫ розпалось,

і Олег був змушений відновлювати колишню

єдність силою меча. Літопис повідомляє, що 885 р. він

обклав даниною полян, древлян, сіверян та радимичів,

а з тиверцями та уличами продовжував воювати. В основу

консолідації земель Олег поклав модель централізованої

держави, а не традиційної для Руської землі федерації

племен.

У зовнішньополітичній сфері активність Давньо-

46 Київська Русь

руської держави була зосереджена на традиційному для

русичів візантійському напрямі. Починаючи з Аскольда

і закінчуючи Святославом, кожен з руських князів вважав

за необхідне організувати декілька походів на Візантію.

Що їх штовхало на цей шлях? По-перше, Візантія

була одним з основних торгових центрів, де збувалася

зібрана з підкорених Києву земель данина, тому

майже кожен похід мав на меті досягнення вигідних

торгових угод з Константинополем; по-друге, Візантія

вабила як багата імперія, яку у разі перемоги

можна було обкласти даниною; по-третє, на той час

Константинополь був визнаним центром релігійного та

культурного життя, й інтенсивні контакти (війни та

торгівля) з ним сприяли зростанню паростків цивілізації

у східнослов'янському суспільстві; по-четверте,

в боротьбі з сильнішим супротивником відбувалося

власне самоствердження слов'янської державності на

міжнародній арені.

Олег здійснив два переможних походи на Константинополь

у 907 р. та 911 р. (деякі історики вважають, що

воєнна експедиція 907 р. не що інше як міф, романтична

легенда). Русько-візантійський договір 911 р. мав

15 статей і передбачав сплату Візантією значної контрибуції

(48 тис. гривень золотом), безмитну торгівлю, надання

пільгових умов руським купцям у Константинополі

та ін.

За арабськими джерелами, після гучних перемог над

Візантією Олег здійснив кілька походів проти Арабського

халіфату на південно-західне узбережжя Каспійського

моря. Під час одного з них (912) він загинув.

Після смерті Олега на чолі Давньоруської держави став

син Рюрика — Ігор (912—945). Його князювання почалося

традиційно для князів цього періоду із жорстокої боротьби

проти автономістських настроїв підкорених народів.

Племена древлян та уличів відмовилися підкорятися

київському князю і сплачувати данину. Вогнем і мечем

Ігор підкорив древлян і після трирічного протистояння

переміг уличів, але останні лише формально визнали владу

Києва і, покинувши Середнє Подніпров'я, мігрували в

Подунав'я.

Саме в роки правління нащадка Рюрика на південних

кордонах держави з'явилися нові тюркомовні кочівники

печеніги. У 915 р. Києву вдалося укласти з

ними мирну угоду, але вже 930 p., підштовхувані Візантією,

печеніги рушили на Русь. Продовжуючи полі-

Виникнення і становлення Давньоруської держави 47

тику своїх попередників, Ігор здійснив кілька походів

на Візантію. Спочатку 941 р. на чолі воєнної експедиції,

що просувалася на десяти тисячах суден, він з'явився

під Константинополем, але армада русичів була спалена

грецьким вогнем≫ (вогнепальні речовини — селітра,

нафта, сірка — під тиском випускалися із бронзових

труб, поставлених на візантійських судах). Зазнало

поразки і руське суходольне військо. Проте ці невдачі

не зупинили Ігоря. Вже 943 р. князь, зібравши під

свої знамена варягів, полян, кривичів, тиверців та найнявши

печенігів, розпочав новий грандіозний похід на

Царгород. Війська рухалися й суходолом, і морем, але

цього разу до битви справа не дійшла. Коли візантійському

імператору Роману повідомили, що ≪ідуть русичі,

немає ліку кораблям їхнім, укрили море кораблі≫,

він вирішив не випробовувати долю і запропонував Ігорю

мирну угоду. Підписаний 944 р. договір був менш

вигідним для русичів, ніж договір 911 р. Він підтверджував

лише основні торговельні інтереси Русі на ринках Візантії,

але руські купці позбавлялися права безмитної торгівлі

в Константинополі, а руські воїни мусили обороняти

кримські володіння Візантії від кочівників.

Антивізантійську спрямованість мав і похід Ігоря на

Закавказзя, здійснений 944 р. Ця збройна акція мала

на меті нейтралізацію союзника Константинополя, лідера

войовничих горців Південного Прикаспію Марзуба-

на. Арабські джерела повідомляють, що русичам у ході

жорстокого протистояння вдалося оволодіти Дербентом,

Ширваном і столицею Кавказької Албанії містом Бер-

даа.

Широкомасштабні воєнні походи поглинали значну

кількість ресурсів і вимагали від держави постійного напруження

сил, що підштовхувало князя збільшувати данину.

Одне з таких повторних збирань данини призвело

945 р. до повстання древлян, під час якого було вбито

Ігоря.

Після цих трагічних подій на чолі Давньоруської держави

стала дружина Ігоря — княгиня Ольга (945—964),

оскільки його син Святослав був ще малолітнім. Своє регентство

вона розпочала з придушення древлянського повстання,

у ході якого кількох древлянських князів було

вбито, а головне місто цієї землі Іскоростень — спалено.

Проте смерть Ігоря вимагала не тільки помсти, вона гостро

ставила питання про форми і методи державного

управління. Намагаючись убезпечити себе від нових на-

48 Київська Русь

родних виступів, Ольга провела деякі реформи, суть і зміст

яких полягали в регламентації повинностей залежного

населення; унормуванні процесу збирання данини (визначення

її розмірів і встановлення місць збирання); створенні

осередків центральної князівської влади на місцях —

становищ≫ і ≪погостів≫.

Активною була діяльність Ольги і на міжнародній арені.

У 946 та 957 pp. вона здійснила два дипломатичні

візити до Константинополя, у ході яких було укладено

союзницькі угоди, розглядалася проблема християнізації

Русі (сама княгиня була охрещена під час одного з

візитів у візантійському Софіївському соборі). Проте русько-

візантійські відносини складалися не так, як того хотіла

Ольга, оскільки імперія постійно підкреслювала свою

зверхність. Намагаючись вирвати Русь з орбіти Константинополя,

вона 959 р. різко змінює вектор зовнішньополітичної

активності і відряджає послів до германського

імператора Отона І з проханням направити до Києва єпископів

і священиків. Ця спроба задовольнити попит на

християнське духовенство за рахунок латинських місіонерів

завершилася невдачею — місія Адальберта, що діяла

на Русі в 961—962 pp. під загрозою фізичної розправи

з боку руських язичників змушена була рятуватися втечею.

Ця невдача в релігійній сфері серйозно нашкодила

авторитету Ольги, послабила її позиції. Скориставшись

обставинами, язичницька опозиція здійснила державний

переворот і поклала край тривалому регенству княгині.

У 964 р. вся повнота влади на Русі зосередилася в руках

Святослава (964—972). Правління цього князя припало

на час становлення ранньофеодальних держав у Європі

та завоювання ними життєвого простору. Тому войовничий

характер Святослава цілком відповідав духу епохи.

За роки свого порівняно короткого правління, пройшовши

походами зі Сходу на Захід, від Каспійського моря до

Балкан, щонайменше 8000—8500 км, він мечем перекроїв

карту світу і вписав молоду Давньоруську державу в

геополітичний простір Євразії.

На початку князювання воєнна активність Святослава

була зосереджена на Сході. Протягом 964—966 pp. він

досягає значних успіхів на цьому стратегічному напрямку:

підкоряє Києву в'ятичів, які сплачували данину хозарам;

перемагає хозарських союзників — волзьких бул-

гар та буртасів (мордву); завдає поразки Хозарському

каганату, оволодівши його столицею м. Ітиль; приму-

Виникнення і становлення Давньоруської держави 49

шує підкоритися племена ясів і касогів на Північному

Кавказі. Ослаблення та занепад Хозарського каганату, зумовлені

походами Святослава, мали неоднозначні наслідки:

з одного боку, вони сприяли консолідації східнослов'

янських племен у межах Давньоруської держави,

оскільки над землями в'ятичів та сіверян не нависала

хозарська загроза, з іншого боку, падіння Хозарії відкрило

шлях на Русь кочовим народам Сходу, насамперед

печенігам.

Успіхи Святослава на Сході не на жарт стурбували

Константинополь, тому імперія вдалася до дипломатичної

гри. У 968 р. на запрошення візантійського імператора

Никифора Фоки київський князь на чолі 60-тиеячно-

го війська вирушає в похід проти Болгарії. Підштовхуючи

русичів до боротьби з болгарами, візантійська дипломатія

мала на меті зав'язати в кривавий вузол війни двох

своїх сильних противників, що могли протидіяти встановленню

контролю Константинополя на Балканах, але

розрахунки Візантії не виправдалися. Потужним ударом

Святослав розбив під Доростолом болгарське військо і

захопив 80 міст вздовж Дунаю. Спочатку візантійська

сторона не перешкоджала діям русичів у Подунав'ї, адже

чужими руками руйнувалася Болгарська держава, яка

протягом IX ст. була грізним ворогом імперії. У 811 р.

болгарський хан Крум розгромив візантійське військо і

взяв у облогу Константинополь. Згодом його онук Симе-

он витіснив Візантію з Балкан, залишивши їй лише міста

Царгород та Солунь. Крім того, дунайський похід не давав

можливості Святославу розпочати експансію в Північне

Причорномор'я, в землі, підконтрольні Візантії.

Проте, коли воєнні успіхи київського князя стали досить

значними, він не побажав, незважаючи на тиск і натяки

візантійської дипломатії, залишати Подунав'я. Константинополь

пішов на два рішучі кроки: по-перше, відновив

дружні відносини з Болгарією, по-друге, підштовхнув печенігів

до агресії проти Давньоруської держави.

Звістка про облогу печенізькими ордами Києва (968)

змусила Святослава вирушити на допомогу столиці своєї

держави. Хоча кочівники за короткий час були вигнані з

Подніпров'я, сам факт, що їм вдалося дійти до центру

Київської Русі свідчив про наростання печенізької загрози

та про гостру проблему державного управління за відсутності

постійно воюючого князя. Для зміцнення влади

династії Святослав 969 р. розділив князівства між своїми

синами. Намісником у Києві став старший син Ярополк,

50 Київська Русь

у Древлянській землі — Олег, у Новгороді — Володимир.

Така реорганізація управлінської системи на Русі не тільки

поклала початок адміністративній реформі, а й була

важливою ланкою грандіозного стратегічного плану Святослава,

головною метою якого було створення могутньої

Дунайсько-Дніпровської держави. Наступним кроком

практичного здійснення цього плану мало бути перенесення

князівської резиденції на Дунай. ≪Не любо мені в

Києві жити, — говорив боярам Святослав. — Хочу жити

я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї.

Адже там усі добра сходяться: із Греків — золото, вино й

овочі різні, а з Чехів і з Угрів — срібло й коні, із Русі ж

хутро, і віск, і мед, і челядь≫.

Другий похід київського князя на Балкани розпочався

969 р. Святослав досить швидко, захопивши Переяс-

лавець, Великий Переяслав, Доростол, Філіппополь, не

тільки повернув собі втрачені позиції у Болгарії, а й

просунувся вглиб Візантійської імперії. Проте новому візантійському

імператору вдалося зібрати численне військо

і спочатку під Адріанополем зупинити Святослава,

а під Доростолом підписатим мирну угоду (971), відповідно

до якої київський князь брав на себе зобов'язання

не воювати з Візантією та відмовлявся від претензій на

Болгарію та Крим. Навесні 972 p., повертаючись з невдалого

походу, Святослав поблизу дніпровських порогів

попав у засідку печенігів і трагічно загинув. З його черепа

хан Куря наказав зробити чашу, обкуту золотом.

Характерними рисами цього етапу історії Київської

Русі були: вихід Давньоруської держави на міжнародну

арену; її перші спроби вписатися в геополітичний простір;

постійна рухливість кордонів, розширення території

країни; зосередження уваги та сил держави не на

внутрішній, а на зовнішній політиці; вияв активності

державної еліти (князь і дружина) головним чином у

військовій сфері, яка давала їй землі, багатства, ринки

збуту, владу; недостатня консолідованість території держави;

слабкість великокнязівської влади, що не була

ще чітко організованою та централізованою; формування

системи васально-ієрархічних відносин.

Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.) 51

2.3. Піднесення й розквіт

Київської Русі

(кінець X — середина XI ст.)

Передчасна смерть Святослава гостро поставила питання

про його спадкоємця на великокняжому столі. І хоча певний

час політична ситуація на Русі залишалася стабільною,

вже 977 р. між синами Святослава — Ярополком,

Олегом та Володимиром — розпочалася боротьба за владу.

Спочатку виник конфлікт між древлянським князем Олегом

та воєводою Ярополка Свинельдом. Приводом для протистояння

стало вбивство сина Свинельда Люта, який полював

у древлянських лісах і тим порушив права феодальної

власності Олега. Глибинною ж основою конфлікту було

питання про те, кому володіти Древлянською землею.

Першою жертвою братовбивчої війни між спадкоємцями

Святослава став Олег. Щоб не повторити трагічної долі

брата, Володимир покидає Новгород і тікає за море. Однак

від боротьби за владу він не відмовляється: зібравши в

Скандинавії сильну нормандську дружину, Володимир уже

980 р. оволодіває Києвом. Незабаром, зраджений своїм воєводою

Блудом, гине Ярополк і Володимир стає повноправним

правителем Русі.

Князювання Володимира Великого (980—1015) стало

початком нового етапу в історії Київської Русі, етапу піднесення

та розквіту. Сівши на великокняжий стіл, новий

правитель виявив себе як авторитетний політик, мужній

воїн, далекоглядний реформатор, тонкий дипломат. Він

ніби уособлював якісно новий рівень управління державою.

Продовжуючи політику руських князів щодо збирання

навколо Києва слов'янських земель, Володимир військовими

походами 981—993 pp. на ятвягів, в'ятичів та

хорватів завершив тривалий процес формування території

Київської держави. Саме в цей час остаточно визначилися

і закріпилися кордони Русі, що в цілому збігалися з

етнічними рубежами східних слов'ян. На півночі вони

простягнулися до Чудського, Ладозького та Онезького

озер, на півдні — до Дону, Росі, Сули та Південного Бугу,

на сході — до межиріччя Оки і Волги, на Заході — до

Дністра, Карпат, Західного Бугу, Німану, Західної Дві-

ни. Простягаючись майже на 800 тис. км , Давньоруська

держава стала найбільшою країною в Європі.

52 Київська Русь

Наявність величезної підвладної території диктувала

суттєву зміну зовнішньої політики: далекі походи, захоплення

нових земель поступаються місцем захисту власних

кордонів. Наприкінці X ст. Володимир розпочинає

тривалу та запеклу боротьбу з печенізькими ханами, які

загрожували Русі з півдня. Авторитет князівської влади

у давньоруському суспільстві значною мірою залежав від

успіхів та невдач у протистоянні з кочовницьким степом.

Саме тому сім переможних великих війн Володимира з

печенігами, про які повідомляють ≪Повість минулих літ≫

та інші джерела, принесли київському князеві військову

славу. Оберігаючи власні кордони, Володимир не покладався

лише на ефект потужних ударів воєнних походів, а

ґрунтовно готувався до тривалої боротьби, розбудовуючи

цілу систему воєнно-феодальних замків на південнорусь-

кому порубіжжі, створюючи могутні земляні вали і рови,

які тягнулися вздовж лівого берега Росі, між нею і Роставицею,

а також уздовж лівого берега Стугни.

Завершальний етап формування давньоруської державності

вимагав значних суспільних змін, спрямованих на

консолідацію країни. Саме тому Володимир провів кілька

реформ.

Входження до Київської Русі за часів Володимира

основних союзів давньоруських земель не означало ліквідації

їхнього автономізму. Величезні простори держави,

слабкість князівського адміністративного апарату робили

владу племінних вождів та князів на місцях майже

безмежною. Намагаючись зміцнити великокнязівську владу,

Володимир провів адміністративну реформу, суть якої

полягала в тому, що землі князівства, де правили залежні

від нього місцеві правителі, передавалися дванадцятьом

синам князя, великокнязівським посадникам та наближеним

боярам. Внаслідок зламу сепаратизму племінної

верхівки на зміну родоплемінному поділу давньоруського

суспільства прийшов територіальний поділ, що є однією

з основних ознак сформованої державності.

Військова реформа була спрямована як на посилення

обороноздатності країни, так і на зміцнення особистої

влади великого князя. її суть полягала в ліквідації

племінних≫ військових об'єднань і злитті військової

системи з системою феодального землеволодіння. Володимир

активно роздавав ≪мужам лучшим≫ земельні володіння

в прикордонних районах Русі, зобов'язуючи їх

до військової служби. Ця реформа мала кілька важливих

наслідків: вона дала змогу надійно укріпити південні

Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.) 53

рубежі від нападів кочівників; сформувати боєздатне,

віддане князю військо; створити нову, або молодшу,

знать-дружину, цілком залежну від великого князя, яка

стала своєрідною противагою місцевому боярству.

, Релігійна реформа почалася спробою модернізувати

язичництво. Чудово розуміючи, що в централізованій державі

в релігійній сфері має панувати монотеїзм, великий

князь спочатку намагався протиставити культ верховного

божества Перуна цілому пантеону богів підкорених племен.

Проте стара язичницька віра не сприяла процесу

формування нових суспільних відносин, її державотворчий

потенціал був явно недостатнім для такої великої та

поліетнічної держави, як Київська Русь. Саме тому наприкінці

80-х років X ст. Володимир вирішує запровадити

християнство як державну релігію.

Реформаційний доробок великого князя містить і запровадження

нового зведення законів усного звичаєвого

права, названого літописцем ≪Уставом земленим≫, який

надалі ліг в основу першого на Русі писаного зібрання

юридичних норм — ≪Правди Ярослава≫ (1016).

Незважаючи на те, що Володимир був сильним і войовничим

правителем, у відносинах з сусідніми державами

він спирався не лише на силу зброї, а й на активні

дипломатичні контакти з багатьма державами, постійно

застосовував традиційну для того часу практику династичних

шлюбів. Сина Святополка він одружив з дочкою

польського короля Болеслава Хороброго, а син Ярослав

став зятем шведського короля Олафа Скотконунга. Численні

шлюби самого Володимира (літопис повідомляє, що

в князя було 5 офіційних дружин) теж були спрямовані на

поліпшення дипломатичних відносин, адже кожна з дружин

мимоволі ставала гарантією, заручницею, а шлюб своєрідною

печаткою укладеного ним політичного союзу. Після

хрещення Русі розширюються відносини з Візантією, пожвавлюються

русько-німецькі контакти. У 1013 р. між Київською

Руссю і Священною Римською імперією було укладено

угоду. Налагодження у 90-х роках X ст. офіційних

зв'язків з Римом змушувало Візантію, яка не бажала розширення

сфери римського впливу на Русь, ставитися до

русичів як до рівних.

Останні роки правління Володимира не були безхмарними:

свою непокору почав виявляти Ізяслав у Полоцьку;

за підготовку до повстання проти великого князя був

кинутий до в'язниці Святополк, який сидів у Турові; у

1014 р. відмовився платити щорічну данину (2 тисячі гри-

54 Київська Русь

вень) новгородський намісник Ярослав. Під час підготовки

карального походу на Новгород Володимир помирає.

Ця подія перенесла боротьбу нащадків великого князя в

іншу площину: їхня активна протидія центру поступається

місцем енергійним намаганням завоювати великокняжий

стіл. У ході чотирирічного кривавого братовбивчого

протистояння загинули Борис, Гліб, Святополк, Святослав,

і 1019 р. у Києві вокняжився Ярослав. Проте його

влада над руськими землями була не повною, оскільки

вже 1024 р. він зазнав поразки в битві під містом Листве-

ном від свого брата, енергійного чернігівського князя

Мстислава. Однак переможець не зайняв великокняжий

стіл, братам вдалося знайти компромісне рішення: вони

утворили дуумвірат, поділили Русь по Дніпру і з двох

центрів — Києва та Чернігова — управляли величезною

державою. Лише після смерті Мстислава 1036 р. Ярослав

став, за словами Нестора, ≪самовладцем Руської землі≫.

Роки князювання Ярослава (1019—1054) — час найвищого

розвитку і найбільшого піднесення Київської Русі.

Всі свої зусилля великий князь спрямував на продовження

справи Володимира — посилення єдності, централізації

держави, її європеїзацію. Як свідчать літописи,

Ярослав був не стільки князем-дружинником, князем-за-

войовником (хоча його прихід до влади відбувався під

брязкіт зброї та лиття крові), скільки князем-будівни-

ком, князем-просвітителем. Деякі вчені пояснюють це збігом

обставин: по-перше, у князя був уроджений підвивих

у правому тазостегновому суглобі, по-друге, в одній з

битв він отримав важку травму правого коліна і тому

фізично не був повноцінним воїном. Саме тому, на їхню

думку, свою силу та енергію він спрямував у інші сфери

державної діяльності. Проте таке пояснення є дещо спрощеним,

оскільки правління Ярослава збіглося з періодом

внутрішнього освоєння та втримання величезних територій,

завойованих князями-попередниками, що вимагало

не тільки якісних змін у внутрішній та зовнішній політиці,

але й іншого типу державного правителя.

Значну увагу Ярослав приділяв безпеці кордонів держави.

Ще у 1030—1031 pp. він у союзі з Мстиславом

відвоював Червенські землі, внаслідок чого до Русі відійшли

Перемишль, Червен, Белз та інші міста. Князь насамперед

піклувався про безпеку південних рубежів Русі:

на багато сотень верст тягнулися зведені при ньому

змійові вали≫ з укріпленими фортецями. Тільки збудована

вздовж Росі оборонна система охоплювала 13 міст і

Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.) 55

фортець, розташованих на лівому березі. З часом деякі з

них, як Корсунь і Торческ, перетворилися на значні економічні

та культурні центри, а Юр'єв, названий християнським

ім'ям Ярослава, крім того, став і центром православної

єпископії. Глибока, ешелонована оборона дала

змогу київському князю 1036 р. отримати вирішальну

перемогу над печенігами. Після поразки цей кочовий народ

мігрував на Дунай, а його місце в степу зайняли менш

войовничі торки. Ярослав же на честь перемоги 1037 р.

на місці вирішальної битви побудував перлину середньовічної

архітектури — собор святої Софії.

У 1043 р. руські дружини на чолі з сином Ярослава —

Володимиром здійснили останній похід на Константинополь.

І хоча ця воєнна експедиція закінчилася невдачею,

в цілому становище Київської держави на міжнародній

арені характеризується стабільністю, її авторитет зростає.

Зовнішньополітична діяльність Ярослава спиралася

насамперед на слово дипломата, а не на меч воїна. Важливе

місце в міжнародній політиці київського князя відігравала

своєрідна ≪сімейна дипломатія≫, тобто укладання

вигідних союзів та угод шляхом династичних шлюбів.

Сам він був одружений з дочкою шведського короля Інгі-

гердою, його син Всеволод — з дочкою візантійського імператора

Костянтина IX Мономаха, Ізяслав — з сестрою польського

князя Казимира, Святослав — з онукою німецького

цісаря Генріха II. Три доньки Ярослава вийшли заміж

за європейських королів: Анна — за французького Генріха

І, Анастасія — за угорського Андрія, а Єлизавета — за

норвезького Гаральда Сміливого. Династичні шлюби були

характерною рисою міжнародної політики середньовіччя,

але масштаби, різновекторність і значимість укладених

у межах ≪сімейної дипломатії≫ союзів дали змогу

Ярославу стати впливовим європейським політиком, якого

історики часто називають ≪тестем Європи≫.

За княжіння Ярослава активізувалася внутрішня розбудова

держави. З ім'ям цього князя пов'язано створення

першого писаного зведення законів Київської Русі —

Руської правди≫, що регламентувала внутрідержавні феодальні

відносини. Продовжуючи лінію Володимира,

спрямовану на активну християнізацію Русі, Ярослав

не тільки будує численні монастирі та храми, а й без

відома константинопольського патріарха 1051 р. призначає

главою руської церкви Іларіона, що мало на меті

вивести вітчизняну церковну ієрархію з-під контролю

Візантії.

56 Київська Русь

Іларіон (?— бл. 1088) — митрополит київський, церковний і політичний

діяч, філософ і оратор. Автор ≪Слова про закон і благодать≫

(бл. 1037). До поставлення митрополитом був пресвітером князівського

храму в с. Берестові біля Києва, визначався вченістю і

благочестям. Входив до кола найближчих радників Ярослава Мудрого.

У1051 р. Ярослав самочинно поставив Іларіона в загально-

руські митрополити без погодження з константинопольським патріархом.

Подальша доля митрополита невідома. За однією з версій,

незабаром після поставлення у митрополити Іларіон помер,

за іншою — постригся в ченці під ім'ям Никона, поселився в Києво-

Печерському монастирі й став автором так званого Печорського

літопису 1073і.

У цей час суттєво змінилася столиця держави — Київ.

Площа міста порівняно з добою Володимира збільшилась

у сім разів. Один за одним зводилися монастирі

та церкви, що стали осередками розвитку культури та

поширення наукових знань. В останні роки життя Ярослав

зробив спробу вирішити болючу проблему престоло-

наслідування. В основу запропонованого ним механізму

спадкоємності князівської влади було покладено принцип

сеньйорату, тобто влади найстаршого в роді. Намагаючись

убезпечити своїх нащадків від кривавих міжусобиць,

Ярослав незадовго до смерті поділив Київську державу

між синами: старший Ізяслав одержав Київ, Туров,

Новгород і Псков; Святослав — Чернігів, Муром і Тму-

таракань; Всеволод — Переяслав і Ростов; Ігор — Воло-

димир-Волинський; В'ячеслав — Смоленськ. У разі смерті

київського князя великокняжий стіл переходив до

найстаршого за віком сина, що, на думку Ярослава, давало

можливість уникнути сімейних чвар, оскільки кожен

з нащадків мав шанс правити в Києві.

Отже, визначальними рисами цього етапу історії Київської

Русі були: завершення формування території держави,

перенесення уваги князівської влади з проблеми

завоювання земель на проблему їхнього освоєння та втримання

під контролем; злам сепаратизму місцевої племінної

верхівки та посилення централізованої влади; заміна

родоплемінного поділу давньоруського суспільства територіальним;

активна реформаторська діяльність великих

біографічні довідки складені на основі матеріалів, вміщених

у таких довідкових виданнях: Довідник з історії України

в трьох томах. — К., 1993—1995, Т. 1, 2.; Історія України

в особах: IX—XVIII ст. — К., 1993; Історія України в

особах: XIX—XX ст. — К., 1995; Малий словник історії

України. — К., 1997 та ін.

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.) 57

князів; запровадження та поширення державної консолідуючої

ідеології — християнства; поява писаного кодифікованого

права; ширше використання дипломатичних

методів вирішення міжнародних проблем; зростання цивілізованості

держави, розквіт давньоруської культури.

2.4. Політична роздрібненість

Київської Русі

(кінець XI — середина XIII ст.)

У 1054 р. на 76-му році життя помер Ярослав Мудрий.

З цього моменту починається зміна форми правління

в Давньоруській державі: одноосібна монархія поступово

переростає в монархію федеративну. Після смерті

батька три брати — Ізяслав, Святослав та Всеволод —

уклали між собою політичний союз, утворили тріумвірат

і, спільно управляючи державою, забезпечували єдність

та безпеку руських земель. Цей унікальний союз проіснував

майже двадцять років, але бурхливий розвиток феодалізму,

зростання та економічне зміцнення місцевої земельної

знаті, породжуючи відцентрові тенденції, підривали

його основи. Кожен з тріумвірів був претендентом

на першу роль у державі. Значного удару союзу яросла-

вичів було завдано поразкою руських військ у битві з

половцями на р. Альті 1068 р. Ця трагічна подія призвела

до захоплення кочівниками Переяславщини, повстання

киян проти Ізяслава та різкого загострення суперечностей

між тріумвірами.

Для стабілізації ситуації в державі брати зібралися у

Вишгороді (1072). І хоча їм вдалося прийняти важливий

спільний документ — загальноруський кодекс юридичних

норм ≪Правду Ярославичів≫ —це не відновило їхньої

колишньої єдності. Вже наступного року Святослав зайняв

київський стіл, а його старший брат Ізяслав мусив

рятуватися втечею до Польщі, що поставило останню крапку

в довгій історії тріумвірату. Протягом 1073—1093 pp.

Ярославичі по черзі сідали у великокняже крісло: 1073—

1076 pp. — Святослав, 1076—1078 pp. — Ізяслав, 1078—

1093 pp. — Всеволод.

Наприкінці XI ст. посилилися відцентрові тенденції в

державі, було втрачено політичну єдність, спалахнули численні

міжусобні війни, зросла зовнішня загроза. Всі спроби

58 Київська Русь

княжих з'їздів (1097, 1100, 1101 і 1107) заблокувати негативні

тенденції та припинити міжусобиці закінчилися

невдачею. Останнє намагання відновити колишню велич

та могутність Київської Русі припадає на князювання Володимира

Мономаха (1113—1125). Численні вдалі походи

на половців, активна законодавча діяльність (розробка

знаменитого ≪Уставу≫ — своєрідного доповнення до

Руської правди≫), подолання сепаратистських тенденцій,

об'єднання 3/4 території Русі тимчасово стабілізували становище

держави і повернули її в ряди наймогутніших

країн Європи. Після смерті Володимира Мономаха його

сину Мстиславу (1125—1132) лише на короткий час вдалося

підтримати єдність руських земель. У XII столітті

на теренах Русі одне за одним з'являються окремі самостійні

князівства і землі: Галицьке, Волинське, Київське,

Муромське, Переяславське, Ростово-Суздальське, Черні-

гово-Сіверське, Полоцько-Мінське, Смоленське, Тмутара-

канське, Турово-Пінське князівства та Новгородська і

Псковська землі. У цю добу роздрібненість набула рис

стійкої, прогресуючої тенденції. Так, якщо в XII ст. утворилося

15 князівств (земель), то їхня кількість на початку

XIII ст. сягала вже 50.

Феодальну роздрібненість спричинила низка чинників:

1. Великі простори держави та етнічна неоднорідність

населення. Русь простягалася на значну територію, що, залежно

від обставин, могло бути або свідченням державної

могутності, або ж джерелом слабкості. Великий князь ще

не володів достатньо міцним, структурованим і розгалуженим

апаратом влади, не мав розвинутої інфраструктури

(транспорт, дороги, засоби зв'язку та ін.) для ефективного

здійснення своїх владних повноважень на такій величезній

території. Посиленню відцентрових тенденцій сприяла

поліетнічність Київської Русі. Поряд зі слов'янами тут проживало

понад 20 народів: на півночі та північному сході —

чудь, весь, меря, мурома, мордва, на півдні — печеніги,

половці, торки, каракалпаки; на північному заході — литва

і ятвяги. Процес механічного приєднання та завоювання

нових земель у Київській Русі помітно випереджав два

інші процеси — формування та зміцнення апарату центральної

влади та глибинну консолідацію нових народів і

територій, їхнє своєрідне ≪переварювання≫ й органічне

включення у структуру Давньоруської держави, що створювало

ґрунт для зростання відцентрових тенденцій.

2. Зростання великого феодального землеволодіння.

Розвиток продуктивних сил, утвердження феодальних від-

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.) 59

носин сприяли появі та зміцненню великого землеволодіння.

Базуючись на натуральному господарстві, в основі

якого лежала замкнутість, велике землеволодіння посилило

владу місцевих князів і бояр, створило передумови

для розгортання процесів формування економічної самостійності

та політичної відокремленості давньоруських земель.

Велике феодальне землеволодіння створювалося різними

шляхами: захопленням земель сільської общини,

освоєнням нових земель та їх купівлею. Наприкінці XI —

у XII ст. набуває поширення практика роздачі земель боярам

та дружинникам у спадкове володіння (вотчину) в

нагороду за службу князю. За підрахунками фахівців,

вотчинних володінь усіх рангів у Київській Русі було понад

3 тисячі. Спочатку це сприяло зміцненню центральної

влади, адже майже кожен з нових землевласників,

утверджуючись у власній вотчині, як правило, спирався

на авторитет великого князя. Проте цілком опанувавши

підвладні землі, створивши свій апарат управління, дружину,

місцева феодальна верхівка дедалі більше відчувала

незручності від сильної великокнязівської влади, що

посилювало її потяг до економічної самостійності та політичної

відокремленості земель.

3. Відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності

князівської влади. Тривалий час (майже до

30-х років XX ст.) серед істориків панувала думка, що

основною причиною роздрібненості є порушення принципів

престолонаслідування. Спочатку на Русі домінував ≪горизонтальний

принцип спадкоємності князівської влади

(від старшого брата до молодшого, а після смерті представників

старшого покоління — від сина старшого брата

до наступного за віком). Помітне збільшення чисельності

нащадків Володимира Святославича та Ярослава Мудрого

зумовило той факт, що вже наприкінці XI ст. деякі з них,

виходячи з власних інтересів, енергійно почали виступати

за ≪отчинний≫, або ≪вертикальний≫, принцип (від батька

до сина). Паралельне існування, зміщення та накладання

цих двох принципів, на думку вчених, були причиною

феодальної роздрібненості. І хоча з 50-х років XX ст.

історична наука цілком обґрунтовано намагається пояснити

появу відцентрових тенденцій, виходячи з розвитку

продуктивних сил, утвердження феодальних відносин тощо,

слід визнати, що неврегульованість питання про головний

принцип престолонаслідування підривала основи

Давньоруської держави.

60 Київська Русь

У центрі міжусобного протистояння, як правило, був

Київ, який того часу став не тільки символом, а й засобом

влади. Лише за одне століття (1146—1246) київський

стіл 46 разів переходив із рук в руки. Найдовше

правління тривало 13 років, а 35 князів перебували при

владі не більше року. Київ був своєрідним важелем для

нарощення і розширення власного впливу, саме тому кожен

із князів після оволодіння великокнязівським престолом

перетворювався на активного поборника загаль-

норуської єдності. Ця боротьба доцентрової та відцентрової

тенденцій значною мірою зумовлена неврегульо-

ваністю питання про принцип спадкоємності князівської

влади, була суттю міжусобних війн.

4. Зміна торговельної кон'юнктури, частковий занепад

Києва як торгового центру, поява поліцентрії в

зовнішній торгівлі. Наприкінці XI ст. половецькі кочовища

перерізали торговельні шляхи до Чорного та Каспійського

морів. Крім того, серйозного удару транзитній

торгівлі Київської Русі було нанесено двома подіями

світового значення: по-перше, слабіюча Візантія

1082 р. за поміч у війні з Сицилією дала дозвіл Венеції

торгувати без мита і мати свої порти на території Візантійської

імперії; по-друге, хрестові походи відкрили

для італійських, французьких та німецьких міст морський

шлях на схід, безпосередньо зв'язали Західну

Європу з Малою Азією, Візантією. Внаслідок цього Київ

залишився поза основними торговими шляхами. Це

не тільки зумовило частковий занепад Києва, а й спричинило

поліцентрію в зовнішній торгівлі. Дедалі серйозніше

про себе заявляють Чернігів, Галич, Володи-

мир-на-Клязьмі, Новгород, Смоленськ, Полоцьк. Завдяки

торгівлі зростали міста, які ставали для місцевих

князів засобом зміцнення їхньої самостійності, джерелом

фінансових доходів, опорою політичного впливу.

5. Посилення експансії степових кочівників (печенігів,

половців та ін.). Лише половці, як свідчать літописи,

у період від 1055 до 1236 pp. здійснили 12 великих нападів

на Русь. Майже стільки ж широкомасштабних походів

у відповідь організували руські князі. До того ж за

цей час половці понад ЗО разів брали участь у міжусобних

князівських війнах.

Період феодальної роздрібненості — закономірний

етап у розвитку суспільства, адже роздрібненість — не

особливість Київської Русі, а загальноєвропейська тенденція.

Саме в цей час відбулося остаточне формуван-

Монгольська навала 61

ня феодальної системи (чітко визначилися права феодалів

та повинності селян, завершився процес становлення

феодально-станової ієрархії, формувався і вдосконалився

державний апарат тощо). Роздрібнення структури

політичної влади було цілком логічним і природним

наслідком феодальних відносин: роздрібненій формі

земельної власності відповідає роздрібнена форма держави,

роздрібнена структура влади.

Отже, явище роздрібненості суперечливе і неоднозначне.

Особливістю періоду історії Київської Русі наприкінці

XI — у середині XIII ст. були, з одного боку, посилення

відцентрових тенденцій, втрата державної єдності, князівські

міжусобиці, ослаблення держави, зниження обороноздатності,

посилення тиску на Русь сусідніх держав,

з іншого — формування великого землеволодіння, прогрес

у сільському господарстві, піднесення міст, значне

зростання чисельності населення, розвиток східнослов'янської

культури.

2.5. Монгольська навала

та встановлення

золотоординського іга

Питання про роль монгольського нашестя та золото-

ординського іга в слов'янській історії завжди належало

до розряду надзвичайно важливих, але водночас гранично

складних, дискусійних. Вичерпної однозначної відповіді

на це питання ми не маємо. Багатовікове вивчення

проблеми привело дослідників до абсолютно різних оцінок

та полярних висновків. Одні з них (Л. Гумільов,

Б. Васильєв та ін.) вважають, що іга фактично не було,

а був лише союз Русі з Ордою, інші — вказують на руйнівні

наслідки золотоординської навали, яка загальмувала

розвиток слов'янських земель, зумовивши в перспективі

помітне відставання від країн Західної Європи

(Б. Рибаков, П. Толочко, М. Котляр та ін.).

Широковживаний термін ≪монголо-татарське нашестя

є умовним і не зовсім точним. Адже хоча монголи і

не становили більшості у війську (їх налічувалося лише

кілька відсотків загальної чисельності), саме вони були

його цементуючим ядром, військовою елітою, яка вела за

собою підкорені народи. Що ж стосується татар, то цей

62 Київська Русь

народ — лише одне з підкорених племен, представники

якого обіймали високі посади при дворі монгольського

хана, але їхня роль у монгольській державі не була домінуючою.

Отже, грандіозну експансію східних народів у

західному напрямку доцільніше називати монгольською,

оскільки саме монголи були її організаторами і лідерами.

Поява терміна ≪монголо-татари≫ зумовлена багатьма

обставинами. Так, китайські хроністи, описуючи народи,

що проживали на північ від Китаю, у Великому Степу,

називали всі степові етнічні об'єднання одним іменем —

татари≫, так як ми називаємо ≪європейцями≫ французів,

іспанців та ін. З часом ця традиція укорінилася в

європейській термінології XIII—XIV ст., у якій поняття

татари≫ вживалося для позначення монголів-завойовни-

ків. Тому в епоху середньовіччя слова ≪татари≫ і ≪монголи

для хроністів та літописців стали майже синонімами.

Можливо, що синтезний термін ≪татаро-монголи≫

вживався для більш повної загальної характеристики

ординців, адже він фіксував певну єдність лідера (монголи)

і маси (татари як збірна назва кочівників Великого

Степу).

Монгольська держава утворилася наприкінці XII —

на початку XIII ст. внаслідок активної об'єднавчої політики

монгольського хана Темучіна. Надзвичайно складною

була доля цієї людини. Він був онуком першого монгольського

хана Хабула. Після смерті батька Есугей-ба-

гатура, 9-річний хлопчик потрапив у вир феодальних війн

та протистоянь. Через зраду Темучін на три роки потрапляє

в рабство і з дерев'яною колодкою на шиї виконує

найважчі роботи на кузні ворожого племені. Після втечі

з полону понад двадцять років він веде жорстоку, безкомпромісну

боротьбу за владу. В 1206 р. Темучіна було

проголошено верховним правителем Монголії — Чингіс-

ханом. Країна перетворилася на воєнний табір і розпочала

активне завоювання сусідніх територій та народів.

У 1223 р. на річці Калці відбувається перша битва

монголо-татарських військ з руськими дружинами. Об'єднані

русько-половецькі сили зазнали страшної поразки:

загинуло 6 князів та 9/10 руських воїнів. Давньоруський

билинний епос саме з Калкою пов'язує загибель

трьох руських богатирів Іллі Муромця, Альоші Поповича

та Добрині Нікитича. Нова хвиля монгольського нашестя

розпочинається 1237 p., коли на прикордонних

рубежах Русі з'явилося багатотисячне військо онука Чин-

гісхана — Батия. Серією рішучих ударів, схожих на по-

Монгольська навала 63

махи татарської шаблі, завойовники перетворили на попелище

Рязань, Володимир, Ярославль, Переяслав, Чернігів

та інші міста і підійшли до Києва. Падіння 1240 р.

центру Давньоруської держави відкрило Батию шлях на

Захід. Пройшовши вогнем і мечем галицькі та волинські

землі, кочівники в 1241 р. вторглися в Польщу,

Угорщину, Чехію, Словаччину, Трансільванію. Проте

знекровлені на Русі війська Батия вже 1242 р. були змушені

припинити своє просування в західному напрямку.

Повернувшись у пониззя Волги, завойовники засновують

нову державу в складі Монгольської імперії —

Золоту Орду. З цього часу Давньоруська держава перестає

існувати. На Русі встановлюється іноземне іго на

довгих 238 років.

Уже перші наслідки завойовницьких походів монголів

були катастрофічними для слов'янських земель:

1. Руйнація та падіння ролі міст. За підрахунками

археологів, із 74 руських міст XII—XIII ст., відомих з

розкопок, 49 були розорені полчищами Батия. До того

ж 14 так і не піднялися із руїн, а ще 15 міст з часом

перетворилися на села. У перші 50 років панування завойовників

на Русі не було побудовано жодного міста, а

домонгольського рівня кам'яного будівництва було досягнуто

лише через 100 років після навали Батия.

2. Занепад ремесла і торгівлі. Руйнація міст, загибель

або рабство значної частини ремісників призвели до втрати

спадкоємності в ремісництві, зникнення цілих його галузей

(виробництво емалі, зерні, черні, різьби по каменю

та ін.). Зменшення виробництва товарів спричинило занепад

торгівлі.

3. Демографічні втрати. Фізичне знищення, рабство

та втечі стали чинниками, які помітно зменшили кількість

населення на Півдні Русі. Проте тотального обезлюднення

цієї території не відбулося. Як зазначає М. Гру-

шевський, лісовий пояс став своєрідним резервуаром, у

якому степова людність ховалася за часів лихоліття, а за

кращих обставин знову починала колонізацію полишених

земель.

4. Знищення значної частини феодальної еліти. Загибель

у боротьбі з завойовниками багатьох професійних

воїнів-феодалів — князів та дружинників не тільки

помітно послабила протидію загарбникам з боку місцевого

населення в початковий період встановлення іга, а й

суттєво загальмувала і деформувала розвиток феодального

землеволодіння та всієї системи феодальних відносин.

64 Київська Русь

Суть золотоординського іга як історичного явища полягає

у формуванні та зміцненні стійкої системи залежності

руських земель від завойовників. Золотоординське

іго виявилося насамперед у трьох сферах: економічній

(система податей та повинностей — данина, мито, плуж-

не, підводне, корм, ловче та ін.); політичній (затвердження

Ордою князів на столах та видача нею ярликів на управління

землями); військовій (обов'язок слов'янських князівств

делегувати своїх воїнів до монгольського війська

та брати участь у його воєнних походах). Стежити за збереженням

та зміцненням системи залежності покликані

були ханські намісники в руських землях — баскаки.

Крім того, з метою ослаблення Русі Золота Орда протягом

майже всього періоду свого панування практикувала

періодичні спустошливі походи. Лише до середини

XIV ст. на землі Північно-Східної та Південно-Західної

Русі було здійснено понад 20 воєнних нападів золотоор-

динців.

Встановлення золотоординського іга на Русі мало свої

особливості:

1) руські землі не увійшли безпосередньо до складу

Золотої Орди;

2) на території Русі не було створено постійно діючого

адміністративного апарату завойовників. Навіть інститут

баскаків на початку XIV ст. фактично ліквідується;

3) толерантне ставлення золотоординців до християнства

та православного духовенства (відповідно до монгольських

стереотипів поведінки хан міг і мусив вимагати

від завойованих народів покірності, виконання наказів,

але не відмови від віри, традицій та звичаїв).

Саме ці особливості золотоординського панування значною

мірою дали змогу східним слов'янам не тільки зберегти

власну етнічну самобутність, а й накопичити державотворчі

сили.

Монгольське завоювання зумовило появу низки

тривалих тенденцій, які помітно вплинули на історичний

розвиток східних слов'ян, якісно змінили характер

державних структур, наклали значний відбиток на ментальність

народу:

1. Переміщення і своєрідне роздвоєння центру суспільного

життя східних слов'ян. Прогресуючий занепад

Києва призвів до втрати ним ролі об'єднувача слов'янських

земель, внаслідок чого виникли нові центри політичної

консолідації. Спочатку на Заході, скориставшись

своєю віддаленістю від Орди та іншими сприятливими

Монгольська навала 65

чинниками, вагомо заявляє про себе Галицько-Волинсь-

ке князівство (XIII — перша половина XV ст.), а незабаром

на Сході, остаточно оговтавшись від монгольських

набігів, піднімається Московське князівство (середина

XIV—XV ст.). Не останню роль у цьому процесі відіграла

масова міграція еліти південних князівств (боярства,

міського патриціату, церковної ієрархії) та кваліфікованих

ремісників спочатку до Володимира, а потім до

Москви.

2. Консервація та поглиблення феодальної роздрібненості.

3. Поступове витіснення в стосунках між князем і

місцевою знаттю принципу васалітету та запровадження

системи підданства. Особливо дія і наслідки цієї

тенденції були помітні на теренах Північно-Східної Русі,

де вплив золотоординців був найвідчутнішим. Васалітет

це середньовічна система особистої залежності

одних феодалів (васалів) від інших, могутніших феодалів

(сеньйорів). Принцип васалітету допускав деякі права

і привілеї для різних верств населення, що певною

мірою обмежувало свавілля монарха. Саме права і свободи,

що базувалися на васалітеті, згодом лягли в основу

європейської правової системи, сприяли формуванню буржуазних

відносин. З приходом на Русь монголів принцип

васалітету активно витісняється системою підданства.

Цьому процесові сприяла низка чинників. По-перше,

зіткнення князів з монгольською моделлю управління

державою надовго закарбувало в їхній генетичний код

сам дух імперії: абсолютну покірність підданих та безмежну

владу правителя. В обмін на власний суверенітет

в Орді разом з ярликом князь одержував необмежену владу

над своїми підданими. По-друге, після загибелі значної

частини феодальної еліти (князів, дружинників), які

були опорою та уособленням васальних відносин, на північному

сході створюються умови для формування нової

знаті (посадників, тіунів, мечників), що зростала вже

на ґрунті підданства. З часом саме система підданства

стала основою формування Російської імперії з абсолютною,

необмеженою владою монарха.

4. Послаблення обороноздатності Русі призвело до того,

що в XIV—XV ст. південні та західні руські землі

опиняються в складі Литовського князівства та Польського

королівства, а Північно-Східна та Новгородська

землі залишаються під владою Орди. Внаслідок цього землі,

що колись входили до складу Київської Русі, потрапи-

з

66 Київська Русь

ли під вплив різних держав та культурних традицій, які

суттєво змінили характер та динаміку їхнього суспільного

розвитку. Етнічна диференціація східного слов'янства

поглиблюється і дедалі активніше починають формуватися

українська, білоруська та російська народності.

Отже, загальмувавши соціально-економічний розвиток

Русі, суттєво деформувавши суспільні відносини, помітно

вплинувши на етнічні процеси, якісно змінивши

структуру влади в північно-східних руських землях, монгольське

нашестя та золотоординське іго наклали свій

відбиток на Східну Європу, глибинно, на багато віків вперед,

підкоригували її історію.

2.6. Політичний устрій

Київська Русь — ранньофеодальна держава з монархічною

формою правління. Протягом IX—XIII ст. влада

пережила складну трансформацію. На етапі становлення

Давньоруської держави утворилася дружинна форма

державності: на ґрунті княжої дружини утворився примітивний

апарат управління, судочинства та збирання

данини. У цей час дружина виконує не тільки роль війська,

а й радників. Центральною фігурою цієї форми

державності є князь, який більше виявляє себе як воєначальник,

а не як державний діяч. У добу піднесення

Київської Русі формується централізована монархія: вся

повнота влади дедалі більше зосереджується в руках

князя, дружина відходить від державних справ, а на

рішення князя впливає лише частина старших дружинників

та вихідців зі старої племінної аристократії —

бояри.

У період феодальної роздрібненості відбулася ще одна

зміна форми державного устрою: одноосібна монархія поступилася

місцем федеративній монархії. Тепер долю Русі

вершив не великий князь, а група найвпливовіших князів,

що шукали компромісних рішень на своїх зібраннях

(≪снемах≫). Цю форму правління історики називають ≪колективним

сюзеренітетом≫.

Отже, розвиток державності Київської Русі відбувався

у двох напрямах: від системи управління, що випливала

з військової організації, — до цивільних форм правління

та від посилення централізму — до децентралізації.

Основними елементами механізму політичної влади

Політичний устрій 67

в Давньоруській державі були князь, боярська рада та

віче (збори міського населення). Великий київський

князь був головним носієм державної влади, гарантом

функціонування всіх органів управління, репрезентантом

країни на міжнародній арені, символом державної

стабільності. У його руках було зосереджено всю повноту

законодавчої, виконавчої, судової та військової влади.

У своїй діяльності князь спирався на військову підтримку

дружини та ідеологічну — церкви. Дружина

являла собою постійне військо, що виконувало роль апарату

примусу. Вона формувалася на засадах васалітету і

складалася зі старшої (бояри, великі феодали) та молодшої

(≪отроки≫, ≪діти боярські≫, ≪пасинки≫) дружин. За

свою службу старші дружинники одержували землі, а

молодші — частину військової здобичі або плату.

Певною мірою на політичні рішення князя впливали

поради та підтримка боярської ради. Цей дорадчий орган

походить від давньослов'янської ради старійшин. За часів

Київської Русі до боярської ради входили старші дружинники,

міська еліта та представники вищого духовенства,

з якими князь обговорював питання оголошення

війни та миру, укладення угод, видання законів, вирішував

важливі адміністративні, фінансові та судові справи.

У разі відсутності князя або після його смерті рада ставала

основним органом влади, у компетенції якої були не

тільки питання внутрішньої та зовнішньої політики, а й

обрання та встановлення влади наступного князя. Володіючи

правом ≪вето≫, боярська рада неодноразово змінювала

плани великих князів, чим підтверджувала на практиці

реальність прав та автономію князівських васалів, з

яких вона утворювалася. Проте залежність цього дорадчого

органу від князя призвела до того, що він не був

юридично оформлений і не став повноцінним державним

інститутом з чітко визначеними функціями.

Віче — це народні збори дорослого чоловічого населення,

що вирішували важливі громадські та державні

справи. Цей орган влади логічно продовжує слов'янську

традицію племінних зборів. У добу посилення монархії

та централізму віча занепали, а в період ослаблення князівської

влади знову відродилися. В літописах перші згадки

про них датуються 1016 р. (Новгород), 1068 р. (Київ),

1097 р. (Володимир-Волинський). Право скликати віче

мали князь, митрополит або ж самі жителі міста. Віче

мало досить широкі права: оголошувало війну і укладало

мир, виганяло або ж запрошувало князя, розпоряджало-

68 Київська Русь

ся фінансовими та земельними ресурсами, усувало адміністрацію,

чинило вічовий суд. Механізм прийняття рішень

був гранично простим — голосування не проводилося,

а підтримка або ж заперечення висловлювалися гучним

криком. Володіючи правом затвердження важливих

державних рішень, віче все ж мало обмежену самостійність

і рідко виступало із законодавчими ініціативами.

Князь, боярська рада, віче — це носії різних форм

державності; основні елементи трьох моделей управління

монархічної, аристократичної та демократичної. Домінувала

переважно князівська влада, але в періоди її

ослаблення на перші ролі висувалися боярська рада і віче.

Механізм політичної влади Давньоруської держави

характеризується не тільки співпрацею, а й суперництвом

і протистоянням його елементів, що, безумовно, надавало

динаміки суспільному розвитку. Проте на відміну

від князя боярська рада і віче не стали постійними органами

влади з чітко окресленими функціями.

2.7. Соціально-економічний

розвиток

За часів Київської Русі сформувалося феодальне суспільство

в східних слов'ян. У цілому становлення феодальних

відносин у Давньоруській державі відбувалося в

загальноєвропейському руслі: від державних форм до сень-

йоріальних (вотчинних). Цей процес був складним, тривалим

і розгортався поетапно. Спочатку в IX ст. формується

система експлуатації всього вільного населення

військовою знаттю (князем та дружиною). Основним елементом

цієї системи була данина, ≪полюддя≫. У X ст.

стався переворот у поземельних відносинах: князі захоплюють

і концентрують у своїх руках общинні землі, внаслідок

чого виникає доменіальне (вотчинне) землеволодіння

великого князя. Наступним кроком у процесі феодалізації

стала поява в XI ст. земельної власності верхівки

служилої знаті — бояр та православної церкви.

У X—XII ст. активно формувалися васальні відносини

у давньоруському суспільстві: за вірну службу князь

дарував своїм боярам та дружинникам міста і села. Дарувалася

не територія, а право стягувати податки. Так

поступово склалася помістна форма феодального землеволодіння,

яка не передбачала передачі землі в спадок

Соціально-____________економічний розвиток 69

та її відчуження без згоди князя. З ослабленням князівської

влади, посиленням відцентрових тенденцій у державі

дедалі більшого поширення набирає вотчина — спадкове

володіння, що могло вільно відчужуватися (продаватися,

передаватися в спадок, даруватися).

Хоча процес утвердження феодальних відносин у Київській

Русі в цілому збігався із загальноєвропейськими

тенденціями, він мав і свої особливості. По-перше, у Давньоруській

державі феодалізм зароджувався на основі первіснообщинного

ладу, східнослов'янське суспільство перескочило

через рабовласницький етап розвитку. По-друге,

на Русі темпи феодалізації були уповільненими порівняно

з Європою, де ще з античних часів прижилися традиції

приватної власності; по-третє, виникнення та становлення

великого землеволодіння не призвело до масового

обезземелення селян, оскільки в межах державної

території існувала значна кількість незаселеної, госпо-

дарськи неосвоєної землі.

У X—ХНІ ст. з поглибленням процесів феодалізації

на Русі ускладнювалася ієрархічна структура панівного

класу, основними категоріями якого були князі, бояри

та дружинники. Активно йшов процес диференціації серед

феодально залежного населення. Основними його верствами

були:

смерди — більша частина селян, що мали приватне

господарство, житло, земельні наділи, платили данину

князю і були відносно вільними;

закупи — люди, що через різні причини втрачали

власне господарство і змушені були йти в кабалу до феодала

за купу (грошову позичку);

рядовичі — селяни, що уклали з феодалом ряд (договір),

на підставі якого визнавали свою залежність від

нього і змушені були працювати за частку виробленої продукції;

челядь — особи, що втратили своє господарство і

працювали на феодала. їх продавали, дарували, передавали

у спадщину;

холопи — населення, що перебувало у повній власності

феодала.

За феодалізму земля була основним засобом виробництва.

Право володіння нею стало юридичним підґрунтям,

економічною основою отримання феодалами земельної

ренти від залежних селян. Характерними рисами формування

відносин залежності були пряме насильство (позаекономічний

примус) та економічне закабалення емер-

70 Київська Русь

дів. Історія Київської Русі знає три види ренти, що ніби

віддзеркалювали динаміку соціально-економічного розвитку.

На ранньому етапі феодалізму домінувала натуральна

рента (оброк продуктами), формою якого було ≪полюддя

. Захоплення феодальною елітою общинних земель

та формування вотчини призвели до появи відробіткової

ренти. Подальший розвиток товарно-грошових відносин

зумовив зародження в X ст. ще однієї форми ренти —

грошової, яка згодом стала найпоширенішою.

Провідною галуззю економіки Київської Русі було сільське

господарство. Спираючись на давні традиції, особливо

великого розвитку досягло землеробство. Це сталося

за рахунок використання досконалих та різноманітних

знарядь праці (плуг, рало, соха, борона, заступ, мотика,

серп, коса) та різних, залежно від географічних умов,

систем обробітку ґрунту (вирубна, перелогова та парова з

двопільною і трипільною сівозмінами). У сукупності ці

чинники сприяли високому рівню продуктивності зернового

господарства. Зокрема, середня врожайність зернових

становила сам — 6,2, тобто одна десятина (1,09 га)

давала 8 ц зерна. Здобутки в землеробстві в поєднанні із

значними площами пасовиськ та сінокосів були підґрунтям

для розвитку приселищного скотарства. Допоміжними

галузями господарства стали промисли — бджільництво,

мисливство, рибальство.

Важливе місце в господарському житті давньоруського

суспільства належало ремеслу. У Київській Русі найпоширенішими

його видами були залізообробне, гончарне,

ювелірне, ткацьке виробництва, всього ж існувало понад

60 видів ремесел. Соціальна організація ремісничого

виробництва ніби віддзеркалювала процес розвитку феодальних

відносин. Існувало три категорії ремісників: сільські,

вотчинні та міські. На ранньофеодальному етапі переважають

перша і друга категорії; за часів роздрібненості

дедалі більшу роль відіграє третя. Міське ремесло

відрізняється від сільського складністю, різноманітністю

та якістю. Найбільших успіхів давньоруське ремесло досягло

в металургії та обробці заліза. За даними археологічних

досліджень, асортимент виробів із заліза цього періоду

налічує до 150 назв.

Прогресуюче відокремлення ремесла від землеробства,

диференціація ремісничих спеціальностей, концентрація

та організація ремісників зумовили піднесення торгівлі

та зростання міст. Розквіту Київської Русі сприяло

й те, що її територія була вкрита мережею важливих

Соціально-економічний розвиток 71

міжнародних торговельних шляхів. Одним із найдавніших

і освоєних був ≪грецький≫ шлях (≪із варяг в греки

), що через Дніпро зв'язував Прибалтику та Причорномор'

я. ≪Шовковий≫ шлях, який пролягав через Наддніпрянщину,

з'єднував Центральну Європу з Середньою

Азією та Китаєм. ≪Соляний≫ та ≪залізний≫ були сполучною

ланкою між Кавказом та Прикарпаттям.

Активні торговельні відносини та операції сприяли

становленню в Давньоруській державі грошової системи.

Перші монети на території України, головним чином, римські,

з'явилися в II—III ст. З часом східні слов'яни запровадили

власну специфічно місцеву грошову одиницю —

куну≫ (хутро куниці або білки). Зі зростанням обсягу

торгівлі з'являється нова лічильна одиниця — гривня,

яка в XII ст. дорівнювала 50 кунам. Згодом м'які хутряні

гроші поступаються місцем твердій валюті — гривням,

що являли собою зливки срібла вагою 160—196 г

Лише наприкінці XIII ст. виникає карбованець — срібний

зливок, вагою 1/2 гривні. За часів Володимира Великого

почали карбувати золотники і срібляники — перші

вітчизняні монети. Проте, незважаючи на появу металевої

валюти, хутро було загальним ціновим еквівалентом

майже до XIV ст., тобто часу, коли почалося систематичне,

масове карбування монет.

У добу піднесення Київської Русі інтенсивно розгортається

процес урбанізації. ≪Гради≫ (городища) —своєрідні

зародки майбутніх міст — виникають у східних слов'ян

ще в VI ст. Тоді вони виконували роль міжплемінних центрів

з обмеженими функціями — пунктів збору данини,

прикордонних укріплень, місць общинних культових зібрань

тощо. Поступово під впливом посилення державних

структур, бурхливого розвитку ремесла та торгівлі мало-

чисельні тимчасові поселення перетворюються на постійні

залюднені міста, що стають економічними, політичними,

адміністративними та культурними центрами, своєрідними

вузлами зв'язку Давньоруської держави. Літописи повідомляють,

що в IX—X ст. існувало понад 20 міст (Київ,

Чернігів, Білгород, Вишгород, Любеч, Смоленськ, Новгород

та ін.). У XI ст. згадується ще 32 міста. Напередодні

монгольської навали на Русі налічувалося понад 300 ≪градів

, з яких майже 100 були справжніми містами. У зв'язку

з цим не дивно, що варяги ще на межі IX—X ст. називали

Русь ≪Гардаріки≫ — країна міст (замків).

Отже, за доби Київської Русі в соціально-економічній

сфері розпочався процес становлення феодальних відно-

72 Київська Русь

син — формується система приватного землеволодіння,

ускладнюється ієрархія панівного класу, інтенсивно йде

диференціація феодально залежного населення. Провідною

галуззю економіки цього часу було сільське господарство,

розвиток якого спирався на традицію та досвід попередніх

поколінь. Дедалі енергійніше йшов пошук нових технологій

обробітку землі, вдосконалювалися знаряддя праці.

Відокремлення ремесла від землеробства, концентрація

ремісників у ≪градах≫, активізація обміну та торгівлі

сприяли становленню грошової системи.

2.8. Етнічний розвиток

Визначення етнічної структури в Київській Русі —

проблема актуальна і складна. Актуальна, оскільки її вирішення

є ключем для визначення спадкоємця києво-русь-

кої культурно-історичної спадщини. Складна — тому що

розв'язанню цього питання заважають не тільки обмеженість

та фрагментарність джерел, а й політична кон'юнктура,

політико-ідеологічні впливи.

Суть проблеми етнічного складу Київської Русі сформульовано

в питанні: ≪Що існувало в Давньоруській державі:

стійка єдина давньоруська народність чи окремі

праетноси українців, росіян, білорусів?≫ Одну з перших

спроб дати відповідь на це запитання зробив у другій

половині XVII ст. Феодосій Сафонович, який у своїй

Хроніці≫ показував Київську Русь як державу, де проживає

єдиний народ від Галича до Володимира-на-Клязь-

мі. Дещо своєрідною була інтерпретація ідеї етнічної

єдності східних слов'ян російських істориків — М. Карамзіна,

С. Соловйова, В. Ключевського, які висвітлювали

історію Київської Русі як перший період існування

Російської держави, праукраїнці та прабілоруси зображалися

не як окремі етнічні утворення, а лише як гілки

єдиного російського народу. Ще далі в середині XIX ст.

пішов М. Погодін. За його концепцією, у Києві до ХНІ ст.

жили росіяни, які тільки після татарського нашестя емігрували

на Верхню Волгу, а на їхнє місце з Галичини та

Волині прийшли українці.

Критикуючи погляди М. Погодіна, М. Грушевський заклав

підвалини нового підходу до вирішення проблеми етнічного

складу Київської Русі. У своїх працях він обстоював

ідею безперервності та нерозривності українського історичного

процесу і дійшов висновку, що український народ на

Етнічний розвиток 73

своїх історичних землях існує з IV ст. н. е. спершу під назвою

антів, потім полян, а згодом русів. Київська держава,

право, культура були витвором однієї народності

українсько-руської, а Володимиро-Московська держава

не була ні спадкоємицею, ані наступницею Київської

Русі, вона виросла на своєму корені і є наслідком

енергії та активності народності ≪великоруської≫ (російської).

У радянську добу офіційна історична наука до середини

30-х років розглядала етнічні процеси в Київській Русі

з позицій близьких до концепції М. Грушевського. Проте

в повоєнний період значного поширення набула теорія

єдиної давньоруської народності, родоначальниками якої

стали російські історики Б. Греков, В. Мавродін, Л. Черепній.

І хоча в наукових дискусіях висловлювалися серйозні

критичні зауваження з приводу цієї концепції, вона

була визнана і схвалена радянським керівництвом,

оскільки сприяла зміцненню внутрішньої єдності СРСР.

10 січня 1954 р. ЦК КПРС затвердив ≪Тези про 300-річчя

возз'єднання України з Росією (1654—1954 рр.)≫, в основу

яких було покладено ідею про те, що російський, український

та білоруський народи походять від єдиного кореня

давньоруської народності. Поява офіційно узаконеної

концепції на тривалий час заблокувала наукову розробку

проблеми етнічного складу Київської Русі. Надалі

теза про єдину давньоруську народність стала своєрідним

підґрунтям для формування постулату про ≪нову етнопо-

літичну спільність — радянський народ≫.

З моменту проголошення незалежності України розпочинається

новий раунд дискусій, у центрі яких опинилися

проблеми формування східнослов'янських народностей

та етнічної структури Київської Русі. Тезу про існування

єдиної східнослов'янської етнокультурної спільності

(в літературі зустрічаються також терміни ≪давньоруська

народність≫, ≪давньоруська етнічна спільність≫, ≪єдиний

давньоруський етнос≫ тощо) обстоюють П. Толочко,

М. Котляр, О. Моця, В. Ричка та ін. Чимало дослідників

(І. Брайчевський, Я. Ісаєвич, М. Дашкевич, Л. Залізняк

та ін.), розвиваючи ідеї М. Грушевського, намагаються

обґрунтувати різні варіанти ≪окремішності≫ українського

народу, вважаючи саме його засновником і панівним

етносом Київської Русі.

Так, прихильники існування єдиної східнослов'янської

етнокультурної спільності переконані, що під впливом

посилення політичної єдності, зміцнення централіза-

74 Київська Русь

ції держави, запровадження єдиної релігії — християнства,

у ході боротьби проти зовнішнього ворога активно

відбувалися процеси етнічної консолідації давньоруського

населення. На їхню думку, про реальне існування в

межах Київської Русі давньоруської народності свідчать

такі суспільні процеси та явища:

1) сформувалася єдина давньоруська літературна мова

як мова державного управління і законодавства, розвитку

літератури та культури;

2) укорінились єдині традиції, звичаї, юридичні норми

(починаючи з другої половини І тис. на більшій частині

східно-слов'янської території існував стереотипний

підкурганний обряд поховання; на теренах всієї Київської

Русі функціонувала ≪Руська правда≫ тощо);

3) усталилась єдина матеріальна культура (археологічні

розкопки та писемні джерела свідчать про повну чи

часткову аналогічність у різних районах давньоруської

держави таких компонентів культури, як одяг знаті і воїнів,

зброя, фортеці та інші оборонні споруди, спосіб будівництва

доріг, типи тих або інших ремісничих виробів

тощо);

4) з'явилась єдина руська етнічна свідомість (літописці,

як правило, говорять про Русь як сукупність усіх зе-

мель-князівств; все східнослов'янське населення органічно

прийняло етнонім ≪руський≫, ≪русин≫, ≪русич≫);

5) консолідувалась елітна верства вищих феодалів Київської

Русі, що вела свій родовід від династії Рюрикови-

чів, і не поділяла себе етнічно.

Опонуючи теорії єдиної східнослов'янської етнокультурної

спільності, намагаючись ствердити правомірність

свого погляду, прихильники ідеї відокремленого розвитку

кожного з східнослов'янських народів висувають свої

контраргументи:

1. Утвердження єдиної мови не може бути завершальним

актом, визначальним фактором у процесі етнічної

консолідації. Адже поширення латини в Західній Європі

не привело до утворення ≪єдиної латинської народності≫

на західноєвропейських теренах. До того ж у Київській

Русі єдиною була тільки церковнослов'янська мова, а мова

світська в процесі освоєння східними слов'янами північних

та північно-східних територій зазнала впливів фі-

но-угорського та балтійського етнічних масивів. Через це

сформувалася низка діалектів — псковсько-полоцько-смо-

ленський, новгородсько-володимиро-суздальський тощо.

2. Давньоруська держава була поліетнічною. До її скла-

Етнічний розвиток 75

ду входила велика кількість неслов'янських племен: бал-

тські етнічні утворення (лити, пруси, ятвяги та ін.), угро-

фіни (меря, мурома, мордва та ін.), тюркські народності

(печеніги, торки, берендеї тощо). Навіть ті 15 слов'янських

племен, що увійшли до держави Русь, вже в VIII ст.

не були єдиним народом. Ось як характеризує їх Нестор

Літописець: ≪Усі племена мали свої звичаї, і закони предків

своїх, і заповіти, кожне — свій норов≫. Щоб переплавити

цірізнорідні етнічні утворення в єдину етнокультурну

спільність необхідні були потужні засоби впливу

та час. Однак нерозвиненість комунікацій, величезна підвладна

територія, відносна слабкість впливу центру на

окраїни, нетривалість існування давньоруської держави

(лише наприкінці X ст. остаточно сформувалися державні

структури, а вже в середині XII ст. вона розпалася на

незалежні князівства) суттєво ускладнювали процес етнічної

консолідації, ослаблювали єдність і унеможливлювали

появу єдиної етнічної свідомості серед широких народних

мас.

3. Політична єдність Київської Русі (єдина назва держави,

одна правляча династія, загальноруська свідомість

правлячої верхівки тощо) не свідчить про етнічну монолітність.

Ці риси притаманні всім імперіям, зокрема, Російська

імперія, яка зібрала під скіпетром Романових 130

народів та народностей, була політично єдиною країною —

нею правила одна династія, правляча верхівка в провінціях

мала московсько-центристські погляди тощо, але зовсім

не являла собою однорідного етнічного масиву1.

В основі альтернативи теорії єдиної східнослов'янської

етнокультурної спільноти лежить теза про те, що українська,

російська та білоруська народності почали консолідуватися

задовго до утворення Київської Русі. На основі

південно-західних племінних союзів (полян, древлян,

сіверян, тиверців та ін.) за участю іранських етнічних

елементів формувалася українська народність. Північно-

східна гілка слов'янських племен інтегрувалася з угро-

фінськими племенами (чудь, весь, мордва та ін.) і лягла

в основу російської народності. Західна група східнослов'

янських племен слов'янізувала споконвічні землі бал-

тів. Внаслідок цих етнічних процесів утворилися балто-

слов'янські племена — пращури білорусів.

1 Див.: Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський

міф чи історична реальність // Пам'ять століть. — 1996. —

2. — С. 2—14.

76 Київська Русь

Отже, питання визначення етнічної структури Київської

Русі й досі лишається відкритим. Подальші пошуки

істини вимагають від дослідників максимального дис-

танціювання від політичної кон'юнктури, розширення кола

джерел (археологічних, лінгвістичних тощо), які піддаються

аналізу, пошуку нових ідей та підходів у процесі

дослідження та інтерпретації вже відомих фактів та

матеріалів.

2.9. Охрещення Русі

Запровадження християнства — це епохальний поворот

в історії Давньоруської держави, який не тільки суттєво

вплинув на всі сфери тогочасного суспільного життя,

а й надовго визначив характерні особливості вітчизняної

моделі історичного розвитку.

Прийшовши до влади, Володимир Великий спробував

провести релігійну реформу, суть якої полягала в модернізації

язичництва, запровадженні на Русі культу єдиного

бога — громовержця Перуна. Ієрархія новоствореного

пантеону відповідала розкладу політичних сил у країні,

адже верховним божеством було визнано не полянського

Даждьбога, а новгородського Перуна. Очевидно, Володимир

мав зважати як на новгородську еліту, завдяки грошам

якої прийшов до влади, так і на норманських найманців,

на мечі яких спирався (громовержець Одін —

брат-близнюк литовсько-слов'янського Перуна — був покровителем

скандинавської дружини). Проте навіть модернізована

стара релігія не відповідала потребам часу: вона

гальмувала процес державотворення; не захищала багатства

і привілеї феодальної верхівки, що набирала силу;

ускладнювала розвиток зв'язків з християнськими країнами.

Тому запровадження нової державної монотеїстичної

релігії стало життєвою необхідністю. Вибір було зупинено

на християнстві візантійського зразка. І це зовсім

не випадково. По-перше, ще за часів існування античних

міст-держав для Подніпров'я визначився південний

вектор цивілізаційної орієнтації, який значно посилився

з появою торгового шляху ≪з варяг у греки≫. По-друге, у

державної еліти вже існували досвід та традиція хрещення

(Аскольд, Ольга), пов'язані з Константинополем. По-

третє, відповідно до візантійської моделі християнства

світська влада домінувала над релігійною, що цілком

Охрещення Русі 77

влаштовувало великого князя: ідеологічну підтримку своїм

державотворчим планам він отримував, а контроль над

ним з боку церкви не встановлювався. По-четверте, візантійське

православ'я знайомило Русь з християнським

віровченням рідною мовою, що значно прискорювало і

спрощувало процес поширення та утвердження нової релігії.

Єдине, що тривожило Володимира, — це реальна

загроза через прийняття християнства потрапити в ідеологічну

або ж навіть політичну залежність від Візантії.

Вирішенню проблеми посприяв збіг обставин. У 986 р.

візантійський імператор Василь II, проти якого виступили

земельні магнати, попросив у Володимира військової

допомоги для придушення заколотників. Київський князь

погодився, але висунув вимогу — одруження із сестрою

імператора Анною. Це була надзвичайно висока ціна, адже

відповідно до існуючих тоді канонів, візантійські принцеси

могли виходити заміж лише за рівних собі або хоча

б за представників родини німецьких імператорів. Проте

обставини були сильніші за традиції: реальна загроза Константинополю

змусила Василя II піти на поступки, водночас

він сам висунув вимогу, щоб Володимир охрестився

і запровадив християнство на Русі. Виконуючи умови

русько-візантійської угоди, у Києві хрестився Володимир.

Шеститисячне руське військо допомогло візантійському

імператору розбити сили феодальної опозиції влітку

988 р. у битві під Хрисополем. Проте, опанувавши

ситуацією, імператор зрікся своїх обіцянок і відмовив князю

віддати за нього сестру. Намагаючись досягти поставленої

мети, Володимир здійснює блискавичний похід до

Криму і захоплює важливий пункт візантійського панування

на півострові, головну житницю імперії — Херсонес

(Корсунь). Імператору нічого не залишилось, як виконати

умови угоди. Саме в Корсуні восени 989 р. Володимир

взяв шлюб з Анною. Ця подія і стала точкою відліку

процесу насадження християнства на Русі. Драматичні

події, пов'язані із запровадженням нової релігії,

що відбулися протягом трьох років (988, 989, 990) літописцем

спресовані в один — 988 р. Насправді християнізація

Русі тривала декілька століть.

Прийняття християнства значно вплинуло на подальший

розвиток Київської Русі:

1. Нова віра сприяла остаточному розкладу родового

ладу й формуванню та зміцненню нових феодальних відносин

у східних слов'ян. Християнство, сформоване як

релігія класового суспільства, освячувало владу панівної

78 Київська Русь

еліти, соціальну диференціацію та всю феодальну систему.

Водночас воно рішуче стверджувало рівність усіх перед

Богом, чим закладало принципово нові підвалини в

ідеологічні моделі майже всіх соціальних рухів, у тому

числі антифеодальних.

2. Православ'я стало надійним Грунтом для створення

могутньої, централізованої самодержавної країни.

До кінця 80-х років X ст. Русь була слабоконсолідова-

ною, поліцентричною державою, що зберігала єдність і

форму завдяки мечам великокнязівської дружини. Одночасне

проведення адміністративної та релігійної реформ

якісно змінило ситуацію. Сприяючи централізації, вони

зламали сепаратизм місцевих князів та племінних вождів,

утвердили єдиновладдя київського князя як основу

політичної моделі управління Руссю (християнське єдинобожжя

стало своєрідним ідеологічним підґрунтям утвердження

особистої влади верховного правителя).

3. Прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного

авторитету держави. Хрещення Русі та одруження

на Багрянородній сестрі візантійського імператора

ввели Володимира у коло християнської сім'ї європейських

правителів, а Давньоруській державі відкрили шлях

до її визнання європейською християнською спільнотою.

З того часу великий князь ставав повноцінним суб'єктом

міжнародного права: кордони його держави вважалися недоторканими

(бодай номінально); на полі бою княжих воїнів

брали в полон, а не в рабство та ін. Запровадження

нової віри не стало основою ідеологічної та політичної

залежності від Константинополя. Навпаки, воно сприяло

налагодженню і розширенню плідних зв'язків, побудованих

на принципі рівноправності, з багатьма європейськими

країнами. Це підтверджують тісні контакти з Німеччиною,

Польщею, Швецією, Римом. Після християнізації

Русь була навіть тісніше пов'язана із Заходом, ніж з

Візантією, про що свідчать численні шлюбні угоди династії

Рюриковичів. Зокрема, протягом X—XIII ст. вони уклали

83 шлюби з представниками західноєвропейських родин,

а з членами візантійських династій лише 12.

4. Під впливом християнства поступово відбулася

докорінна зміна світобачення та світосприйняття населення

Давньоруської держави. Особливістю язичницького

світогляду було обожнення природи. Язичництво

пригнічувало людську душу і виховувало страх перед природними

силами. Оголошення християнством Бога надприродною

силою, яка керує світом, докорінно змінило

Охрещення Русі 79

ситуацію, позбавивши людину цього страху. Поступово

відбувається зміна акцентів у релігійній вірі: він переноситься

із зовнішнього на внутрішній світ людини, внаслідок

чого людина отримує свободу вибору поведінки. Справедлива

розплата чекає в потойбічному світі. Такі якісні

зміни помітно вплинули на звичаї та мораль ранньофеодального

суспільства: певною мірою пом'якшилися стосунки

між людьми, було усунено полігамію, засуджено

звичаї родової помсти, поліпшилося ставлення до бідних,

особливо до рабів.

5. Нова віра заклала якісно нові підвалини в культурній

сфері, сприяла розвиткові писемності, літератури,

архітектури та мистецтва.

Водночас прийняття християнства візантійського зразка

спричинило появу низки негативних явищ, тенденцій

та процесів:

1. Православна церква не стала справжнім гарантом

захисту різних соціальних верств, вагомою противагою

самодержавній владі. Це зумовлено насамперед візантійською

моделлю християнства. Саме вона дала змогу руським

самодержцям підім'яти під себе духовну владу. По-

перше, відповідно до візантійських канонів, церква мала

підпорядковуватися світській владі, тоді як за католицизму

навпаки — світська влада підкорялася духовній.

По-друге, відсутність целібату (обов'язкова безшлюбність

у католицького духовенства) не давала змоги духовенству

православному, переобтяженому сім'ями, законсервованому

практикою передачі своєї професії в спадок, ні

поповнювати свої кадри за рахунок здібних людей з низів,

ні стати справжнім духовним опонентом світській владі.

По-третє, православна церква не одержувала такої могутньої

підтримки ззовні, яку мала завдяки діям Папи

Римського католицька церква, і тому православ'я не могли

стати перешкодою на шляху створення російськими правителями

системи загального підкорення державі всіх сфер

суспільного життя.

2. Прилучення до багатств світової культури було

обмежене. На противагу країнам Західної Європи, а та-

.кож слов'янським державам Польщі та Чехії, де утвердився

західний католицький варіант християнства і мовою

богослужіння та церковної літератури була латина,

на Русі церковна служба правилася слов'янською мовою.

Безумовно, це сприяло швидкому поширенню нової

релігії серед населення, але водночас помітно звужувало

русло культурного потоку, адже прилучення до сві-

80 Київська Русь

тової культури відбувалося, головним чином, через

слов'янську літературу з Болгарії, Сербії та частково через

грецькі книги, що перекладалися на Русі. Усунення

на тривалий час з поля зору руської еліти цілих пластів

латиномовної літератури суттєво перешкоджало процесам

накопичення знань та обміну інформацією, тим самим

зумовлюючи наростання певної культурної замкненості

країни.

3. Цивілізуючий вплив Візантії на Русь був затухаючим.

З часу прийняття Руссю християнства до падіння

Візантії в XV ст. під натиском турків ця імперія не виходила

із стану перманентної кризи. Криза політична завжди

зумовлює кризу духовну. Поширені в XIII—XV ст.

настрої бродіння, посилення впливу містицизму, проповідь

аскетизму, відчуженості від життя були ознаками

кризи візантійської духовної еліти. Вона не зуміла піти

далі засвоєння античної спадщини, осмислити сучасні суспільні

процеси і тому залишилася відірваною від загальної

течії світової суспільної думки. Потенціал візантійського

цивілізуючого впливу поступово згасав, продукуючи

замість енергії та новаторства традиціоналізм та консерватизм.

Наслідком цього стали занепад шкільної та

гальмування університетської освіти, обмеження духовної

свободи, що зумовило стійку тенденцію відставання

від Заходу в багатьох сферах суспільного життя.

Отже, запровадження християнства на Русі, безумовно,

було явищем прогресивним. Воно сприяло формуванню

та зміцненню феодальних відносин, розвитку

державності, зростанню міжнародного авторитету,

розвитку культури. Однак візантійська модель християнства

згодом стала підґрунтям не тільки позитивних,

а й низки негативних зрушень, процесів та тенденцій.

2.10. Характерні риси

та особливості розвитку культури

Київської Русі

Високий злет культури Київської Русі був зумовлений

суттєвими зрушеннями в різних сферах суспільного

життя — розвитком феодальних відносин; становленням

давньоруської державності; відокремленням ремесла від

Характерні риси та особливості розвитку культури 81

сільського господарства; виникненням міст; пожвавленням

торгівлі; активізацією та розширенням міжнародних

контактів; запровадженням християнства та ін. Нові явища

та процеси в давньоруській культурі — це не тільки

сумарний наслідок дії суспільних сил та чинників, а й

активний самостійний фактор впливу на різні сфери життя,

тобто культура водночас виступає і як об'єкт, і як

суб'єкт історичного розвитку.

Феномен культури Київської Русі мав такі характерні

риси та особливості:

1. Домінуючий вплив християнської релігії на розвиток

матеріальної та духовної культури. Церква стала

своєрідним центром, у якому органічно синтезувалися

витвори майстрів різних культурних сфер — архітектури,

живопису, музики, скульптури, літератури. Так само

як православна релігія була поставлена на службу

державі, культура мала служити церкві, свідченням чого

є абсолютне домінування в мистецтві біблійних сюжетів,

у літературі — релігійної проблематики, в архітектурі

культових споруд. У княжу добу саме церква стає

одним з найдоступніших місць задоволення естетичних

потреб народу.

2. Запозичення та творче переосмислення візантійських

традицій, знань та канонів. Християнство, надавши

імпульсу державотворчим та культурним процесам

на Русі, сприяло поширенню візантійського впливу

в різних сферах суспільного життя і в культурі, зокрема,

що було особливо відчутно на початку християнізації.

У цей період давньоруська література розвивається

в межах візантійських канонів, які визначали жанри

(житія, проповіді, повчання) та стриману стильову манеру

викладу. Іконопис, наслідуючи візантійські зразки,

відрізняється абстрактністю і статичністю. В архітектурі

набуває поширення візантійський стиль зодчества,

запозичується техніка цегляної та кам'яної кладки,

переймається досвід створення фресок та мозаїк.

З часом почали виявлятися глибинні давньоруські

основи. У літературі з'являється емоційне і пристрасне

Слово про Ігорів похід≫ (1187) що не мало аналогів ні у

візантійській, ні у європейській літературі. З XI ст. у

церковному живописі започатковується процес розмивання

візантійських канонів: все частіше зустрічаються світські

сюжети, релігійні композиції наповнюються образами

реальних людей, побутовими сценами, набувають національних

рис. Яскравим прикладом цього є фрески Co82

Київська Русь

фії Київської. Саме Софійський собор є матеріальним уособленням

поєднання візантійського стилю і місцевих традицій.

Значна кількість овальних куполів (бань) у кам'яних

храмах є виявом впливу дохристиянських традицій

спорудження капищ (язичницьких культових споруд).

3. Існування на Русі дохристиянського культурного

середовища — підґрунтя для створення місцевої самобутньої

культури. Роль візантійського впливу на розвиток

культури Русі була значною, але не вирішальною,

оскільки все візантійське в процесі ≪ослов'янення≫ творчо

переосмислювалося, якісно видозмінювалося під впливом

місцевих традицій.

Феномен давньоруської культури виріс не з пересаджених

варязького або візантійського саджанця. Він є своєрідним

синтезом місцевих традицій і досягнень сусідніх

народів Заходу та Сходу. Так, відомий скіфський ≪звіриний

стиль≫ прикладного мистецтва, що сформувався під

впливом культур Греції і Переднього Сходу, досить помітно

виражений у галицьких керамічних плитках, чернігівському

різьбленні по дереву, київських фібулах та

змійовиках. Деякі елементи (висока культура плужного

землеробства, керамічне та емалеве виробництво, певні

будівельні навички) черняхівської та зарубинецької

слов'янських культур (перша половина І тис. н.е.), на

яких помітно позначився вплив римської цивілізації, відродилися

і розвинулися за часів Давньоруської держави.

Ще у дохристиянський період східні слов'яни мали

свою писемність. Місцеве населення користувалося абеткою

із 27 літер, з яких 23 відповідали грецькому алфавіту,

а 4 (Б, Ж, Ш, Щ) мали слов'янське походження. Літописна

інформація про будову палаців княгині Ольги, а

також відкриття монументальної ротондоподібної архітектурної

споруди, зведеної майже на 50 років раніше

славнозвісної Десятинної церкви, у самому центрі київського

дитинця переконливо свідчать про те, що ще в

дохристиянський період слов'яни мали високий рівень

ремесла, певну його спеціалізацію, які давали змогу створювати

монументальні споруди на основі синтезу власного

досвіду та архітектурних впливів сусідніх народів.

4. Форсоване піднесення культури, поява нових культурних

явищ. Виникнення і становлення Давньоруської

держави сприяло помітному культурному поступу східних

слов'ян, збагаченню новими здобутками.

Існування власної писемності та освіти є основною

ознакою цивілізованості народу. Засвідчене археологами

Характерні риси та особливості розвитку культури 8

значне поширення грамотності на Русі є безпосередній

наслідком розвитку давньоруської освіти. Вже за часії

Володимира та Ярослава Мудрого шкільна освіта булл

важливою сферою загальнодержавної та церковної полі

тики. Про високий рівень розвитку освіти свідчить ієну

юча в той період диференціація навчальних закладів: па

лацова школа підвищеного типу (державний навчальнії it

заклад, що утримувався за рахунок князя); школа ≪книж

ного вчення≫ (для підготовки священиків); світська (при

ватна) школа домашнього навчання (головним чином, для

купецького та ремісничого міського населення).

Накопиченню знань, обміну інформацією, розвитку

шкільництва сприяло заснування при храмах, монастирях

та князівських дворах бібліотек. Найвідомішими були

книгозбірні Ярослава Мудрого, його правнука Мико-

ли-Святоші, волинського князя Володимира Василько-

вича, ченця Григорія. Книги активно переписувалися і

поширювалися на Русі (за підрахунками вчених, її книжковий

фонд налічував щонайменше 130—140 тис. томів),

незважаючи на їх надзвичайно високу ціну. Так, за молитовник

для церкви в Любомлі волинський князь Володимир

Василькович заплатив 8 гривень, яких у той

час було цілком достатньо для купівлі отари овець з

40 голів.

Книгописні майстерні та бібліотеки стали тим фундаментом,

на якому виросла вітчизняна оригінальна література.

Самобутнім літературним жанром з моменту виникнення

було літописання. Воно з'явилося на Русі наприкінці

X — на початку XI ст. У 1037—1039 pp. порічні

статті були об'єднані в перший давньоруський літописний

звід. Вершиною історичної думки в межах літописної

традиції вважається ≪Повість минулих літ≫, створена

ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором у 1113 р.

У Хлебніковському списку ≪Повісті минулих літ≫ Несто-

ра названо автором цього твору. Як літописець він згадується

і в ≪Києво-Печерському патерику≫.

Нестор (?—після 1111) — чернець Києво-Печерського монастиря,

письменник і, можливо, літописець. Був пострижений за ігуме

на Стефана (1074—1078) і ним же зведений у дияконський сан.

Безумовним вважається авторство Нестора двох житій: Бориса і

Гліба та Феодосія Печерського. Перше подає історію вбивства синів

Володимира Святославича їхнім зведеним братом Святопол

ком Ярополчичем як одвічну боротьбу добра зі злом. Написане пізніше

житіє Феодосія, одного з засновників Печерського монасіи

ря, визначається більшою художньою свободою.

84 Київська Русь

До нас дійшло майже 1500 літописних списків, що є

невичерпним джерелом історичних знань. До визначних

оригінальних пам'яток давньоруської літератури належить

Слово про закон і благодать≫ митрополита Іларіо-

на, ≪Повчання дітям≫ Володимира Мономаха, перша давньоруська

енциклопедія ≪Ізборник≫ (1073), ≪Слово про

Ігорів похід≫ та ін. Ці твори були не тільки апробацією

різних літературних жанрів, а й поступальними кроками

в розвитку політичної культури, суспільної думки, оскільки

майже всі вони торкалися важливої проблеми державотворення

відносин світської та церковної влад.

Давньоруська література запропонувала два альтернативні

варіанти вирішення цього питання: концепцію

богоугодного володаря≫, в основу якої покладено ідею

зверхності церковної влади (Нестор) та концепцію монархічної

однодержавності, що стоїть над церквою, яка віддзеркалювала

ідею верховності світської влади.

Друковане слово відкрило нові горизонти й у сфері

правової культури. У стародавніх слов'ян спочатку було

звичаєве усне право, що фіксувало норми поведінки, які

передавалися з покоління в покоління і увійшли в побут

та свідомість у формі звичаїв і традицій. У роки князювання

Ярослава Мудрого з'являється перше писане зведення

законів Київської Русі — ≪Руська правда≫. Цей

правовий документ дійшов до нашого часу в 106 списках,

які прийнято поділяти на три редакції — Коротку,

Розширену та Скорочену. Найдавнішою є Коротка редакція,

що містить Правду Ярослава (правові норми, які стосуються

вбивств, тілесних ушкоджень, образ, порушення

права власності), Правду Ярославичів (поява нових акцентів

чітка спрямованість законодавчих норм на захист

феодального землеволодіння, скасування кровної помсти;

штраф за порушення юридичних норм сплачувався

не потерпілому, а до державної скарбниці), Покон вірний

та Урок мостникам (організація мостіння і розбудови головних

торгових магістралей і доріг). Розширена правда,

крім названих правових документів, містить устав Володимира

Мономаха, який суттєво розширює та диференціює

давньоруське законодавство: з'являються норми, що

регулюють питання боргових зобов'язань і кабальних відносин;

регламентують соціальні відносини у вотчинах,

питання спадкоємства; визначають діяльність судово-адміністративного

апарату тощо. Вважається, що Скорочена

правда створена на основі Розширеної у пізніші часи,

у XV або навіть у XVII ст.

Характерні риси та особливості розвитку культури 85

Поява писаного кодифікованого права сприяла розбудові

та зміцненню Давньоруської держави, вводила її суспільне

життя в межі правових норм, що зумовило зростання

правової культури населення та його цивілізованості.

Під впливом християнства нові тенденції з'явилися у

сфері матеріальної культури. Зокрема, у княжу добу значного

поширення набуває на Русі монументальна культова

архітектура, яка у своєму розвитку пройшла кілька

етапів. У ранній період храмобудівництва домінує візантійська

традиція. Типові риси візантійського стилю чітко

простежуються в перших монументальних спорудах:

Десятинній церкві в Києві (X ст.), Спасо-Преображенсь-

кому соборі в Чернігові (1031 —1036). Своєрідним перехідним

рубежем є зведення у 1037 р. Софійського собору,

в якому яскраво проступають слов'янські традиції. Починаючи

з XII ст. в архітектурі Русі візантійський вплив

слабне, з'являються риси західноєвропейського романського

стилю, дедалі чіткіше й рельєфніше виявляються

місцеві особливості. Поступово формуються вітчизняні

архітектурні школи — київська, галицька, переяславська.

У перебудованому вигляді із пам'яток цього періоду

до нас дійшли церкви Кирилівська (1146), Василівська

(1183) у Києві; Борисоглібський собор (1128) у Чернігові,

церква св. Пантелеймона (1200) у Галичі. У церковному

будівництві широко використовувалися фрески та мозаїка.

Про високу майстерність руських ремісників свідчить

той факт, що мозаїчні композиції Софійського собору виконані

із смальти, спектр якої налічує 177 кольорових

відтінків на золотистому тлі.

ч/Християнство дало поштовх розвиткові давньоруського

іконопису. Спочатку ікони завозилися із Візантії та

Болгарії, але невдовзі формуються місцеві традиції іко-

нописання. Першими вітчизняними живописцями були

ченці Києво-Печерського монастиря Григорій і Аліпій

(Алімпій), останній, за свідченням Печерського Патерика,

ікони писати хитр був зєло≫.

Аліпій (Алімпій, Олімпій) Печерський (9—1114) — давньоруський

живописець, ювелір та лікар, чернець Києво-Печерського монастиря.

Найвизначнішими його малярними роботами були сім ікон,

написаних для домової церкви невідомої особи. Вони вважалися

чудодійними, оскільки не згоріли під час пожежі. Аліпій похований

у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Саме з його ім'ям деякі

фахівці пов'язують ікони ≪Печерської Богородиці≫ і ≪ВеликоїПанагії

.

86 Київська Русь

Поступово відриваючись від візантійського коріння,

формуються самобутні іконописні школи: київська, галицько-

волинська, володимиро-суздальська та ін.

Переконливим свідченням форсованого розвитку культури

є динамічне зростання кількості давньоруських міст,

які, будучи центрами концентрації суспільного життя,

виконували роль не тільки політичних та економічних

осередків, а й стали своєрідними лабораторіями, де з місцевих

традицій та досягнень світового досвіду синтезувалася

самобутня давньоруська культура.

ГОтже, феномен культури Київської Русі сформувався

на основі місцевих традицій під впливом умов соціально-

історичного буття й творчого переосмислення та

засвоєння досягнень світової культури, що дало змогу

розширити культурні обрії, змістовно збагатитися, але

при цьому зберегти власну самобутність і не відірватися

від живильних коренів рідної землі. Характерними рисами

та особливостями розвитку культури Київської Русі

були: домінуючий вплив християнської релігії; запозичення

та творче переосмислення візантійських традицій,

знань та канонів; існування на Русі дохристиянського

культурного середовища — підґрунтя для створення місцевої

культури; піднесення культури, поява нових культурних

явищ.

2.11. Походження та суть

національного символу — тризуба

Український національний символ тризуб, чи триденс,

тридент, сягає своїм корінням у сиву давнину, коли людина

тільки-но почала своє самоусвідомлення та самоствердження.

Деякі фахівці схильні бачити в цьому символі

тавро, своєрідний знак власності, тобто один з продуктів

процесу розпаду роду та переходу до общинної, а

згодом і до приватної власності1.

Одне з перших зображень тризуба на нашій території

зафіксоване на кам'яній застібці періоду Трипільської

культури (IV—III тис. до н. е.), знайденій біля дніпровського

острова Шанця. У V ст. до н. е. — IV ст. н. е., цей

символ охоче карбували на своїх монетах правителі Бос-

1Див.: Сергійчук В. І. Національна символіка України. —

К., 1992. — С. 5.

Походження та суть тризуба 87

порського царства. Згодом його сприйняли і почали активно

використовувати пращури сучасних українців. Археологічні

розвідки на Полтавщині та Київщині підтверджують,

що на землях Центральної України тризуб був

відомий як символ влади, знак родових старійшин або

племінних вождів ще задовго до Рюриковичів у VI—

VIII ст.

Перша літописна згадка про тризуб як князівський

знак Київської Русі датована X ст. Вона збереглася в болгарському

рукописі ≪Хроніка Манасії≫ (XIV ст.), де зображені

воїни-дружинники Святослава, у руках яких прапори

увінчані тризубом. Згодом князівський знак Рюриковичів

у вигляді літери ≪Ш≫, тобто тризуба, зустрічається

на печатках, монетах, цеглі, з якої будували тогочасні

церкви та ін. Спочатку цей знак не був офіційним

гербом, а виступав лише в ролі родового знака князів.

Проте з часом він передається в спадок як символ влади

та знак єднання східних слов'ян, тобто набуває статусу

герба.

У X—XIII ст. зображення тризуба було поширене на

великій території — від Криму до Новгорода, від Кавказу

до Франції та Швеції, що закономірно, оскільки на

цей час припадає пік могутності та активної міжнародної

діяльності Київської Русі, державним символом якої був

саме тризуб. Паралельно процесам посилення використання

цього знака в побуті (орнаментах тканин, карбуванні,

різьбярстві, писанкарстві тощо) та розширення географічних

меж його вживання відбулися значні зміни в

графічному зображенні тризуба. Суть цих змін полягала

в ускладненні елементами плетінкової форми, що могло

бути пов'язане з ускладненням структури давньоруського

суспільства. Саме ці графічні зміни і зумовили своєрідність

та оригінальність української геральдики.

Занепад Київської Русі призвів до тимчасової втрати

тризубом ролі загальнодержавного символу. Фактично аж

до початку XX ст. він використовувався лише в дворянських

гербах, геральдиці міст, книжкових заставках тощо.

Нове життя для цього державного символу настає

після проголошення Центральною Радою в січні 1918 р.

IV Універсалу, коли було визнано за необхідне використати

знак князівської влади київських князів — тризуб

як герб УНР, що символізувало б спадкоємність державної

традиції в українських землях.

Нині, коли тризуб знову став уособленням української

державності, абсолютно логічним є звертання не тілі.-

88 Київська Русь

ки науковців, а й широкого загалу до витоків національної

символіки, що має на меті з'ясувати її походження і

суть. Проте це не просте завдання. Будучи своєрідним

ключем для усієї системи української національної символіки,

тризуб навіть наприкінці XX ст. не розкрив усіх

своїх таємниць та потаємних значень.

Нині існує понад сорок версій, які пояснюють походження

та тлумачать суть тризуба. Залежно від того, що

саме автори цих версій кладуть в основу свого обґрунтування,

їх умовно можна поділити на три групи — предметну,

графічну та філософську.

Бачення в зображенні тризуба конкретних рис живих

і неживих предметів навколишньої дійсності лежать в

основі предметних гіпотез. Дехто вбачає в тризубі відтворення

форм верхньої частини скіпетра візантійських монархів,

скіпетра скіфських царів, зображення корони, тобто

предметів, що символізують державну владу. Інші дослідники

вважають, що тризуб нагадує обриси птаха, уособлюючи

норманського крука, норманського сокола або

голуба Святого Духа. Значна частина фахівців припускає,

що цей символ — емблема, пов'язана з конкретним предметом

людської життєдіяльності — якорем, норманським

шоломом, сокирою, прапором, рибальським знаряддям,

луком зі стрілою, колоском тощо.

Логічним продовженням предметних гіпотез, що пояснюють

походження тризуба, є графічні. Проте, якщо

фахівці, що належать до першої групи, вбачають у цьому

знакові майже тотожне відтворення конкретних рис того

чи іншого предмета, то дослідники другої групи — лише

спрощене, умовне, стилізоване зображення. Графічні гіпотези

пропонують широкий спектр варіантів пояснення

походження тризуба. Одні науковці вбачають у цьому символі

монограму, тобто сплетіння кількох початкових літер

у вигляді вензеля для позначення імені, слова або ж

виразу. Авторство цієї монограми приписують не тільки

власне українцям, а й візантійцям, скіфам, грекам та ін.

Інші дослідники пов'язують зображення тризуба з орнаментом,

тобто візерунком, побудованим на ритмічному

чергуванні та поєднанні геометричних елементів або стилізованих

зображень живих і неживих предметів. Вважається,

що цей орнамент міг мати візантійське, східне,

слов'янське або ж варязьке походження. Існує ще одна

думка: тризуб — це літера ≪ПІ≫, яка раніше означала

цифру 3.

Цікаві варіанти розв'язання проблеми походження і

Походження та суть тризуба 89

суті тризуба пропонуються філософськими гіпотезами.

Вони трактують цей знак не як дзеркальне чи стилізоване

позначення предмета, а як символічне зображення ідеї,

поняття або явища. Є думка, що тризуб Володимира —

це символ ідеї державної влади. За іншими версіями —

символ влади над трьома світами — небесним, земним і

підземним, або ж символ-ключ до розуміння алфавітів

земної писемності. Дехто припускає, що тризуб це знак

Шу≫ (≪Шукання≫), тобто нагадування про закони природи

з метою підвищення людської активності та відповідальності

за свій розвиток.

Найґрунтовнішими видаються гіпотези, що шукають

витоки тризуба в триєдності світобудови. Навколишній

світ побудований на взаємодії трьох елементів: три типи

кварків (елементарних частинок) утворюють атоми та молекули,

що є основою всіх фізичних тіл; три кольори —

жовтий, червоний, синій — взаємодіючи, утворюють

спектр веселки, багатобарвність світу, три напрямки

виміру — ширина, довжина, висота — характеризують

об'єм і простір світобудови.

Абстрактна ідея Трійці, одним із графічних зображень

якої і став тризуб, лягла в основу канонізованої християнської

доктрини про єдність Бога-Батька, Бога-Сина та

Бога-Духа Святого. Знак Трійці (тризуба) посідає одне з

перших місць серед символів світобудови. Деякі дослідники

вбачають у ньому символічне зображення Вогню, Води

і Життя, інші — єдність Мудрості, Знання і Любові

або ж Мудрості, Краси і Розуму. Згідно з однією з версій

тризуб є символом Життя. Тризуб має спільну основу (символ

Вакууму-Абсолюту), ліву фігуру (символ позитивного

батьківського полюсу), симетричну (дзеркальну) праву

фігуру (символ негативного, материнського полюсу) і

центральну фігуру (символ дитяти).

Для більшості гіпотез каменем спотикання ставала давність

тризуба як символу. Задовго до появи християнської

церкви він зустрічався в трипільців та інших народів,

59 відсотків сучасних національних гербів європейських

держав вміщують знаки Трійці (трикутні корони,

тризубчаті вежі, потроєні знаки, трилисники тощо).

Предметні, графічні та філософські гіпотези утворюють

своєрідний трикутник, чи замкнуте коло, що відображає

рух людської думки. Досі немає однозначної відповіді

на питання: що зумовило появу та розвиток тризуба

як символу — конкретний предмет, спрощене символічне

зображення чи філософське узагальнення?

3.

Галицько-Волинська держава —

спадкоємиця Київської Русі

3.1. Утворення,

піднесення та занепад

Галицько-Волинської держави

Наприкінці XII — у першій половині XIII ст. князівства

Середнього Подніпров'я — Київське, Чернігово-Сі-

верське та Переяславське через низку обставин (нескінченні

князівські усобиці, певну зміну світових торговельних

шляхів, активізацію нападів кочівників, відтік населення

з південних районів тощо) економічно та політично

занепадають. Монгольська навала посилила та поглибила

руйнівні процеси в цьому регіоні.

Іншою була ситуація в південно-західній частині Русі,

де 1199 р. з'явилося нове державне об'єднання — Га-

лицько-Волинське князівство. Майже впродовж півтора

сторіччя воно відігравало надзвичайно важливу роль у

житті східних слов'ян.

Виникненню та піднесенню Галицько-Волинської держави

сприяла низка чинників:

1) вдале географічне положення (віддаленість від Києва

послаблювала вплив центральної влади, природні умови

робили ці землі важкодоступними для степових кочівників,

крім того, князівство розташовувалося на перехресті

стратегічно важливих торгових шляхів);

2) необхідність спільної боротьби двох князівств проти

агресії з боку Польщі та Угорщини, а згодом проти

монгольського нашестя та іга;

3) енергійна об'єднавча політика князів Романа Мсти-

Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави 91

славича (1199—1205) та Данила Романовича Галицького

(1238—1264);

4) існування на території князівства багатих родовищ

солі, що сприяло економічному зростанню та інтенсифікації

торгівлі.

Державний розвиток Галицько-Волинського князівства

відбувався в кілька етапів.

І етап (1199—1205) — утворення та становлення. Спираючись

на середнє і дрібне боярство та міщан, волинський

князь Роман у 1199 р. придушує опір великих бояр і

об'єднує Галичину й Волинь. Сміливий воїн, талановитий

політик, жорстокий володар, князь веде активну зовнішню

політику. Переможні походи проти Литви та Польщі

помітно підняли його авторитет та посилили вплив на

Русі. Вже 1202 р. Роман оволодіває Києвом і стає великим

князем. Літописець називає його ≪самодержцем всея

Русі≫.

Оволодівши значною частиною київської спадщини,

Галицько-Волинське князівство на зламі XII—XIII ст. за

розмірами своїх володінь не поступалося Священній Римській

імперії. Його зміцнення на тлі прогресуючого занепаду

князівств Середнього Подніпров'я свідчило про те,

що центр політичного та економічного життя поступово

пересувається в західному напрямку. Центром своєї держави

Роман обрав не орієнтований на Візантію Київ, а

близький до кордонів західних держав Галич. Потужна

торговельна артерія Буг—Дністер витісняє занепадаючий

шлях ≪із варягів — у греки≫.

Роман стає помітною фігурою на європейській історичній

сцені, про що свідчить пропозиція Папи Римського

1204 р. в обмін на прийняття князем католицизму

коронувати його. Галицько-Волинський князь втягується

в жорстоку боротьбу між Гогенштауфенами і Вель-

фами, яка загострилася в тодішній католицькій Європі.

Проте не тільки мечем здобував собі славу Роман. В останні

роки життя він запропонував модель підтримки ≪доброго

порядку≫ на Русі. Планувалися припинення князівських

міжусобиць, консолідація сил для відпору зовнішнім

ворогам, запровадження майорату (передачі князівського

столу й усіх земель старшому сину, з метою

зупинити процес роздрібненості) та вибори київського

князя (у разі смерті) шістьма найбільшими на Русі князями.

Проте галицько-волинському князю не вдалося об'єднати

Русь. У 1205 р. він трагічно загинув поблизу поль-

92 Галицько-Волинська держава

ського містечка Завихоста під час сутички з вояками краківського

князя Лешка Білого.

II етап (1205—1238) — тимчасовий розпад єдиної держави.

Зі смертю Романа розпочинається майже 30-річний

період боротьби за галицький стіл. Характерними рисами

державного життя у цей час були:

прогресуюче свавілля бояр, які дійшли до безпрецедентного

порушення норм феодального права — оголошення

князем боярина Володислава Кормильчича (1213—

1214);

безперервне втручання у внутрішні справи захід-

норуських земель сусідніх держав — Угорщини та Польщі,

проявом якого було проголошення ≪королем Галичини

та Володимирі!≫ п'ятирічного угорського королевича

Калмана (Коломана), одруженого з дворічною польською

княжною Саломеєю (розпочата після цього воєнна

окупація тривала від 1214 р. до 1219 p.);

зростаюча монгольська загроза, що вперше заявила

про себе 1223 р. на березі ріки Калки (галицькі та

волинські формування входили до коаліції руських князів);

енергійна боротьба за відновлення державної єдності

Данила Галицького, яка успішно закінчилася 1238 р.

III етап (1238—1264) — об'єднання та піднесення,

активна боротьба із золотоординським ігом. Відновивши

єдність, Галицько-Волинське князівство набирає сили та

відвойовує втрачені позиції. Навесні 1238 р. Данило розгромив

тевтонських лицарів Добжинського ордену під До-

рогочином. Незабаром він знову поширює свій вплив на

Київ, у якому залишає управляти свого воєводу Дмитра.

Відчуваючи реальність постійної загрози із Заходу і Сходу,

зводить низку міст-замків (Данилів, Кременець, Угро-

веськ та ін.).

На початку монгольського нашестя Данила Галицького

не було в князівстві: він перебував в Угорщині та

Польщі, де намагався схилити феодальну верхівку цих

держав до утворення антимонгольського воєнного союзу.

Коли полчища Батия рушили в Угорщину, Данило

повернувся на рідні землі. Тут його чекали не тільки значні

демографічні втрати, руїни та згарища, а й чергове

зіткнення зі свавіллям галицьких бояр, які запросили на

престол маріонеткового чернігівського княжича Ростислава.

Одержавши 1245 р. у битві під галицьким містом

Ярославом перемогу над військами Ростислава, Данило

знову відновлює єдність Галицько-Волинського князівст-

Утворення, піднесення та занепад Галицько Волинської держави 93

ва. У тому ж 1245 р. князь змушений їхати до Золотої

Орди, щоб одержати ярлик на управління землями. Формально

визнавши залежність від хана, Данило намагався

тим самим виграти час для збирання сил та підготовки

вирішального удару по золотоординцях. Географічна віддаленість

від Орди створювала для цього сприятливі умови:

сюди майже не навідувалися ханські баскаки, тут не

проводилися тотальні переписи населення з метою обкладення

даниною; головний обов'язок князя полягав лише

в наданні хану допоміжних збройних формувань під час

його походів на Польщу та Литву.

За цих обставин Данило мав змогу сконцентрувати

увагу на посиленні боєздатності, внутрішньому зміцненні

та централізації князівства. Активно укріплялися старі

міста та зводилися фортеці нового типу, розташовані

на горбах і з кам'яними стінами; відбулася реорганізація

війська: було сформовано піхоту, переозброєно кінноту

(особливу увагу зосереджено на важкоозброєній кінноті,

ударів якої, як правило, не витримували татари).

Водночас з політикою внутрішнього зміцнення князівства

Данило Галицький у зовнішньополітичній сфері

намагається створити антиординську коаліцію. Князь не

тільки примирюється, а й налагоджує союзницькі відносини

зі своїми колишніми ворогами — Польщею, Угорщиною

та Литвою. Шлюб дочки Данила та володимиро-

суздальського князя Андрія Ярославича, молодшого брата

Олександра Невського, скріпив воєнний союз двох най-

впливовіших руських князів. Ці зовнішньополітичні кроки

галицько-волинського князя не привели до утворення

антиординської коаліції. По-перше, основні інтереси

західних сусідів Данила були зосереджені на Заході, а

не на Сході. По-друге, у 1252 р. Золота Орда завдала

спустошливого превентивного удару по Володимиро-Суз-

дальському князівству, внаслідок якого князь Андрій

втратив свій стіл і втік до Швеції.

Скориставшись скрутним становищем Данила Галицького,

Римський Папа Інокентій IV пообіцяв галицько-

волинському князю реальну допомогу в боротьбі з золо-

тоординцями та королівську корону за умови укладення

унії руської православної церкви з католицькою під пок-

ровительством Папи. Намагаючись використати всі сили

для боротьби проти іга, Данило погоджується на ці умови.

У 1253 р. в місті Дорогочині відбувається його коронація.

У цьому ж році Папа Римський оголошує Хрестовий

похід проти татар, до участі в якому закликав Поль-

94 Галицько-Волинська держава

щу, Чехію, Померанію та Сербію. Проте через низку причин

(більшість названих країн були втягнуті в боротьбу

за австрійську спадщину, їх роздирали внутрішньополітичні

негаразди, не могли вони забезпечити й кількісної

переваги над військовими формуваннями монголів) плани

ще одного хрестового походу так і залишилися нездійсненими.

Не відчувши реальної допомоги з боку папської

курії, Данило розриває угоду з Ватиканом і вступає у

відкриту збройну боротьбу із Золотою Ордою.

Наприкінці 1254 р. Данило Галицький перейшов у наступ

проти військ Куремси, який намагався окупувати галицьке

Пониззя. Внаслідок вдалих та рішучих дій князю

вдалося відвоювати в кочівників землі вздовж Південного

Бугу, Случі та Тетерева. До його планів входило визволення

Києва, але саме в цей час литовський князь Міндовг

розриває укладений 1254 р. військовий союз, який було

скріплено зарученами сина Данила — Шварно та дочки

Міндовга. Це різко змінює ситуацію — протягом 1255—

1256 pp. безперервно триває протистояння з Литвою.

Змінивши слабкого Куремсу на досвідченого Бурундая,

якого літописець називає ≪безбожним, лихим, окаянним≫,

Орда розпочинає1258 р. новий масований наступ. Не маючи

сил для протиді ., Данило Галицький під тиском вимог

Бурундая був змушений віддати наказ про знищення

укріплень Володимира, Луцька, Львова, Кременця, Дани-

лова та інших міст. Збереглися лише оборонні споруди

неприступного Холму. Саме в цьому місті після серйозної

хвороби 1264 р. помирає князь Данило.

IV етап (1264—1323) — стабільність та піднесення.

Після смерті Данила Галицького князівство знову втрачає

свою єдність: його землі поділено між трьома нащадками

князя — Левом, Мстиславом і Шварно. Прагнучи

стабільності, Шварно укладає союз Галицького князівства

з Литвою, але це об'єднання не було тривалим. Найпослідовніше

продовжував державницьку політику батька

Лев Данилович (1264—1301). Хоча він і був змушений

визнати залежність від улусу Ногая, все ж саме цей князь

приєднав до своїх володінь Закарпаття та Люблінську землю.

Завдяки цьому територія Галицько-Волинської держави

стала найбільшою за всю свою історію.

На зламі XIII—XIV ст. відновилася єдність Галицько-

Волинської держави під владою наступника Лева —

князя Юрія І (1301 —1315). Це був період, коли Золота

Орда, яку роздирали внутрішні міжусобиці та чвари,

поступово втрачала владу над підкореними територія-

Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинськоі держави 95

ми. Юрію вдалося скористатися цією сприятливою обставиною

для зміцнення власних позицій. Він, як і Данило,

прийняв королівський титул і назвав себе ≪королем

Русі та князем Володимири≫. За період правління Юрія І

стабілізувався суспільний розвиток, розквітли міста, піднеслася

торгівля, зріс економічний добробут. І хоча миролюбний,

схильний до компромісів князь змушений був

повернути зміцнілій Польській державі люблінську землю,

його міжнародний авторитет та вплив зростали. Про

це свідчить встановлення 1303 р. окремої Галицької митрополії,

яка безпосередньо підпорядковувалася Вселенському

патріархові в Константинополі. За словами польського

середньовічного історика Яна Длугоша, Юрій І

був ≪людиною спритною і шляхетною, щедрою до духовних

осіб. Під час його правління Русь користувалася благами

миру і величезного добробуту≫.

Наступниками Юрія І стали його сини — Андрій та

Лев II (1315"—1323). Вони поділили територію князівства

на сфери впливу, але правили спільно, дуумвіратом, і

тому розпаду єдиної держави не відбулося. Романовичі

проводили активну зовнішню політику: налагодили союзницькі

відносини з Польською державою та Тевтонським

орденом. Ці союзи мали антилитовську та антиор-

динську спрямованість. Однак братам не вдалося ефективно

протидіяти експансії Литви — Дорогочинську та

Берестейську землі було втрачено. Трагічно для них закінчилася

і боротьба з Ордою: 1323 р. у битві з військами

хана Узбека молоді князі загинули.

V етап (1323—1340) — поступовий занепад. Загибель

Андрія та Лева II, які не мали дітей, увірвала пряму лінію

династії Романовичів, що призвело до посилення політичного

впливу галицького боярства, зростання чвар та

усобиць у феодальній верхівці, втручання іноземних держав

у внутрішні справи галицько-волинських земель. Майже

два роки галицько-волинський трон залишався без правителя.

Лише 1325 p., внаслідок компромісу між місцевим

боярством і правителями Польщі, Угорщини та Литви,

главою держави було обрано 14-річного мазовецького

князя Болеслава Тройденовича, сина Марії, дочки Юрія І

Львовича. Юний князь, який прийняв православ'я та ім'я

Юрія II Болеслава, не став маріонеткою в руках бояр, а

проводив самостійну внутрішню і зовнішню політику. Проте

апогей свого розвитку Галицько-Волинська держава вже

пройшла. Період правління Юрія II став поступовим занепадом

Галицько-Волинського князівства: посилився

96 Галицько-Волинська держава

ординський вплив, безуспішною була боротьба з Польщею

за Люблінську землю, міста дедалі більше контролювалися

іноземними купцями та ремісниками, національна

знать відійшла від адміністративної влади, місцеве населення

наверталося до католицизму.

Масове невдоволення народу політикою Юрія II дало

підставу боярам не тільки для антикнязівської агітації, а

й для активних насильницьких дій. Внаслідок боярської

змови у квітні 1340 р. Юрія II Болеслава було отруєно.

Після цієї події зберегти єдність колись могутнього Га-

лицько-Волинського князівства вже не вдалося. Протягом

короткого часу держава занепала та розчленувалася,

її землі опинилися під владою чужоземців: Галичина —

під Польщею, Волинь — під Литвою, Буковина — у складі

Молдавського князівства.

3.2. Роль Галицько-Волинського

князівства в історії

української державності

Будучи безпосереднім спадкоємцем Київської Русі, Га-

лицько-Волинське князівство відіграло надзвичайно важливу

роль в історії українського народу:

зберегло від завоювання та асиміляції південну та

західну гілки східного слов'янства, сприяло їхній консолідації

та усвідомленню власної самобутності;

стало новим після занепаду Києва центром політичного

та економічного життя;

модернізувало давньоруську державну організацію;

розширило сферу дії західноєвропейської культури,

сприяло поступовому подоланню однобічного візантійського

впливу;

продовжило славні дипломатичні традиції Київської

Русі, ще 100 років після встановлення золотоординського

іга представляло східнослов'янську державність

на міжнародній арені.

4.

Українські землі

у складі Литви та Польщі

4.1. Приєднання українських

земель до Великого князівства

Литовського

Перервана традиція літописання зумовила низку білих

плям в історії польсько-литовської доби. Через це

частина істориків період існування Великого князівства

Литовського до Люблінської унії 1569 р. вважає часом

існування Литовсько-Руської держави, а решта переконана,

що цієї доби йшов процес перетворення українських

земель на литовську провінцію. Така розбіжність поглядів

пов'язана з тим, що час перебування українських

земель у складі Великого князівства Литовського мав надзвичайно

важливу особливість: він складався з неоднакових

за тривалістю та змістом періодів, у межах яких домінувала

то одна, то інша тенденція.

І етап (1340—1362) — ≪оксамитове≫ литовське проникнення.

Литовське князівство розпочало своє проникнення

на Русь ще за часів Міндовга (1230—1263). Головним об'єктом

тоді стали західноруські (білоруські) землі. У часи

наступника Міндовга — Гедиміна (1316—1341) — почалося

включення до складу Литовського князівства південно-

західних руських (українських) земель. Яскравим

виявом зміцнення литовських позицій у цьому регіоні стало

те, що після раптової смерті Юрія II Болеслава на княжому

столі Волині закріпився син Гедиміна Любарт, який

номінально вважався і галицько-волинським князем. Внаслідок

польсько-угорсько-литовського протистояння в бо-

4

98 Українські землі у складі Литви та Польщі

ротьбі за галицько-волинську спадщину Польща отримує

Галичину, Литва — Волинь.

Скориставшись у 50-х роках XIV ст. слабкістю Золотої

Орди (після смерті хана Джанібека 1357 р. тут розпочинається

хвиля міжусобиць, протягом 1359—1361 pp. у

золотоординській столиці Сараї змінюється сім ханів, а

1362 р. Орда розпадається на дві частини з кордоном по

Волзі), литовці активно починають новий етап проникнення

в землі колишньої Київської Русі. Наступник Гедиміна

Ольгерд (1345—1377) чітко формулює основне завдання:

Вся Русь просто мусить належати литовцям≫ іґІВи-

тіснення татарських ханів сприяло поступовій інкорпорації

(включенню) Чернігово-Сіверщини, Київщини, Переяславщини

до складу Литовської держави. Після перемоги

1362 р. над татарами на березі р. Сині Води (притока

Південного Бугу) до сфери литовського впливу потрапило

і Поділля.

Дії литовців на теренах України не мали характеру

експансії, схожої на завоювання монголів. Збройне протистояння

в боротьбі за українські землі відбувалося переважно

між литовцями та іншими чужинцями — претендентами

на спадщину Київської Русі. Місцеве населення

або зберігало нейтралітет і не чинило опору, або ж

підтримувало утвердження литовського правління, яке

витісняло золотоординське. Литовська влада була м'як-

шою, толерантнішою, ніж татарська. На приєднаних до

Литви землях руські князі зберігали свою автономність.

У зв'язку з цим відомий історик О. Субтельний назвав

процес збирання українських земель Литвою ≪проникненням,

включенням, приєднанням≫1.

II етап (1362—1385) — ≪ослов'янення≫ литовських правителів/

Майже до кінця XIV ст. Велике князівство Литовське

було своєрідною федерацією земель-князівств, повноцінними,

рівноправними суб'єктами якої виступали землі

Київщини, Чернігово-Сіверщини, Волині та Поділля.

Збереглася стара система управління, у якій лише руська

князівська династія Рюриковичів поступилася місцем литовській

Гедиміновичів. Оцінюючи ситуацію в Литовській

державі, яка утворилася після 1362 p., Н. Яковенко

зазначає: ≪Витворений без помітних завойовницьких зусиль

новий державний організм являв собою вельми неординарний

суб'єкт історії — державу, у якій від народу-

завойовника, по суті, зоставалася тільки назва: Велике

1Субтельний О. Україна: історія. — К., 1991. — С. 72.

Приєднання до Великого князівства Литовського 99

князівство Литовське. Фактично ж майже 90% населення

становили русини, тобто білоруси та українці≫1.

Така ситуація певною мірою нагадувала прихід варягів

на Русь, наслідком якого стала асиміляція, розчинення

їх у потужному слов'янському етнічному масиві. Про

започаткування аналогічного процесу — ≪ослов'янення≫

литовських правителів у другій половині XIV ст. свідчать

факти: розширення сфери впливу руського православ'

я на терени Литовської держави; утвердження ≪Руської

правди≫ державною правовою основою; визнання руської

мови офіційною державною мовою; запозичення литовцями

руського досвіду військової організації, будування

фортець, налагодження податкової системи, формування

структури князівської адміністрації тощо.

Оскільки власне литовські етнографічні землі в цей

час становили лише десяту частину новоствореної держави,

литовські правителі, намагаючись втримати під своїм

контролем інкорпоровані землі, послідовно дотримувалися

правила: ≪Старого не змінювати, а нового не впроваджувати

. Офіційний титул литовського князя розпочинався

словами: ≪Великий князь Литовський і Руський≫. Створюється

ілюзія продовження давньоруської державності.

Проте литовці не стали другими варягами. Процес асиміляції

завойовників не завершився. Події розгорнулися

інакше. Починаючи з правління Ягайла (1377—1392) у

Литовській державі дедалі більше набирають силу тенденції

централізму, а 1385 р. між Литвою та Польщею

укладено Кревську унію, яка докорінно змінює становище

південно-західних руських земель.

III етап (1385—1480) — втрата українськими землями

залишків автономії. Затиснута між Тевтонським орденом

та Московським князівством, Литва отримала наприкінці

XIV ст. від ослабленої Польщі пропозицію: шляхом

династичного шлюбу польської королеви Ядвіги та

литовського князя Ягайла об'єднати сили двох держав.

У 1385 р. було укладено Кревську унію, суттю якої була

інкорпорація Великого князівства Литовського до складу

Польської держави. За умовами унії Ягайло, одружуючись

з Ядвігою, отримував титул короля Польщі й зобов'

язувався окатоличити литовців та ≪навік приєднати

всі свої землі, литовські та руські, до Корони Польської

.

^ковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до

кінця XVIII ст.: навчальний посібник. — К., 1997. — С. 91.

100 Українські землі у складі Литви та Польщі

Така відверто пропольська політика зумовила швидку

появу литовсько-руської опозиції, яку очолив князь

Вітовт (1392—1430). Підтриманий зброєю литовських

феодалів та руських удільних князів, він 1392 р. був

визнаний довічним правителем Литовського князівства.

Намагаючись зміцнити внутрішню політичну єдність

власної держави, максимально централізувати управління,

Вітовт незабаром переходить до ліквідації південно-

західних руських удільних князівств — Волинського,

Новгород-Сіверського, Київського, Подільського.

У цих землях починають управляти великокнязівські

намісники. Внаслідок цього посилюється соціальний

гніт і зводиться нанівець колишня автономія українських

земель. Виношуючи плани ≪великого княжіння

на всій Руській землі≫, Вітовт постійно розбудовував

систему опорних укріплень у Барі, Брацлаві, Зве-

нигороді, Жванці, Черкасах та інших містах. Проте ці

плани так і не вдалося реалізувати. Поступальний рух

на схід було припинено, в 1399 р. у битві з татарами на

Ворсклі загинули найкращі військові формування Литви

та Русі. Водночас воєнний потенціал князівства був ще

значним, про що свідчить перемога об'єднаних сил

слов'ян і литовців над Тевтонським орденом 1410 р.

під Грюнвальдом. ≪ :

Нова польсько-литовська унія 1413 р. у Городлі стала

свідченням зростаючої дискримінації православного населення.

Відповідно до цього документа католики могли

брати участь у великокняжій раді, участь православних

у державному управлінні обмежувалася. Розширенню сфери

впливу католицизму сприяли роздача католицькій церкві

українських земель, заснування католицьких єпископських

кафедр у Кам'янці-Подільському та Луцьку. Подальше

зближення та блокування польської та литовської